Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Małgorzata Kurzynoga,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  30.06.2011 r.
Kod: KAM-1817:W01P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Publikacja stanowi jedyne na rynku wydawniczym całościowe omówienie problematyki legalności strajku. W książce przeprowadzona została wnikliwa analiza przepisów ustawy z 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w oparciu o literaturę krajową i zagraniczną, akty prawa międzynarodowego oraz orzecznictwo sądowe i Trybunału Konstytucyjnego. Na tej podstawie rozwiązanych zostało wiele spornych problemów dotyczących legalności strajku, jak na przykład element zbiorowości w powstrzymywaniu się od pracy, strajku włoskiego, spółdzielni strajkowych, strajku okupacyjnego, strajku adresowanego wobec organów władzy państwowej lub samorządowej, strajku solidarnościowego akcesoryjnego oraz osób uprawnionych do udziału w strajku. .. Monografi a adresowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków zbiorowego prawa pracy. Publikacja okaże się także przydatna pracodawcom, organizacjom pracodawców, pracownikom oraz związkom zawodowym będącym organizatorami strajku. Tematyka opracowania zainteresuje również publicystów zajmujących się problematyką strajkową. „Temat rozprawy dotyczy jednej z najważniejszych instytucji zbiorowego prawa pracy, jaką jest strajk. Wśród związanych z nim zagadnień, legalność strajku należy do kluczowych, chociażby dlatego, że od spełnienia warunków legalności strajku zależy ewentualna odpowiedzialność prawna jego organizatora, a także sytuacja prawna pracowników uczestniczących w strajku (…). Z tych względów trzeba uznać wybór tematu rozprawy za uzasadniony, tym bardziej, że w polskiej literaturze prawniczej brak jest pełnego opracowania monografi cznego na temat strajku (…)”. Prof. dr hab. Michał Seweryński

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1551-7 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 336
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1817:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów