Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Maria Magdalena Kenig-Witkowska,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1849:W03P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Przedmowa
str. 9

Rozdział I
Zagadnienia wprowadzające
str. 11


1. Prawo środowiska Unii Europejskiej - pojęcie i zakres obowiązywania
str. 11

2. Kształtowanie i rozwój polityki Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska
str. 15

3. Podstawy traktatowe polityki Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska
str. 24

4. Prawo do środowiska w prawie Unii Europejskiej
str. 29

5. Prawo środowiska Unii Europejskiej a przepisy Światowej Organizacji Handlu (WTO)
str. 33

6. Polityka UE w dziedzinie energetyki a polityka UE w dziedzinie środowiska
str. 38

Rozdział II
Cele traktatowe Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska
str. 45


1. Wprowadzenie
str. 45

2. Cele generalne Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska
str. 49

3. Cele szczegółowe polityki Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska
str. 54

4. Cele w dziedzinie środowiska a cele niektórych innych polityk Unii Europejskiej
str. 60

Rozdział III
Zasady traktatowe prawa środowiska Unii Europejskiej
str. 73


1. Wprowadzenie
str. 73

2. Ogólne zasady traktatowe dotyczące prawa środowiska
str. 80

3. Zasady traktatowe polityki Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska
str. 86

Rozdział IV
Źródła i akty prawa środowiska Unii Europejskiej
str. 101


1. Pojęcie źródeł i aktów prawa środowiska Unii Europejskiej
str. 101

2. Akty prawa środowiska Unii Europejskiej
str. 103

3. Umowy międzynarodowe w dziedzinie prawa środowiska
str. 112

Rozdział V
Procedury stanowienia prawa Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska
str. 119


1. Kompetencje Unii Europejskiej i państw członkowskich do stanowienia prawa w dziedzinie środowiska
str. 119

2. Określenie podstawy prawnej aktów z dziedziny środowiska
str. 127

3. Procedury przyjmowania aktów prawnych na podstawie art. 192 TFUE
str. 133

4. Procedury komitologiczne
str. 138

5. Procedury oparte na innych podstawach prawnych
str. 140

6. Proces prawotwórczy
str. 143

Rozdział VI
Zagadnienia harmonizacji prawa środowiska Unii Europejskiej
str. 148


1. Wprowadzenie
str. 148

2. Zakres harmonizacji
str. 150

3. Rodzaje harmonizacji
str. 153

4. Wyłączenia
str. 160

Rozdział VII
Wdrażanie norm prawa środowiska Unii Europejskiej do krajowych porządków prawnych państw członkowskich
str. 166


1. Wprowadzenie
str. 166

2. Transpozycja
str. 168

3. Metody, środki i formy implementacji
str. 172

4. Stosowanie i przestrzeganie norm prawa środowiska Unii Europejskiej
str. 175

5. Rola Komisji w monitorowaniu procesu implementacji prawa środowiska
str. 179

Rozdział VIII
Odpowiedzialność za naruszenie prawa środowiska Unii Europejskiej
str. 190


1. Generalna odpowiedzialność państw za niewywiązywanie się z zobowiązań wynikających z Traktatów i środków przyjętych na ich podstawie
str. 190

2. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone jednostce
str. 196

3. Odpowiedzialność karna za naruszenie prawa środowiska
str. 198

4. Odpowiedzialność cywilna za szkody w środowisku
str. 201

Podstawowa literatura
str. 217

Ukryj

Opis:

.. Ksiazka jest jedynym na rynku podrecznikiem akademickim systemowo ujmujacym zagadnienia prawa srodowiska Unii Europejskiej. Zawiera najwazniejsze wiadomosci na temat mechanizmów funkcjonowania polityki i prawa UE w dziedzinie srodowiska oraz bogate wskazówki bibliografi czne dotyczace dokumentów, pogladów doktryny i orzecznictwa Trybunalu Sprawiedliwosci Unii Europejskiej. Jej pierwsze wydanie otrzymalo nagrode Fundacji im. Profesora Manfreda Lachsa za najlepsza publikacje z dziedziny prawa miedzynarodowego. .. W publikacji przedstawiono zródla, defi nicje i zakres obowiazywania prawa srodowiska UE, omówiono jego cele i zasady, a takze mechanizm prawotwórczy, zagadnienia harmonizacji, wdrazania, przestrzegania oraz odpowiedzialnosci za jego naruszenie. .. Dokonujac wyboru zagadnien, które staly sie przedmiotem rozwazan z perspektywy systemowego podejscia do prawa srodowiska UE, brano pod uwage równiez ich praktyczne znaczenie dla systemu funkcjonowania prawa UE. .. Adresatami publikacji sa przede wszystkim studenci studiów prawniczych, administracyjnych, nauk politycznych oraz wyspecjalizowanych studiów ochrony srodowiska (takich jak np. Miedzywydzialowe Studia Ochrony Srodowiska na Uniwersytecie Warszawskim), nauczyciele akademiccy, a takze pracownicy administracji panstwowej i samorzadowej oraz prawnicy praktykujacy w dziedzinie prawa srodowiska.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1525-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 224
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Organizacje międzynarodowe / Światowa Organizacja Handlu (WTO)
Kod: KAM-1849:W03P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów