Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Jacek Błachut,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1844:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

W publikacji dokonano pogłębionej analizy problemów związanych z pojęciem dokumentu na gruncie prawa karnego i połączono ją z kwestiami natury praktycznej. Jednym z celów pracy było podjęcie polemiki z poglądami, które dominują w obecnym orzecznictwie sądowym, a które nie wydają się całkowicie przekonujące i dlatego wymagają dalszej dyskusji. W pracy analizowane są przy tym rozmaite, zarówno tradycyjne, jak i nietypowe, nośniki informacji, które mogą budzić wątpliwości podczas ich klasyfi kowania jako dokumenty. .. Poruszana w książce tematyka jest niewątpliwie bardzo istotna, szczególnie ważna dla praktyki stosowania prawa, o czym przesądza znaczenie, jakie wiąże się z dokumentami choćby w obrocie gospodarczym. Jednocześnie podstawowe zasady prawa karnego, w tym jego gwarancyjna funkcja, wymagają zapewnienia możliwie jasnej interpretacji przepisów, w czym niniejsza praca również może okazać się przydatna, zwłaszcza że podjęto w niej m.in. temat istnienia pokrzywdzonego w przypadku przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. .. Praca stanowi uzupełnienie dotychczasowej literatury przedmiotu. W wielu miejscach omawia problemy dotychczas nieporuszane. .. Książka skierowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków (adwokatów, sędziów, prokuratorów) prawa karnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1609-5 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 280
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1844:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów