Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Słowo wstępne
Jerzy Wratny
str. 5


Droga naukowa Marii Matey-Tyrowicz
Jerzy Wratny
str. 7

Bibliografia wybranych prac naukowych
prof. Marii Matey-tyrowicz (1958-2011)
str. 11

Część I. przemiany prawa pracy na świecie
str. 21


Decline or transformation of industrial and labour relations
Tiziano Treu
str. 23

Perspectives of European Labour Law and Industrial Relations
Manfred Weiss
str. 43

Normy prawa pracy prezentowane z perspektywy europejskiej
Andrzej Marian Świątkowski
str. 62

Combatting discrimination on the basis of age in the European Union. Only the beginning
Roger Blanpain
str. 84

Indirect discrimination and sex equality in the workplace: some reflections on the emergence of a definition
Patricia Conlan
str. 103

Ewolucja prawa unijnego w dziedzinie swobody przemieszczania się pracowników
Leszek Mitrus
str. 125

Instrumenty prawne swobody przemieszczania się obywateli UE. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Aktualne problemy i wyzwania
Gertruda Uścińska
str. 142

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE na progu XXI w.
Teresa Bińczycka-Majewska
str. 159

Zakres przedmiotowy przepisów o koordynacji świadczeń zabezpieczenia społecznego w UE
Herbert Szurgacz
str. 177

Collective dismissals, rights of information and corporate restructuring in Italy
Francesco Santoni
str. 188

A tetralogy of the ECJ judgements on collective labour law and economic freedoms
Bruno Veneziani
str. 197

Principles of employees' direct participation in management
Zvone Vodovnik
str. 222

Le mouvement syndical belge dans une économie libérale du marché. Problemes et perspectives
Maxime Stroobant
str. 253

Law, Regulations and Actors of Social Change - The German Sonderweg
György Széll
str. 295

Who is an "employee" under German law?
Bernd Waas
str. 311

Mental illnesses: the british labour law experience
Jo Carby -Hall
str. 322

Occupational assemblies - functional representation as a supplemental means of providing a voice for workers
Alvin L. Goldman
str. 364

El fracaso del sistema de seguridad social privada en Argentina y en Chile
Wojciech Swida
str. 376

Japońskie prawo pracy na rozdrożu
Akio Komorida
str. 394

Część II. wybrane zagadnienia polskiego prawa pracy
str. 415


Uwagi o "nietypowych stosunkach pracy" według projektu kodeksu pracy
Henryk Lewandowski
str. 417

Niepracownicze zatrudnienie podporządkowane
Arkadiusz Sobczyk
str. 424

Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników - między potrzebami rynku a ochroną zatrudnionych
Łukasz Pisarczyk
str. 436

Ochrona pracowników przed działaniami odwetowymi pracodawcy w świetle międzynarodowego i polskiego prawa pracy
Antoni Dral
str. 460

Współczesna kondycja związków zawodowych w Polsce na tle porównawczym
Jerzy Wratny
str. 484

Z problematyki odpowiedzialności cywilnej za nielegalny strajk lub inną akcję protestacyjną
Krzysztof Wojciech Baran
str. 503

Praktyczne problemy związane z uznaniem pakietu socjalnego jako źródła prawa pracy
Krzysztof Walczak
str. 515

Polski kodeks pracy na tle kodyfikacji jego epoki
Wojciech Muszalski
str. 534

Część III
str. 543


O wyższości świąt Wielkanocy nad świętami Bożego Narodzenia, czyli demokracji przedstawicielskiej nad bezpośrednią
Wojciech Sokolewicz
str. 545

Zmiany Konstytucji RP w zakresie systemu rządów: racjonalizacja czy złudzenia?
Maria Kruk
str. 564

Prawnokarny obowiązek pracy na wolności a międzynarodowy zakaz pracy przymusowej lub obowiązkowej
Jan Skupiński
str. 586

Wykaz Skrótów
str. 605


Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1492-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 616
Rodzaj: księga pamiątkowa , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1815:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów