Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Piotr Hofmański,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1825:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Publikacja stanowi zbiór wystąpień zaprezentowanych podczas konferencji naukowej zorganizowanej w Białym Dunajcu w dniach 14–16 stycznia 2011 r. Książka podzielona została na trzy części odpowiadające poszczególnym blokom tematycznym konferencji. Część pierwsza zawiera spostrzeżenia i opinie w kwestii zmian w prawie karnym procesowym proponowanych przez Komisję Kodyfi kacyjną Prawa Karnego. Część druga poświęcona została międzynarodowemu procesowi karnemu – nacisk położono na problemy tzw. prawa karnego narodów. Referaty opublikowane w ostatniej części dotyczą zaś rozmaitych zagadnień z zakresu prawa karnego materialnego oraz procesowego, skupionych głównie wokół uprawnień uczestników postępowania karnego. Podsumowaniem każdej części są sprawozdania z toczonych debat. Zaprezentowane w niniejszej książce wystąpienia nie ograniczają się do wskazania problemów w zakresie prawa karnego procesowego, z którymi boryka się współczesny wymiar sprawiedliwości, ale również sugerują pożądany kierunek zmian, czyniący proces karny sprawniejszym i efektywniejszym. .. Książka adresowana jest zarówno do praktyków – sędziów, prokuratorów i adwokatów, jak i do osób zainteresowanych problematyką procesu karnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1454-1 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 348
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1825:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów