Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Michael Armstrong, Ann Cummins,
Seria:  Biblioteka narzędzi HR
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0730:W02P01  Ilość w paczce: 5

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Do Czytelnika | str. 9

Wstęp. Narzędzia i sposób ich wykorzystania | str. 11


Mapa narzędzi | str. 12

Struktura poszczególnych narzędzi | str. 13

Najważniejsze czynniki wpływające na wykorzystanie narzędzi | str. 13

Korzystanie z narzędzi | str. 14

Wykorzystanie narzędzi podczas konsultacji i w procesie budowy zaangażowania | str. 15

Bibliografia | str. 24

Narzędzie 1. Ocena wynagradzania | str. 25

Wprowadzenie | str. 25

Przeznaczenie narzędzia | str. 25

Proces oceny wynagrodzeń | str. 26

Przeprowadzanie oceny | str. 33

Wnioski, rekomendacje i planowanie działań | str. 49

Narzędzie 2. Strategia wynagrodzeń | str. 51

Wprowadzenie | str. 51

Przeznaczenie narzędzia | str. 51

Zawartość narzędzia | str. 52

Narzędzie 3. Wynagrodzenia całkowite | str. 73

Wprowadzenie | str. 73

Przeznaczenie narzędzia | str. 74

Zawartość narzędzia | str. 74

Modele wynagrodzeń całkowitych | str. 74

Wprowadzanie w życie modelu wynagrodzeń całkowitych | str. 77

Bibliografia | str. 87

Narzędzie 4. Zarządzanie ryzykiem w zakresie wynagradzania | str. 89

Wprowadzenie | str. 89

Proces zarządzania ryzykiem | str. 90

Tworzenie modelu zarządzania ryzykiem | str. 91

Identyfikacja ryzyka | str. 92

Ocena ryzyka | str. 93

Kontrolowanie ryzyka | str. 99

Monitorowanie i ocena ryzyka | str. 103

Najważniejsze wnioski | str. 103

Bibliografia | str. 104

Narzędzie 5. Wartościowanie stanowisk pracy | str. 105

Wprowadzenie | str. 105

Rodzaje wartościowania stanowisk pracy | str. 105

Przeznaczenie i zawartość narzędzia | str. 106

Krok 1. Analiza obecnych rozwiązań w zakresie wartościowania stanowisk pracy | str. 109

Krok 2. Określenie ogólnej metody wartościowania stanowisk pracy | str. 109

Krok 3. Stworzenie zespołu projektowego i zapoznanie go z projektem | str. 113

Krok 4. Sformułowanie strategii komunikacji | str. 113

Krok 5. Określenie cech nowej metody | str. 114

Krok 6. Przygotowanie programu projektu | str. 116

Krok 7. Opracowanie podstawowego planu kryteriów | str. 118

Krok 8. Dobór i analiza testowych stanowisk pracy | str. 121

Krok 9. Testowanie podstawowego planu kryteriów | str. 126

Krok 10. Ewentualna korekta podstawowego planu kryteriów | str. 128

Krok 11. Przypisywanie wagi | str. 128

Krok 12. Stworzenie kompletnego planu kryteriów | str. 129

Krok 13. Wsparcie komputerowe | str. 130

Krok 14. Zastosowanie metody do referencyjnych stanowisk pracy | str. 131

Krok 15. Przeprowadzenie analizy stawek rynkowych | str. 131

Krok 16. Zaprojektowanie struktury zaszeregowania i struktury płac | str. 132

Krok 17. Opracowanie schematu dopasowania analitycznego | str. 132

Krok 18. Wdrożenie | str. 133

Bibliografia | str. 134

Narzędzie 6. Analiza rynku | str. 135

Wprowadzenie | str. 135

Analiza rynku | str. 136

Krok 1. Przygotowanie | str. 136

Krok 2. Dobór porównywanych stanowisk | str. 139

Krok 3. Zdefiniowanie kryteriów zbierania danych | str. 140

Krok 4. Dopasowanie stanowisk do rynku zewnętrznego | str. 146

Krok 5. Analiza i interpretacja danych | str. 148

Krok 6. Prezentacja wyników | str. 153

Bibliografia | str. 158

Narzędzie 7. Zarządzanie płacą zasadniczą | str. 159

Wprowadzenie | str. 159

Przeznaczenie narzędzia | str. 159

Zawartość narzędzia | str. 160

Projektowanie struktury zaszeregowania i struktury płac | str. 160

Analiza obecnego modelu | str. 161

Wybór struktury | str. 161

Wybór i tworzenie programu wartościowania stanowisk pracy | str. 165

Definiowanie najważniejszych zasad | str. 166

Opcje konstrukcyjne | str. 167

Projektowanie stopniowanej struktury płacowej | str. 169

Projektowanie struktury o szerokich kategoriach zaszeregowania | str. 174

Projektowanie struktury rodzin karier | str. 176

Projektowanie struktury rodzin stanowisk | str. 177

Polityka asymilacji | str. 177

Polityka ochrony | str. 179

Wdrażanie nowych struktur zaszeregowania i struktur płac | str. 179

Narzędzie 8. Elementy wynagrodzenia uwarunkowane sytuacyjnie | str. 181

Wprowadzenie | str. 181

Przeznaczenie i zawartość narzędzia | str. 182

Sekwencja projektowania i rozwoju | str. 182

Analiza uwarunkowań i opinii | str. 183

Gotowość do wprowadzenia elementów wynagrodzenia uwarunkowanych sytuacyjnie | str. 186

Opracowanie najważniejszych zasad | str. 188

Wyznaczenie celów schematu płac | str. 188

Przygotowanie schematu płac | str. 191

Konstruowanie schematu płac | str. 191

Program pilotażowy | str. 205

Wdrożenie schematu płac | str. 209

Ocena | str. 209

Bibliografia | str. 212

Narzędzie 9. Programy premiowe | str. 213

Wprowadzenie | str. 213

Przeznaczenie narzędzia | str. 214

Definicje programów | str. 214

Konstruowanie programu premiowego | str. 217

Etap 1. Uzgodnienie kierunku | str. 218

Etap 2. Tworzenie programu | str. 228

Etap 3. Wdrażanie programu | str. 230

Etap 4. Zarządzanie programem | str. 231

Etap 5. Ocena programu | str. 231

Bibliografia | str. 237

Narzędzie 10. Wynagradzanie kierownictwa | str. 239

Wprowadzenie | str. 239

Przeznaczenie narzędzia | str. 240

Zawartość narzędzia | str. 240

Najważniejsze zasady | str. 241

Komitety ds. wynagrodzeń | str. 242

Polityka całkowitych wynagrodzeń materialnych | str. 245

Płaca zasadnicza | str. 246

Programy premiowe | str. 247

Długookresowe programy motywacyjne | str. 249

Polityka zwrotu przyznanego wynagrodzenia | str. 251

Kontrakty | str. 252

Świadczenia emerytalne i inne | str. 254

Bibliografia | str. 254

Narzędzie 11. Wynagrodzenia w firmach międzynarodowych | str. 255

Wprowadzenie | str. 255

Przeznaczenie narzędzia | str. 255

Najważniejsze zasady dotyczące strategii wynagrodzeń w firmach międzynarodowych | str. 256

Ankieta na temat programów wynagrodzeń | str. 258

Analiza luki | str. 264

Polityka konwergencji i dywergencji | str. 267

Wynagradzanie ekspatriantów | str. 269

Narzędzie 12. Świadczenia pracownicze | str. 275

Wprowadzenie | str. 275

Przeznaczenie i zawartość narzędzia | str. 275

Ocena świadczeń pracowniczych | str. 276

Zdefiniowanie celów świadczeń pracowniczych | str. 277

Ocena rozwiązań z zakresu świadczeń pracowniczych | str. 279

Konstruowanie pakietu świadczeń pracowniczych | str. 287

Wprowadzanie świadczeń elastycznych | str. 290

Komunikacja z pracownikami | str. 296

Narzędzie 13. Waloryzacja płac | str. 299

Wprowadzenie | str. 299

Przeznaczenie i zawartość narzędzia | str. 299

Polityka waloryzacji płac | str. 300

Waloryzacja ogólna | str. 300

Waloryzacja indywidualna | str. 301

Bibliografia | str. 306

Narzędzie 14. Ewaluacja systemu wynagradzania | str. 307

Wprowadzenie | str. 307

Przeznaczenie i zawartość narzędzia | str. 308

Cele | str. 308

Pytania fundamentalne | str. 308

Metody ewaluacji | str. 309

Pomiar wynagrodzeń | str. 313

Wnioski | str. 318

Bibliografia | str. 318

Spis ilustracji | str. 319

O autorach | str. 327

Ukryj

Opis:

Książka stanowi praktyczny przewodnik tworzenia i wdrażania innowacji w zakresie systemów wynagradzania. Dla każdego z głównych obszarów zarządzania wynagrodzeniami zaproponowano narzędzia w postaci kwestionariuszy i list kontrolnych. Przeprowadzone z ich wykorzystaniem ankiety pomagają w analizie systemów wynagradzania i kontekstu ich funkcjonowania, jak również pozwalają diagnozować problemy, planować programy rozwojowo-wdrożeniowe, szacować ryzyko i ocenić skuteczność wynagradzania. Narzędzia zostały tak skonstruowane, by zapewniać duży wybór instrumentów. Można je modyfikować i dostosowywać do konkretnej sytuacji i własnych potrzeb.

Narzędzia obejmują takie zagadnienia, jak:

 • ocena wynagradzania,
 • strategia wynagrodzeń,
 • wynagrodzenia całkowite,
 • zarządzanie ryzykiem w zakresie wynagradzania,
 • wartościowanie stanowisk pracy,
 • analiza rynku,
 • zarządzanie płacą zasadniczą,
 • elementy wynagrodzenia uwarunkowane sytuacyjnie,
 • programy premiowe,
 • wynagradzanie kierownictwa,
 • wynagrodzenia w firmach międzynarodowych,
 • świadczenia pracownicze,
 • waloryzacja płac,
 • ewaluacja systemu wynagradzania.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8227-4 , Oprawa: miękka , Format: A4 (210 × 297 mm) , 328
Rodzaj: przewodnik , Medium: książki (WKP)
Dział: HR Kadry / Wynagrodzenia
Kod: OFE-0730:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów