Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ochrona praw lokatorów i najem lokali mieszkalnych. Komentarz [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Publikacja zawiera komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów i przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących najmu oraz analizę ich wzajemnych relacji i zakresu stosowania.

więcej

Autorzy: Ewa Bończak-Kucharczyk,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 maja 2017 r.
Kod: KAM-1809;pakiet  Ilość w paczce: 12

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 196,90 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wprowadzenie | str. 17

Ustawa z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1610) | str. 19

Rozdział 1. Przyczyny i cel wprowadzenia ustawy o ochronie praw lokatorów | str. 21
1.1. Ochrona praw lokatorów w świetle przepisów sprzed lipca 2001 r. | str. 21
1.2. Powody zmian regulacji prawnych w zakresie najmu lokali mieszkalnych i praw lokatorów | str. 25
1.3. Najważniejsze założenia i cele ustawy o ochronie praw lokatorów | str. 28

Rozdział 2. Zakres regulacji ustawy o ochronie praw lokatorów i jej relacje z innymi ustawami | str. 32
2.1. Zakres regulacji | str. 32
2.2. Wejście w życie derogacji | str. 41
2.3. Relacje z innymi ustawami | str. 42
2.3.1. Ingerencja w przepisy innych ustaw | str. 42
2.3.2. Normy porządkujące | str. 44
2.4. Najważniejsze terminy i definicje | str. 47
2.4.1. Lokator i współlokator | str. 47
2.4.2. Właściciel i wynajmujący | str. 53
2.4.3. Lokal | str. 54
2.4.4. Pomieszczenie tymczasowe | str. 67
2.4.5. Powierzchnia użytkowa | str. 70
2.4.6. Opłaty niezależne i zależne od właściciela | str. 75
2.4.6.1. Opłaty niezależne od właściciela | str. 75
2.4.6.2. Opłaty zależne od właściciela | str. 79
2.4.7. Wydatki związane z utrzymaniem lokalu | str. 81
2.4.8. Wartość odtworzeniowa | str. 84
2.4.9. Gospodarstwo domowe | str. 86
2.4.10. Porządek domowy | str. 89
2.4.11. Publiczne zasoby mieszkaniowe | str. 92

Rozdział 3. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych przez gminę jako forma ochrony praw lokatorów | str. 99

Rozdział 4. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów oraz ochrona praw lokatorów | str. 114
4.1. Formy ochrony lokatorów przyjęte w ustawie o ochronie praw lokatorów | str. 114
4.2. Obowiązki gmin w zakresie monitorowania wysokości czynszów | str. 116
4.3. Regulacje w zakresie umów o odpłatne używanie lokalu mieszkalnego. Ograniczenia postanowień umowy | str. 120
4.4. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o odpłatne używanie lokalu mieszkalnego | str. 125
4.4.1. Katalog przyczyn rozwiązania umowy | str. 125
4.4.2. Ugoda | str. 146
4.5. Najem lokali mieszkalnych w świetle nowych przepisów | str. 152
4.5.1. Realizacja założeń ustawy o ochronie praw lokatorów w stosunku do najmu | str. 152
4.5.2. Zmiany w Kodeksie cywilnym i przepisy o najmie | str. 154
4.5.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 154
4.5.2.2. Komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego o najmie mających zastosowanie do najmu lokali mieszkalnych | str. 161
4.5.2.3. Najemcy lokali mieszkalnych jako konsumenci | str. 267
4.5.2.4. Najem lokali mieszkalnych a niektóre przepisy Kodeksu cywilnego - ulepszenia, nakłady, obowiązki majątkowe stron | str. 272
4.5.3. Uzależnienie zawarcia umowy najmu od wpłacenia kaucji | str. 276
4.5.3.1. Kaucja w świetle ustawy o ochronie praw lokatorów | str. 276
4.5.3.2. Zwrot kaucji pobranych przed wejściem w życie ustawy o ochronie praw lokatorów | str. 286
4.5.4. Nowe przepisy dotyczące najmu w ustawie o ochronie praw lokatorów | str. 291
4.5.5. Przepisy przejściowe | str. 299
4.6. Opłaty za używanie mieszkania | str. 308
4.6.1. Zasadnicze zmiany w zakresie ustalania czynszu i innych opłat za używanie mieszkania - odejście od czynszu regulowanego | str. 308
4.6.2. Zasady ustalania czynszu w publicznych zasobach mieszkaniowych - stawki czynszu i czynsz | str. 313
4.6.3. Obniżki czynszu w zasobach publicznych | str. 327
4.6.4. Ochrona lokatorów przed podwyżkami czynszu lub innych opłat za używanie lokalu | str. 337
4.6.5. Czynsz najmu w zasobach towarzystw budownictwa społecznego | str. 367
4.7. Pozostałe prawa i obowiązki właścicieli oraz lokatorów różnych zasobów związane z odpłatnym używaniem lokalu | str. 370
4.8. Najem okazjonalny | str. 383
4.8.1. Cechy i umowa najmu okazjonalnego | str. 383
4.8.2. Kaucja w przypadku najmu okazjonalnego | str. 401
4.8.3. Uzależnienie najmu okazjonalnego od zgłoszenia obowiązku podatkowego i niektóre postanowienia umów o najem okazjonalny | str. 403
4.8.4. Czynsz i opłaty w przypadku najmu okazjonalnego | str. 407
4.8.5. Wygaśnięcie i wypowiedzenie najmu okazjonalnego | str. 408

Rozdział 5. Eksmisja i jej konsekwencje | str. 413
5.1. Orzeczenie przymusowego opróżnienia lokalu | str. 413
5.2. Ochrona niektórych lokatorów przed eksmisją w świetle przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów i art. 1046 k.p.c. | str. 418
5.3. Wykonanie wyroków eksmisyjnych | str. 443
5.4. Realizacja wyroku TK z 4.04.2001 r., K 11/00 | str. 454

Rozdział 6. Brak tytułu prawnego do używania lokalu mieszkalnego | str. 466
6.1. Używanie lokalu bez tytułu prawnego | str. 466
6.2. Możliwość nabycia tytułu prawnego na podstawie art. 30 u.o.p.l. | str. 486

Rozdział 7. Szczególna rola gminy | str. 491
7.1. Realizacja zadań gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców | str. 491
7.2. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu | str. 499
7.2.1. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy | str. 499
7.2.2. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy | str. 519
7.2.3. Podstawy gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w okresie przejściowym - od dnia wejścia w życie ustawy do czasu podjęcia przez radę gminy nowych uchwał | str. 543
7.3. Obowiązki gmin w zakresie dostarczania lokali socjalnych | str. 548
7.4. Obowiązki gmin w zakresie dostarczania lokali zamiennych najemcom opłacającym niegdyś czynsz regulowany | str. 565
7.5. Gminny zasób pomieszczeń tymczasowych | str. 568

Rozdział 8. Ochrona posiadania i inne szczególne formy ochrony praw lokatorów | str. 589

Rozdział 9. Najem lokali przez towarzystwa budownictwa społecznego | str. 596
9.1. Ogólne zasady działania towarzystw budownictwa społecznego | str. 596
9.1.1. Formy organizacyjno-prawne, charakter i zakres działania towarzystw budownictwa społecznego | str. 596
9.1.2. Umowa lub statut towarzystwa, nazwa i obszar działania, przeznaczanie dochodów | str. 606
9.2. Najemcy zasobów mieszkaniowych towarzystw budownictwa społecznego | str. 612
9.3. Czynsz i obowiązki najemców lokali towarzystw budownictwa społecznego | str. 634
9.4. Partycypacja w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego | str. 646
9.5. Możliwość nabycia lokalu przez niektórych najemców będących stronami umów o partycypację w kosztach wybudowania lokalu przez towarzystwo budownictwa społecznego i skutki sprzedaży lokalu przez towarzystwo | str. 661

Załączniki

I. Najważniejsze akty prawne | str. 677
Ustawa z 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1610) | str. 677
Ustawa z 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) | str. 711
Ustawa z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 79) | str. 721

II. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego | str. 746
Orzeczenie TK z 18.02.1997 r., K 16/96 | str. 746
Wyrok TK z 2.06.1999 r., K 34/98 | str. 752
Wyrok TK z 12.01.2000 r., P 11/98 | str. 762
Wyrok TK z 3.10.2000 r., K 33/99 | str. 781
Wyrok TK z 10.10.2000 r., P 8/99 | str. 789
Wyrok TK z 4.04.2001 r., K 11/00 | str. 801
Postanowienie TK z 4.04.2001 r., S 2/01 | str. 810
Wyrok TK z 2.10.2002 r., K 48/01 | str. 810
Wyrok TK z 29.04.2003 r., SK 24/02 | str. 827
Wyrok TK z 1.07.2003 r., P 31/02 | str. 827
Wyrok TK z 19.04.2005 r., K 4/05 | str. 827
Postanowienie TK z 29.06.2005 r., S 1/05 | str. 849
Wyrok TK z 9.07.2007 r., P 30/06 | str. 859
Postanowienie TK z 4.03.2008 r., S 2/08 | str. 866
Wyrok TK z 8.04.2010 r., P 1/08 | str. 869
Wyrok TK z 10.01.2012 r., SK 25/09 | str. 890

Literatura | str. 897

Wykaz aktów prawnych | str. 899

Wykaz orzecznictwa | str. 907

Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera komentarz do ustawy o ochronie praw lokatorów i przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących najmu oraz analizę ich wzajemnych relacji i zakresu stosowania. Omówiono w niej także przepisy innych ustaw związanych z poruszaną problematyką, w tym ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (dotyczące towarzystw budownictwa społecznego) oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

W opracowaniu autorka obszernie odnosi się do gospodarowania publicznymi zasobami mieszkań oraz przedstawia wskazówki dotyczące ustalania zasad wynajmowania lokali należących do takich zasobów i tworzenia wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowymi zasobami gmin. Wiele uwagi poświęca instytucji eksmisji, zasadom dostarczania pomieszczeń tymczasowych i gospodarowania takimi pomieszczeniami. W książce omówiono także przepisy o najmie okazjonalnym oraz zagadnienia związane z funkcjonowaniem towarzystw budownictwa społecznego i wynajmowaniem przez nie mieszkań.

W trzecim wydaniu komentarza przeanalizowano zmiany wprowadzone m.in. ustawami:

  • z 27.09.2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, dotyczące rozszerzenia możliwości korzystania z najmu okazjonalnego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
  • z 16.12.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, mające na celu zapewnienie najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycie kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia.
W publikacji zawarto ponadto wiele przykładów orzecznictwa sądowego i przegląd wyroków Trybunału Konstytucyjnego, ważnych z punktu widzenia przedstawianej problematyki.

Książka przeznaczona jest dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników, a także urzędników gminnych i powiatowych oraz osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gmin zajmujących się gospodarką mieszkaniową. Będzie pomocnym źródłem wiedzy dla lokatorów, właścicieli i zarządców nieruchomości.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-543-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 924
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Nieruchomości i lokale
Kod: KAM-1809;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów