Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Marcin Kamiński,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1794:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 15

Część I
Struktura normatywna prawa administracyjnego
str. 37


Rozdział 1
Koncepcja systemu prawa jako zbioru norm
str. 39

Rozdział 2
Prawo administracyjne w pionowej i poziomej strukturze systemu prawa
str. 66

Rozdział 3
Podstawowe kategorie norm prawa administracyjnego
str. 89

Część II
Obowiązywanie i stosowanie norm prawa administracyjnego w czasie
str. 119


Rozdział 4
Normatywne znaczenie pojęcia czasu
str. 121

Rozdział 5
Koncepcje systemowego obowiązywania norm prawnych w aspekcie czasowym
str. 131

Rozdział 6
Obowiązywanie formalne norm prawa administracyjnego w czasie
str. 140

Rozdział 7
Obowiązywanie materialne norm prawa administracyjnego w czasie
str. 154

Rozdział 8
Czasowy zakres zastosowania norm prawa administracyjnego
str. 167

Rozdział 9
Czasowe zakresy następstw prawnych i skuteczności prawnej norm prawa administracyjnego
str. 188

Część III
Podstawowe elementy strukturalne prawa administracyjnego intertemporalnego
str. 223


Rozdział 10
Pojęcie zmiany normatywnej w prawie administracyjnym na tle problematyki intertemporalnej
str. 225

Rozdział 11
Forma, przedmiot i mechanizm zmiany normatywnej
str. 232

Rozdział 12
Problem intertemporalny jako konsekwencja zmiany normatywnej
str. 245

Rozdział 13
Faktualny przedmiot oraz normatywny wzorzec oceny prawnej w prawie administracyjnym a problem intertemporalny
str. 256

Rozdział 14
Zagadnienie retroaktywności norm prawa administracyjnego
str. 294

Rozdział 15
Koncepcja stosunku administracyjnoprawnego i metody jego konkretyzacji a zmiana normatywna
str. 337

Rozdział 16
Proces jurysdykcyjnej konkretyzacji norm prawa administracyjnego materialnego w sprawie administracyjnej a zmiana normatywna
str. 352

Rozdział 17
Administracyjny tok instancji a zmiana normatywna
str. 395

Rozdział 18
Materialna i formalna moc obowiązująca w czasie decyzji administracyjnych a zmiana normatywna
str. 430

Rozdział 19
Konsekwencje intertemporalne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów administracyjnych
str. 487

Rozdział 20
Metody regulacji intertemporalnej oraz zasady intertemporalne w prawie administracyjnym
str. 533

Rozdział 21
Reguły intertemporalne w prawie administracyjnym
str. 563

Zakończenie
str. 595

Bibliografia
str. 617

Ukryj

Opis:

Monografia stanowi pierwsze w literaturze polskiej opracowanie poświęcone teoretycznym i praktycznym aspektom problematyki międzyczasowej w prawie administracyjnym. Zasadniczy cel pracy jest związany z procesem logiczno-pojeciowej i dogmatyczno-pragmatycznej weryfikacji tezy o swoistości obowiązywania i stosowania norm prawa administracyjnego w czasie oraz konsekwencji intertemporalnych zmiany normatywnej na gruncie tej gałęzi prawa.

W części pierwszej rozważań przedstawiono strukturę normatywna prawa administracyjnego. W części drugiej omówiona została problematyka obowiązywania i stosowania norm prawa administracyjnego materialnego w czasie. Cześć trzecia zawiera szeroką analizę podstawowych elementów strukturalnych prawa administracyjnego intertemporalnego, w tym zagadnień zmiany normatywnej, problemu intertemporalnego oraz retroaktywności norm w prawie administracyjnym.

Całość analizy teoretycznej została szeroko zilustrowana licznymi przykładami regulacji prawa pozytywnego, orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sadu Administracyjnego i wojewódzkich sadów administracyjnych oraz - w ramach wątku prawnoporównawczego - konstrukcjami pojęciowymi, instytucjami prawnymi oraz dorobkiem judykatury federalnej z obszaru niemieckojęzycznego kręgu kulturowego (niemieckiego, austriackiego i szwajcarskiego).

Adresaci:

Książka jest adresowana do przedstawicieli teorii i praktyki prawa oraz postępowania administracyjnego, w tym do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sadu Administracyjnego i wojewódzkich sadów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, legislatorów oraz urzędników administracyjnych. Praca powinna także zainteresować osoby zajmujące się ogólna teoria prawa międzyczasowego oraz konstytucyjnymi aspektami zmiany normatywnej i problemów intertemporalnych w prawie administracyjnym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1205-9 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 652
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-1794:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów