Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Magdalena Paluszkiewicz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1775:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Rozdział I
Regulacja prawna zatrudnienia tymczasowego
str. 15


1. Zatrudnienie tymczasowe w prawie międzynarodowym
str. 15

2. Zatrudnienie tymczasowe w prawie Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich
str. 24

2.1. Dyrektywy dotyczące zatrudnienia tymczasowego
str. 24

2.2. Konstrukcje zatrudnienia tymczasowego w wybranych państwach członkowskich
str. 32

2.2.1. Relacja między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem
str. 37

2.2.2. Relacja między agencją pracy tymczasowej a wykonawcą pracy
str. 41

2.2.3. Relacja między wykonawcą pracy a użytkownikiem
str. 48

3. Zatrudnienie tymczasowe w prawie polskim
str. 52

3.1. Regulacja prawna zatrudnienia tymczasowego w prawie polskim
str. 52

3.2. Ogólna charakterystyka konstrukcji zatrudnienia tymczasowego w polskim prawie pracy
str. 64

4. Wnioski
str. 68

Rozdział II
Stosunek prawny między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem
str. 76


1. Uwagi wstępne
str. 76

2. Podmioty stosunku prawnego
str. 77

2.1. Agencja pracy tymczasowej
str. 77

2.2. Pracodawca użytkownik
str. 81

3. Umowa między agencją pracy tymczasowej i pracodawcą użytkownikiem jako źródło stosunku prawnego
str. 87

4. Przedmiot stosunku prawnego między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem
str. 93

5. Treść stosunku prawnego między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem
str. 97

6. Wnioski
str. 120

Rozdział III
Stosunek prawny między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym
str. 122


1. Uwagi wstępne
str. 122

2. Podmioty stosunku prawnego
str. 122

2.1. Agencja pracy tymczasowej
str. 122

2.2. Pracownik tymczasowy
str. 124

3. Przedmiot stosunku prawnego
str. 127

4. Umowa o pracę jako źródło stosunku prawnego
str. 131

5. Treść stosunku prawnego
str. 155

6. Ryzyko agencji pracy tymczasowej związane z zatrudnianiem pracownika tymczasowego
str. 182

7. Wnioski
str. 189

Rozdział IV
Stosunek prawny między pracodawcą użytkownikiem a pracownikiem tymczasowym
str. 192


1. Uwagi wstępne
str. 192

2. Podmioty, przedmiot i źródło stosunku prawnego
str. 193

3. Treść stosunku prawnego
str. 195

4. Ryzyko pracodawcy użytkownika związane z zatrudnianiem pracownika tymczasowego
str. 225

5. Wnioski
str. 229

Rozdział V
Charakter prawny zatrudnienia tymczasowego
str. 231


1. Kwalifikacja prawna zatrudnienia tymczasowego
str. 231

1.1. Uwagi wstępne
str. 231

1.2. Zatrudnienie tymczasowe a formy pośrednictwa
str. 232

1.3. Zatrudnienie tymczasowe a stosunek pracy
str. 239

2. Zatrudnienie tymczasowe jako konstrukcja prawna szczególnego rodzaju
str. 243

2.1. Uwagi wstępne
str. 243

2.2. Zatrudnienie tymczasowe a umowa o świadczenie przez osobę trzecią
str. 244

2.3. Zatrudnienie tymczasowe a umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej
str. 247

2.4. Zatrudnienie tymczasowe a zespół umów
str. 252

3. Wpływ konstrukcji zatrudnienia tymczasowego na charakter prawny stosunku pracy tymczasowej
str. 254

3.1. Uwagi wstępne
str. 254

3.2. Wpływ konstrukcji zatrudnienia tymczasowego na podmiotowość pracodawczą w stosunku pracy tymczasowej
str. 254

3.3. Wpływ konstrukcji zatrudnienia tymczasowego na sposób realizacji stosunku pracy tymczasowej
str. 273

4. Wnioski
str. 296

Zakończenie
str. 301

Wykaz aktów prawnych
str. 307

Wykaz orzeczeń
str. 311

Literatura
str. 313

Ukryj

Opis:

.. W monografi i dokonano omówienia konstrukcji i charakteru prawnego zatrudnienia tymczasowego na podstawie przepisów polskiego prawa pracy. Autorka podjela próbe analizy relacji zachodzacych miedzy agencja pracy tymczasowej, pracodawca uzytkownikiem i pracownikiem tymczasowym. Kwalifi kacja tej formy swiadczenia pracy jako trójpodmiotowego stosunku pracy tymczasowej ma znaczenie nie tylko z naukowego punktu widzenia, ale takze umozliwia rozwiazanie wielu praktycznych problemów, które wiaza sie z okresleniem uprawnien i obowiazków pracodawczych dwóch podmiotów – agencji pracy tymczasowej i pracodawcy uzytkownika. .. Praca adresowana jest do teoretyków prawa jak równiez do osób, które stosuja przepisy o zatrudnianiu tymczasowym w praktyce – sedziów, radców prawnych, adwokatów, pracowników prywatnych agencji zatrudnienia i pracowników dzialów personalnych fi rm.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1487-9 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 324
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1775:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów