Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Wanda Sułkowska,
Seria:  Monografie ekonomiczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0782:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wstęp
str. 9

CZĘŚĆ I
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
str. 11


Ryzyko katastroficzne jako przedmiot regulacji w ustawodawstwie polskim
Dr Marzena Bac
str. 13

Aplikacja instrumentów alternatywnego finansowania ryzyka (ARF) - nowy wymiar retencji ryzyka w przedsiębiorstwie
Dr Monika Wieczorek-Kosmala
str. 25

Zarządzanie ryzykiem w kontroli zarządczej jednostek samorządu terytorialnego
Prof. UG dr hab. Maria Jastrzębska, Dr Krzysztof Łyskawa
Dr Marietta Janowicz-Lomott
str. 37

Ubezpieczenie jako instrument zmniejszający ryzyko w procesie zarządzania nieruchomościami
Mgr Maria Wąsewicz
str. 51

CZĘŚĆ II
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE
str. 63


Determinanty zakupu ubezpieczeń majątkowych przez indywidualnych klientów
Dr Beata Nowotarska-Romaniak, Dr Helena Ogrodnik
str. 65

Ryzyko w ubezpieczeniach komunikacyjnych - wybrane problemy
Prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec,
Dr Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska
str.75

Ubezpieczenie ryzyka atomowego w świetle zmian w unormowaniach odpowiedzialności cywilnej za szkodę jądrową w Polsce
Dr Grzegorz Strupczewski, Mgr Tomasz Jedynak
str. 95

Wykorzystanie produktów ubezpieczeniowych do zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu odwróconego kredytu hipotecznego
Mgr Maciej Cycoń
str. 123

CZĘŚĆ III
UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE
str. 139


Analiza rynków prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich
Dr Marta Borda
str. 141

Analiza projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym
Dr Grażyna Sordyl, Dr Joanna Niżnik
str. 153

Zastosowanie rachunku rent pewnych do kalkulacji wartości obecnej kosztów długoterminowej opieki zdrowotnej w Polsce
Mgr Daria Korytkowska
str. 165

CZĘŚĆ IV
SYSTEMY EMERYTALNE
str. 181


Metoda ubezpieczeniowa w zarządzaniu ryzykiem starości
Dr Jarosław Poteraj
str. 183

Zarządzanie działalnością inwestycyjną funduszy emerytalnych w świetle koncepcji ALM
Prof. SSW dr hab. Teresa Czerwińska
str.197

Czynniki wzrostu deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych po 1998 roku
Dr Kamila Bielawska
str. 219

System emerytalny w Argentynie
Dr inż. Robert Lisowski
str. 233

CZĘŚĆ V
RYNEK UBEZPIECZEŃ - OGÓLNE ZAGADNIENIA
str. 247


Wybrane aspekty funkcjonowania europejskich rynków ubezpieczeniowych
Dr Sylwia Bożek
str. 249

Potencjał rynków ubezpieczeniowych krajów Europy Wschodniej
Dr inż. Ryszard Pukała
str. 261

Państwo a system informacyjny nadzoru ubezpieczeniowego
Dr Robert Kurek
str. 271

Rozwój ubezpieczeń w Polsce na tle wybranych krajów Europy
Dr Renata Pajewska-Kwaśny, Dr inż. Adam Śliwiński
str. 283

Wyniki działalności reasekuracyjnej ubezpieczycieli w Polsce
Dr hab. Krystyna Ciuman
str. 301

Determinanty współpracy agenta ubezpieczeniowego z zakładami ubezpieczeń (na podstawie wyników badań)
Dr Jarosław W. Przybytniowski
str. 311

Czynniki wpływające na decyzję ubezpieczonego o kontynuowaniu indywidualnej umowy ubezpieczenia na życie
Dr Kinga Stęplewska
str. 325

Gospodarka finansowa towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle postanowień statutowych
Dr Maria Płonka
str. 339


Ukryj

Opis:

Monografia jest poświęcona zagadnieniom intensywnego rozwoju rynków ubezpieczeń w Polsce i innych krajach regionu Europy Środkowej i Wschodniej w ostatniej dekadzie XX wieku i pierwszej XXI wieku, będącego konsekwencją transformacji całej gospodarki, a przede wszystkim nadrabiania kilkudziesięcioletnich opóźnień, które ujawniły się szczególnie po urynkowieniu i otwarciu sektora ubezpieczeń gospodarczych dla zagranicznych inwestorów. Jej głównym celem jest ukazanie problematyki ubezpieczeniowej w szerszej perspektywie, uwzględniającej wszystkie obszary rynku, od ogólnego problemu zarządzania ryzykiem, poprzez szczegółowe zagadnienia dotyczące ubezpieczeń majątkowych, życiowych i chorobowych, a szczególnie zdrowotnych, do rosnącego znaczenia i zakresu ubezpieczeń emerytalnych. Książka powstała jako efekt badań autorów z wielu środowisk naukowych, których celem była analiza i ocena procesów zmian w tej dziedzinie. Rezultaty ich prac, wnioski, prognozy i sugerowane kierunki dalszych badań zamieszczone w książce stały się przedmiotem dyskusji podczas I Krakowskiej Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Ubezpieczenia w państwach europejskich. Zagadnienia ekonomiczno- -prawne” zorganizowanej w 2011 roku przez Katedrę Prawa i Katedrę Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publikacja jest interesującą propozycją dla menedżerów, osób pracujących w sektorze ubezpieczeń , a także studentów zainteresowanych problematyką ubezpieczeń gospodarczych i społecznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1536-4 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 352
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Ekonomia
Kod: OFE-0782:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa