Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Justyna Goździewicz-Biechońska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.03.2011 r.
Kod: KAM-1812:W01D03  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Książka jest pierwszym w polskiej literaturze prawniczej opracowaniem dotyczącym wadliwości decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym. Skomplikowana regulacja prawna procesu inwestycyjno- -budowlanego i trudności w stosowaniu przepisów prawa powodują pojawianie się licznych wątpliwości oraz problemów interpretacyjnych. Autorka, pragnąc przybliżyć problematykę wadliwości, dokonała szczegółowej analizy związanych z nią zagadnień, to jest: – decyzji i innych aktów występujących w procesie inwestycyjno- budowlanym, stanowiącym ciąg działań prawnych, – rodzajów i specyfi ki wad tych aktów, – charakteru i istoty sankcji właściwych dla poszczególnych naruszeń prawa, – typów naruszeń prawa związanych z wydawaniem decyzji w procesie inwestycyjno-budowlanym w powiązaniu z istotą danej sankcji prawa. .. W pracy dokonano też analizy skutków wadliwości decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjno-budowlanym ze szczególnym uwzględnieniem charakteru tych aktów jako ogniw ciągu działań prawnych w tym procesie. .. Książka adresowana jest do osób profesjonalnie zajmujących się procesem inwestycyjno-budowlanym – zarówno w wymiarze teoretycznym (naukowców), jak i praktycznym (uczestników procesu oraz urzędników i przedstawicieli judykatury). Może też stanowić pomoc dydaktyczną dla studentów oraz innych osób pogłębiających wiedzę w dziedzinie prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1488-6 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 380
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-1812:W01D03 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów