Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2011:


Autorzy: Luiza Klimkiewicz,
Seria:  MERITUM Biblioteka
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2011 r.
Kod: ABC-0562  Ilość w paczce: 20
Planowana data wydania: 3 sierpnia 2011 r.

Realizacja:
Czas realizacji zamówienia 24 h (dni robocze) + czas dostawy
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 39,20 zł. ( Oszczędzasz: 9,80 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 15

Rozdział I
Wpłata na PFRON z tytułu niezapewniania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych
str. 23


1.1. Podmiot wpłat
str. 26

1.2. Zakres obowiązku wpłat
str. 32

1.2.1. Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne w latach 1991-1999
str. 33

1.2.2. Zwolnienie związane z sytuacją ekonomiczno-organizacyjną pracodawcy
str. 34

1.2.3. Zwolnienie z wpłat w związku z rodzajem prowadzonej działalności
str. 36

1.2.4. Zakres obowiązku wpłat pracodawców ustalających wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych
str. 41

1.2.4.1. Podział podmiotów wpłat ustalających wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych
str. 42

1.2.4.2. Osiągany wskaźnik osób niepełnosprawnych
str. 60

1.2.4.3. Wymagany wskaźnik osób niepełnosprawnych
str. 95

1.2.4.4. Różnica etatów - przesłanka zwolnienia i podstawa naliczenia wpłaty należnej
str. 108

1.3. Obniżanie wpłat
str. 114

1.3.1. Podstawy prawne nabywania ulg i obniżania wpłat
str. 115

1.3.2. Uprawniająca kooperacja
str. 116

1.3.2.1. Umowna podstawa kooperacji
str. 117

1.3.2.2. Strony kooperacji
str. 118

1.3.2.3. Przedmiot kooperacji
str. 129

1.3.3. Uregulowanie należności za przedmiot kooperacji
str. 139

1.3.3.1. Terminowość zapłaty
str. 140

1.3.3.2. Zakres uregulowania należności
str. 144

1.3.3.3. Forma zapłaty
str. 146

1.3.4. Informacja o wysokości obniżenia wpłat
str. 148

1.3.4.1. Obowiązek wystawienia informacji
str. 148

1.3.4.2. Kwota ulgi
str. 149

1.3.4.3. Ulgi za dany miesiąc a miesięczne okresy sprawozdawcze
str. 168

1.3.4.4. Przekazanie informacji o wysokości ulgi
str. 171

1.3.5. Wykorzystanie ulg do obniżenia wpłat
str. 179

1.3.5.1. Ramy czasowe prawa do wykorzystania ulg
str. 180

1.3.5.2. Pokrywalność wpłaty ulgami
str. 184

1.3.5.3. Obniżenie wpłaty
str. 185

1.3.5.4. Korekty kwot wykorzystanych ulg
str. 188

1.3.6. Przechowywanie dokumentacji związanej z ulgami
str. 194

1.4. Obowiązki sprawozdawcze
str. 197

Rozdział II
Wpłaty na PFRON z tytułu niedostosowania środowiska pracy
str. 201


2.1. Podmiot wpłat
str. 201

2.2. Przesłanki powstania zobowiązania
str. 203

2.2.1. Osoba zatrudniona
str. 204

2.2.2. Wypadek przy pracy i choroba zawodowa
str. 205

2.2.3. Utrata zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku i niepełnosprawność
str. 207

2.2.4. Zgłoszenie gotowości przystąpienia do pracy
str. 208

2.2.5. Obowiązek przystosowania środowiska pracy
str. 209

2.2.6. Rozwiązanie stosunku pracy z osobą zatrudnioną
str. 212

2.3. Wpłata i obowiązki sprawozdawcze
str. 213

Rozdział III
Wpłaty na PFRON z tytułu korzystania ze szczególnych zwolnień i preferencji
str. 215


3.1. Wpłata z tytułu korzystania ze zwolnienia z niektórych danin publicznych
str. 215

3.2. Wpłata z tytułu korzystania ze zwolnienia z odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy
str. 227

3.3. Deklarowanie i uiszczanie wpłat z tytułu korzystania ze szczególnych zwolnień i preferencji
str. 230

Rozdział IV
Wpłaty związane z gospodarowaniem ZFRON
str. 233


4.1. Wpłata z tytułu nieprawidłowego gospodarowania ZFRON
str. 234

4.1.1. Data uzyskania środków i terminowość ich przekazania na ZFRON
str. 234

4.1.2. Niezgodne przeznaczenie środków
str. 240

4.1.3. Nieprawidłowości traktowane na równi z niezgodnym przeznaczeniem środków
str. 242

4.1.4. Inne przesłanki powstania zobowiązania
str. 245

4.1.5. Wysokość i termin dokonania wpłaty
str. 247

4.1.6. Podmiot wpłat z tytułu nieprawidłowego gospodarowania ZFRON
str. 249

4.2. Wpłata z tytułu nieterminowego wykorzystania środków ZFRON
str. 251

4.2.1. Płynność wydatkowania ZFRON
str. 251

4.2.2. Zakres obowiązku wpłaty z tytułu nieterminowego wykorzystania ZFRON
str. 254

4.2.3. Pozorny zbieg obowiązków wpłat związanych z gospodarowaniem ZFRON
str. 256

4.3. Wpłata związana ze zmianą statusu dysponenta ZFRON
str. 258

Rozdział V
Wpłaty związane z ZAZ
str. 265

Rozdział VI
Złagodzenie obowiązku wpłat i wygaśnięcie zobowiązania z tytułu wpłat na PFRON
str. 267


6.1. Złagodzenie wykonania obowiązku wpłat
str. 267

6.2. Wygaśnięcie zobowiązania
str. 276

6.2.1. Dokonanie i zaliczenie zapłaty
str. 277

6.2.2. Potrącenie
str. 280

6.2.3. Zaliczenie nadpłaty
str. 280

6.2.4. Zaniechanie poboru wpłat
str. 283

6.2.5. Umorzenie zaległości, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej
str. 284

6.3. Przedawnienie
str. 289

6.4. Zwolnienie z obowiązku zapłaty na podstawie art. 14m o.p.
str. 290

Rozdział VII
Wykładnia oświadczeń woli dokonywana przez organ podatkowy
str. 293

Rozdział VIII
Wpłaty na PFRON a dyscyplina finansów publicznych
str. 299

Bibliografia
str. 305

Ukryj

Opis:

Książka jest jedyną na rynku wydawniczym publikacją kompleksowo i przystępnie omawiającą problematykę wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zarówno pracodawca korzystający z ulg we wpłatach na PFRON, jak i pracodawca obliczający wysokość wystawianej przez siebie ulgi znajdą w publikacji pogłębione informacje dotyczące sposobu ustalania prawa do ulgi i obliczania jej kwoty, a także cenne wskazówki na temat sposobu i skutków korygowania informacji oraz przechowywania dokumentacji dotyczącej ulg. Zaprezentowano tu metodę obliczania poszczególnych stanów zatrudnienia, wskaźników i kwot wpłat oraz wyjaśniono sens ustalania poszczególnych wartości. Przedstawiona problematyka została bogato zilustrowana opisami praktyki stosowania prawa, odwołaniami do orzecznictwa oraz rozstrzygnięć komisji orzekających w sprawach związanych z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Publikacja adresowana jest zarówno do specjalistów HR i księgowości obsługujących pracodawców otwartego rynku pracy (w tym jednostki sektora finansów publicznych) oraz do pracodawców chronionego rynku pracy (zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej), jak i do pracowników organów rozstrzygających sprawy z zakresu wpłat.

Szczegóły towaru


, Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 308
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: ABC-0562 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów