Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Stuart A. McCrary,
Seria:  Finanse i Inwestycje
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0678:W02P01  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 39,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 35,10 zł. ( Oszczędzasz: 3,90 zł. )

Spis treści: 

Przedmowa | str. 11

Podziękowania | str. 13

Rozdział 1.Wartość pieniądza w czasie | str. 15


Wstęp | str. 15

Przepływy pieniężne | str. 15

Wartość przyszła | str. 16

Wpływ częstotliwości kapitalizacji na wartość przyszłą | str. 23

Równoważna stopa procentowa | str. 24

Odsetki z kapitalizacją ciągłą | str. 26

Wartość bieżąca | str. 27

Wzory na wartość bieżącą i przyszłą | str. 31

Wnioski | str. 33

Rozdział 2.Statystyka w finansach | str. 35

Wstęp | str. 35

Znaczenie "wartości średniej" | str. 35

Mediana jako substytut średniej | str. 36

Odchylenie standardowe mierzy szum | str. 37

Obliczanie wariancji i odchyleń standardowych w stosunku rocznym | str. 44

Krzywa rozkładu normalnego jako rozkład prawdopodobieństwa | str. 47

Skumulowana funkcja gęstości prawdopodobieństwa (dystrybuanta) | str. 49

Miary zależności | str. 51

Obliczanie kowariancji i korelacji | str. 54

Obliczanie statystyk w praktyce | str. 55

Łączenie rozkładów normalnych | str. 56

Wnioski | str. 60

Rozdział 3.Najważniejsze teorie finansowe a koszt kapitału | str. 63

Wstęp | str. 63

Redukcja ryzyka dzięki dywersyfikacji | str. 63

Ryzyko systematyczne i niesystematyczne (specyficzne) | str. 66

Portfel rynkowy | str. 67

Model wyceny aktywów kapitałowych | str. 68

Stosowanie wskaźnika beta do określania wymaganych zwrotów z akcji | str. 70

Inne modele czynnikowe | str. 70

Koszt zadłużenia | str. 71

Średni ważony koszt kapitału | str. 71

Modigliani i Miller | str. 72

Wzorce zadłużenia i kapitału własnego w strukturach kapitałowych | str. 73

Wnioski | str. 74

Rozdział 4.Narzędzia budżetowania kapitałowego | str. 75

Wstęp | str. 75

Trzy sposoby oceny inwestycji | str. 75

Obliczanie wartości bieżącej netto | str. 77

Wartość bieżąca netto - przykład | str. 78

Obliczanie wewnętrznej stopy zwrotu | str. 78

Obliczanie okresu zwrotu | str. 81

Podejmowanie decyzji finansowych | str. 82

Renta roczna | str. 83

Wartość renty przy częstszych przepływach pieniężnych | str. 85

Zastosowanie wartości bieżącej i renty rocznej do wyceny obligacji | str. 85

Wycena kredytu hipotecznego za pomocą renty rocznej | str. 86

Wyznaczanie NPV za pomocą renty rocznej | str. 86

Wyznaczanie wartości renty dożywotniej | str. 87

Wyznaczanie wartości wzrastającej renty dożywotniej | str. 90

Niepewność - wprowadzenie | str. 92

Wnioski | str. 93

Rozdział 5.Metody postępowania w warunkach niepewności | str. 95

Wstęp | str. 95

Zastosowanie analizy scenariuszy | str. 95

Zastosowanie symulacji Monte Carlo | str. 98

Liczby losowe o rozkładzie jednostajnym | str. 101

Przekształcanie liczb o rozkładzie jednostajnym | str. 101

Dodawanie i mnożenie dwóch liczb losowych | str. 110

Zastosowanie liczb losowych w analizie budżetu | str. 111

Zastosowanie liczb losowych w analizie budżetowania kapitałowego | str. 113

Wnioski | str. 115

Rozdział 6.Analiza opcji rzeczowych w inwestycjach kapitałowych | str. 117

Wstęp | str. 117

Dlaczego warto poznawać opcje? | str. 118

Czym jest opcja rzeczowa? | str. 119

Rodzaje opcji rzeczowych | str. 120

Metody wyceny opcji rzeczowych | str. 124

Wnioski | str. 137

Aneks. Kalkulacje stóp procentowych oparte na liczbie dni w roku | str. 139

Wstęp | str. 139

Metoda "30 dni na miesiąc" (= 360 dni w roku) | str. 140

Metoda oparta na rzeczywistej liczbie dni | str. 141

Metoda oparta na rzeczywistej liczbie dni i stopie procentowej dla 360 dni w roku | str. 142

Metoda oparta na rzeczywistej liczbie dni i stopie procentowej dla 365 dni w roku | str. 142

Przykład i porównanie metody "30 dni na miesiąc" z metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni i stopie procentowej dla rzeczywistej liczby dni w roku | str. 142

Wpływ kalendarza odsetkowego na dłuższe okresy | str. 143

Obliczanie przedziałów kalendarzowych dla długich okresów | str. 144

Uwaga o kapitalizacji ciągłej | str. 145

Wnioski | str. 145

Pytania i odpowiedzi | str. 147

Wstęp | str. 147

Rozdział 1 | str. 147

Rozdział 2 | str. 156

Rozdział 3 | str. 168

Rozdział 4 | str. 170

Rozdział 5 | str. 179

Rozdział 6 | str. 191

O autorze | str. 193

Indeks | str. 195


Ukryj

Opis:

Publikacja jest przeznaczona dla menedżerów, którzy chcą dobrze zrozumieć pracę działów finansowych firm, w tym stosowane przez nie metody i narzędzia. Jej odbiorcami mogą być także studenci studiów podyplomowych.

W książce omówiono m.in.:

  • sposoby szacowania opłacalności projektów inwestycyjnych,
  • metody statystyczne wykorzystywane w finansach przedsiębiorstw,
  • teorie i narzędzia stosowane do oceny ryzyka i szans,
  • wykorzystanie opcji rzeczowych w procesie decyzyjnym,
  • metody postępowania w warunkach niepewności.
Tekst opracowano tak, aby czytelnik mógł szybko przyswoić prezentowany materiał. Trudne zagadnienia wyjaśniono w prosty i przejrzysty sposób. Istotną pomoc w zrozumieniu materiału stanowią liczne przykłady i szczegółowe odpowiedzi na pytania. Na podstawie poszczególnych rozdziałów można realizować krótkie kursy edukacyjne.

"Niniejsza książka jest wyrazem moich starań mających na celu stworzenie programu magisterskich studiów z zakresu zarządzania obejmującego zagadnienia finansów przedsiębiorstw, który można realizować w bardzo krótkim czasie. Starałem się zaprezentować osobom niezajmującym się zawodowo finansami bardziej złożone informacje z tej dziedziny, aby umożliwić im zostanie skutecznymi liderami biznesu".

Tytuł oryginału: Mastering Corporate Finance Essentials. The Critical Quantitative Methods and Tools in Finance

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3151-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 204
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Finanse i inwestycje
Kod: OFE-0678:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa