Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Agnieszka Derkacz, Alicja Kurowska, Ewa Piechota-Oloś, Aleksandra Sędkowska, Iwona Siergiej, Piotr Stanisławiszyn,
Seria:  Poradniki podatkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2011 r.
Kod: ABC-0673:W01P01  Ilość w paczce: 16

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Rozdział 1
Część ogólna. Podstawowe pojęcia i zasady związane z powstaniem obowiązku w zakresie podatku od towarów i usług (Agnieszka Derkacz, Alicja Kurowska
str. 13

Rozdział 2
Obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (podmioty zobowiązane, zwolnienia podmiotowe) (Iwona Siergiej)
str. 16


2.1. Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących
str. 16

2.2. Zwolnienia podmiotowe z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących
str. 25

2.3. Terminy instalacji kas rejestrujących
str. 39

Rozdział 3
Zwolnienia przedmiotowe (Agnieszka Derkacz)
str. 42


3.1. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług zwolnione do dnia 30 kwietnia 2011 r.
str. 43

3.2. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług zwolnione do dnia 31 grudnia 2012 r.
str. 62

3.3. "Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności"
str. 84

Rozdział 4
Ulga na zakup kasy rejestrującej (Aleksandra Sędkowska)
str. 95


4.1. Zasady odliczania ulgi na zakup kasy rejestrującej
str. 95

4.2. Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej
str. 98

4.3. Korzystanie z ulgi przez podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub zwolnionych od podatku podmiotowo
str. 104

4.4. Obowiązek zwrotu ulgi na zakup kasy rejestrującej
str. 106

Rozdział 5
Kryteria i warunki techniczne kas rejestrujących
str. 110


5.1. Kasa rejestrująca - podział kas ze względu na konstrukcję (Ewa Piechota-Oloś)
str. 111

5.2. Kasa rejestrująca - szczegółowe kryteria i warunki techniczne (Ewa Piechota-Oloś)
str. 112

5.3. Fiskalizacja kasy. Likwidacja pamięci kasy i samej kasy rejestrującej (Ewa Piechota-Oloś)
str. 116

5.4. Potwierdzenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych o spełnieniu przez kasy kryteriów i warunków technicznych (do dnia 31.08.2011 r.) (Ewa Piechota-Oloś)
str. 117

5.5. Paragon fiskalny (Ewa Piechota-Oloś)
str. 118

5.6. Obowiązki podatników przy prowadzeniu ewidencji kasowej (Ewa Piechota-Oloś)
str. 124

5.7. Serwis kas rejestrujących (Ewa Piechota-Oloś)
str. 133

5.8. Kasy o zastosowaniu specjalnym przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami (Ewa Piechota-Oloś)
str. 135

5.9. Kasy elektroniczne (Ewa Piechota-Oloś)
str. 139

5.10. Zmiany dokonane w art. 111 ustawy o VAT, odnoszące się do kryteriów i warunków technicznych kas rejestrujących (Alicja Kurowska)
str. 139

Rozdział 6
Sankcje w zakresie podatku VAT z tytułu naruszenia obowiązków związanych z ewidencjonowaniem obrotu za pomocą kasy rejestrującej (Aleksandra Sędkowska)
str. 143

Rozdział 7
Sankcje karnoskarbowe w zakresie kas rejestrujących (Piotr Stanisławiszyn)
str. 150


7.1. Zagadnienia wstępne
str. 150

7.2. Nieprowadzenie kasy rejestrującej (księgi)
str. 155

7.3. Nierzetelne i wadliwe prowadzenie kasy rejestrującej (księgi)
str. 156

7.4. Sprzedaż z pominięciem kasy rejestrującej i niewydanie dokumentu z kasy rejestrującej
str. 160

7.5. Udaremnienie lub utrudnianie kontroli skarbowej
str. 161

7.6. Postępowanie mandatowe
str. 164

Rozdział 8
Praktyczne aspekty stosowania kas rejestrujących (Alicja Kurowska)
str. 174


8.1. Korekta sprzedaży zarejestrowanej w kasie rejestrującej
str. 174

8.2. Kasa rejestrująca przy sprzedaży nieruchomości
str. 176

8.3. Wznowienie działalności gospodarczej
str. 177

8.4. Wynajem lokalu mieszkalnego a kasa rejestrująca
str. 177

8.5. Sprzedaż wycieczki w imieniu biura organizatora wycieczki
str. 179

8.6. Ewidencja za pomocą kasy rejestrującej dostawy towarów używanych (lombard)
str. 180

8.7. Kasa rejestrująca w gastronomii
str. 182

8.8. Sprzedaż towarów na aukcjach internetowych
str. 183

8.9. Zaliczka od osoby fizycznej
str. 184

8.10. Kasy rejestrujące w przedsiębiorstwie wielozakładowym
str. 185

8.11. Kasa rejestrująca przy sprzedaży wysyłkowej
str. 186

8.12. Ewidencjonowanie obrotu przez osobę trzecią (dystrybutora) w kasie rejestrującej dostawcy towaru i w lokalu należącym do dystrybutora
str. 189

8.13. Rejestracja za pośrednictwem kasy rejestrującej wpłat od klientów dokonywanych na rachunek bankowy
str. 191

8.14. Nieodpłatne przekazanie płyt CD
str. 192

8.15. Odpłatne świadczenie na rzecz pracowników usług przewozowych
str. 193

8.16. Dokumentowanie za pomocą kasy rejestrującej bonifikat udzielanych przez aptekę
str. 196

8.17. Świadczenie przez lekarzy (przychodnie) usług medycznych objętych kontraktem z NFZ a obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej
str. 199

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
str. 201

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących
str. 212

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania
str. 215

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania
str. 255

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (wyciąg)
str. 256

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach (wyciąg)
str. 263

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe
str. 265

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (wyciąg)
str. 273

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (wyciąg)
str. 282

Bibliografia
str. 285

O Autorach
str. 287

Ukryj

Opis:

Prezentowana publikacja odpowiada na pytania: czy, kiedy i w jaki sposób poszczególne transakcje powinny zostać zaewidencjonowane za pomocą kasy rejestrującej przez zobligowanych do tego podatników. W książce omówiono katalog zwolnień podmiotowych i przedmiotowych, ulgi na zakup kas rejestrujących, kryteria i warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać kasy, a także sankcje podatkowe i karnoskarbowe. Autorzy wyjaśniają również wiele praktycznych aspektów stosowania kas rejestrujących, m.in.: – ewidencjonowanie usług medycznych objętych kontraktem z NFZ, – dokumentowanie bonifi kat udzielanych przez aptekę, – zastosowanie kas rejestrujących w gastronomii oraz przy sprzedaży wysyłkowej, – dokonywanie korekty sprzedaży zarejestrowanej w kasie rejestrującej. Książka jest przeznaczona dla doradców podatkowych, księgowych i osób prowadzących biura rachunkowe, prawników i pracowników aparatu skarbowego oraz wszystkich podatników zobowiązanych do korzystania z kas rejestrujących. „Publikacja jest pełnym, ale również niezwykle dogłębnym, studium przepisów prawnych związanych z analizowanym tematem. W odróżnieniu od poradnikowych publikacji, których treść ogranicza się niejednokrotnie do odtworzenia brzmienia przepisów, recenzowana publikacja zawiera analizę wszelkich wątpliwości związanych z omawianym tematem. Autorzy wykorzystali w pracy bogate orzecznictwo sądowe i dokonali analizy interpretacji organów podatkowych”. Dr hab. Ryszard Sowiński, UAM w Poznaniu

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1507-4 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 288
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: ABC-0673:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów