Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Agata Wujastyk,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1759:W01P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Monografi a jest obszernym opracowaniem dotyczącym problematyki przestępstw stypizowanych w art. 297 k.k. (tzw. oszustw kredytowych). W publikacji można wyróżnić dwie zasadnicze części: – teoretyczną, dotyczącą ewolucji i aktualnie obowiązującego stanu prawnego oraz – praktyczną, opartą na analizie dostępnych danych statystycznych i badaniach aktowych. .. Wyniki badań 133 prawomocnie zakończonych postępowań karnych pozwoliły na: – szczegółowe opisanie najistotniejszych problemów, występujących na różnych etapach prowadzenia spraw o czyn z art. 297 § 1 k.k., – scharakteryzowanie sylwetki sprawcy, – przedstawienie fenomenologii tego typu przestępstwa, – omówienie okoliczności, w których dochodziło do jego popełniania. .. Publikacja skierowana jest zarówno do prawników, jak i szerokiego grona pracowników instytucji rynku fi nansowego. „Jest to (...) książka przedstawiająca oprócz rozwoju ustawodawstwa także analizę aktualnie obowiązujących przepisów na podstawie przeglądu stanowisk prezentowanych w doktrynie i orzecznictwie oraz działanie tych przepisów w życiu. Dotyczy więc ona nie tylko law in books, lecz także law in action”. Z przedmowy prof. Jana Skupińskiego z Instytutu Nauk Prawnych PAN „Praca stanowi wartościowe opracowanie naukowe, będące znaczącym wkładem w rozwój doktryny prawa karnego”. Dr hab. Jolanta Jakubowska-Hara, prof. Instytutu Nauk Prawnych PAN

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1412-1 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 376
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Kredyty
Kod: KAM-1759:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów