Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Krzysztof Mularski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1846:W01D01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Monografia stanowi pierwszą w nauce prawa cywilnego próbę kompleksowej analizy zdarzeń prawnych nazywanych w nauce prawa cywilnego m.in. czynnościami podobnymi do czynności prawnych. Autor formułuje definicję czynności podobnych do czynności prawnych oraz ustala zbiór takich czynności wskazanych w kodeksie cywilnym i kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. W publikacji przedstawiono analizę przepisów kodeksu cywilnego pod kątem tego, czy mogą być one, a jeśli tak, to na jakiej podstawie, stosowane również do czynności podobnych. Przedmiotem badań autora są takie instytucje jak: zdolność do czynności prawnych, forma oświadczenia woli, złożenie oświadczenia woli, wykładnia oświadczeń woli, wreszcie wady takich oświadczeń i skutki tych wad. W książce wykorzystano w szerokim zakresie osiągnięcia współczesnej teorii prawa, semiotyki i fi lozofi i analitycznej. "Przedmiotem opracowania uczynił Autor zagadnienie, które było co najwyżej incydentalnie podejmowane w nauce prawa cywilnego. (...) Brak właściwie jakichkolwiek badań mu poświęconych odbijał się ponadto w zauważalnym stopniu na spójności tez przyjętych w nauce co do tej dziedziny badań. Ponadto przynajmniej niektóre z konkretnych czynności podobnych odgrywają istotną rolę społeczną, przykładowo zgoda na wyrządzenie szkody, zgoda na naruszenie dobra osobistego czy przebaczenie. To przesądza o praktycznej wadze zagadnienia". Dr hab. Adam Olejniczak, prof. UAM

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1498-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 436
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne
Kod: KAM-1846:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów