Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Zofia Dach,
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0743:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 40

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Opis:

Książka wpisuje się w niezwykle aktualny i ważny nurt w dziedzinie literatury ekonomicznej, podejmując temat oceny skuteczności narzędzi polityki makroekonomicznej w stabilizowaniu gospodarek, a także łagodzeniu skutków kryzysu gospodarczego w dobie globalizacji. Dokonano w niej między innymi analizy przydatności poszczególnych rodzajów polityki makroekonomicznej: fiskalnej, monetarnej i strukturalnej, do walki z negatywnymi skutkami kryzysu. Szczegółowo omówiono następujące zagadnienia: * przyczyny wahań cyklicznych, * ścieżki transmisji cykli koniunkturalnych w ujęciu międzynarodowym, * oddziaływanie kryzysów gospodarczych na zmienne nominalne (stopa procentowa, stopa inflacji, płace nominalne) i realne (popyt globalny, produkcja, zatrudnienie i bezrobocie], * zmiany podejścia do efektywności polityki fiskalnej w krótkim i długim okresie, * oddziaływanie polityki monetarnej na gospodarkę poprzez tradycyjny kanał stóp procentowych, kanał kursowy, kanał kredytowy oraz kanał cen aktywów rzeczowych i finansowych, * modele wpływu wydatków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na wzrost gospodarczy poszczególnych krajów członkowskich oraz kanały wpływu tych wydatków na przeciwdziałanie negatywnym skutkom kryzysu i ożywienie gospodarcze, * dostosowywanie polityki regionalnej do uwarunkowań kryzysu na poziomie krajów UE, * ekonomiczne konsekwencje kryzysu finansowego oraz wpływ zastosowanych narzędzi poszczególnych rodzajów polityki makroekonomicznej na wzrost gospodarczy, rynek pracy, budżet państwa i dług publiczny w krajach strefy euro oraz w USA, Chinach i Japonii. Publikacja została przygotowana przez pracowników Katedry Teorii Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest przeznaczona zarówno dla osób naukowo zajmujących się. ekonomią, jak i praktyków, między innymi z sektora finansów. Może być także przydatna studentom kierunków ekonomicznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1486-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 232
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Ekonomia / Ekonomia
Kod: OFE-0743:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa