Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Otwarcie sesji

Mediacja karna jako forma sprawiedliwości naprawczej - wystąpienie Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta
str. 7

Mediacja karna jako forma sprawiedliwości naprawczej - wystąpienie Komendanta Głównego Policji Andrzeja Matejuka
str. 11

Referaty

Mediacja jako instytucja sprawiedliwości naprawczej - Wojciech Zalewski
str. 22

Za i przeciw mediacji w sprawach karnych na gruncie aktualnej regulacji prawnej - Cezary Kulesza
str. 33

O potrzebie zmian obowiązujących regulacji prawnych dotyczących mediacji w sprawach karnych - Ewa Bieńkowska
str. 56

O mediacji dla prokuratora - Lidia Mazowiecka
str. 73

Bezdroża mediacji 2 - Tadeusz Cielecki
str. 79

Dyskusja

Słów kilka o wtórnej wiktymizacji, czyli o traktowaniu mediacji jako instrumentu służącego realizacji partykularnych, pozaprawnych interesów uczestników procesu karnego - Piotr Starzyński
str. 87

Aneks

Dane statystyczne dotyczące mediacji w postępowaniu przygotowawczym
str. 94

Bibliografia
str. 103

Autorzy
str. 109

Ukryj

Opis:

Publikacja zawiera materiały z sesji pt. Mediacja karna jako forma sprawiedliwości naprawczej, zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Mediacji w Prokuraturze Generalnej w dniu 21 października 2010 r. Sesja poświęcona była realizacji nowej idei filozofii karania – sprawiedliwości naprawczej – nastawionej na naprawienie szkody i zadośćuczynienie pokrzywdzonemu oraz ugodowe likwidowanie konfliktu wyrządzonego przestępstwem. Zaprezentowano kluczową instytucję sprawiedliwości naprawczej – mediację. Przedstawiono jej znaczenie oraz praktyczne wskazówki jej stosowania. Podkreślono także potrzeby zmian regulacji prawnych dotyczących tej instytucji.

Szczegóły towaru


, Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 110
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Karne prawo / Kary i środki karne z kodeksu karnego
Kod: KAM-1873;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów