Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Kazimierz Ryć, Zofia Skrzypczak,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1718:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 53,90 zł.
Twoja cena brutto już od: 48,51 zł. ( Oszczędzasz: 5,39 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie (Kazimierz Ryć, Zofia Skrzypczak)
str. 11

Rozdział 1
Wskaźniki epidemiologiczne i ich ekonomiczne determinanty w krajach Unii Europejskiej (Kazimierz Ryć, Zofia Skrzypczak)
str. 19


1 Przewidywana długość życia a podstawowe wskaźniki ekonomiczne
str. 19

2. Przewidywana długość życia a determinujące ją wskaźniki ekonomiczne - modele regresji
str. 25

3. Wskaźniki śmiertelności a podstawowe wskaźniki ekonomiczne
str. 31

4. Wybrane wskaźniki epidemiologiczne a wskaźniki ekonomiczne w grupach krajów europejskich
str. 37

5. Literatura
str. 42

6. Załączniki
str. 43

Rozdział 2
Funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce na tle wybranych krajów europejskich (Ewelina Nojszewska)
str. 49


1. Wprowadzenie
str. 49

2. Finansowanie systemu ochrony zdrowia
str. 51

3. Zasoby systemu ochrony zdrowia
str. 61

4. Stan finansowy uczestników systemu ochrony zdrowia
str. 69

5. Stan zdrowotny społeczeństwa
str. 72

6. Ocena systemu ochrony zdrowia przez społeczeństwo
str. 81

7. Świadczenia realizowane na podstawie przepisów o koordynacji
str. 82

8. Podsumowanie
str. 89

9. Literatura
str. 90

Rozdział 3
Podstawowe wskaźniki ochrony zdrowia w Polsce i innych krajach OECD (Mariola Zalewska)
str. 91


1. Wprowadzenie
str. 91

2. Oczekiwana długość życia w Polsce i innych krajach OECD
str. 95

3. Najczęstsze przyczyny zgonów w Polsce i innych krajach OECD
str. 97

4. Choroby przewlekłe
str. 100

5. Wydatki na ochronę zdrowia
str. 104

6. Podsumowanie
str. 107

7. Literatura
str. 107

Rozdział 4
Kondycja zdrowotna społeczeństw a zasoby w systemie ochrony zdrowia krajów Azji i USA (Zofia Skrzypczak, Ewa Rogoś)
str. 108


1. Podstawowe wskaźniki kondycji zdrowotnej społeczeństw
str. 108

2. Zasoby (finansowe, ludzkie i rzeczowe) w systemie ochrony zdrowia
str. 114

3. Współzależności między kategoriami ekonomicznymi a wybranymi wskaźnikami epidemiologicznymi
str. 117

4. Związek między zmiennymi ekonomicznymi i epidemiologicznymi. Modele regresji dla wybranych zmiennych
str. 123

5. Literatura
str. 128

6. Załączniki
str. 130

Rozdział 5
Zmiany społecznego ubezpieczenia chorobowego i zdrowotnego w krajach europejskich (Wojciech Muszalski)
str. 134


1. Początki ubezpieczenia chorobowego
str. 134

2. Rozwój i przemiany po II wojnie światowej
str. 135

3. Ostatnie przemiany
str. 138

4. Ubezpieczenie inwalidzkie
str. 141

5. Literatura
str. 142

Rozdział 6
Zasady i strategie funkcjonowania aptek w krajach Unii Europejskiej (Małgorzata Michalik, Henryk Mruk)
str. 144


1. Wprowadzenie
str. 144

2. Ewolucja funkcji aptek
str. 144

3. Zachowania pacjentów a funkcjonowanie aptek
str. 145

4. Zasady tworzenia aptek
str. 147

5. Regulacja a deregulacja rynku aptecznego
str. 148

6. Zadania aptek - możliwości doskonalenia
str. 149

7. Strategie aptek
str. 151

8. Podsumowanie
str. 152

9. Literatura
str. 153

Rozdział 7
Jednorodne Grupy Diagnostyczne i ich wykorzystanie w finansowaniu świadczeń zdrowotnych (Jadwiga Suchecka, Konstanty Owczarek)
str. 154


1. Wprowadzenie
str. 154

2. System.DRG w wybranych krajach UE
str. 156

3. Zakończenie
str. 163

4. Literatura
str. 163

Rozdział 8
Organizacja i funkcjonowanie europejskich systemów ochrony zdrowia (Aldona Frączkiewicz -Wronka, Zofia Skrzypczak)
str. 165


1. Wprowadzenie
str. 165

2. Definiowanie zdrowia
str. 166

3. Rola państwa w ochronie zdrowia
str. 167

4. Syntetyczna charakterystyka podstaw prawidłowości prawnoekonomicznych konstytuujących systemy ochrony zdrowia
str. 170

5. Charakterystyka systemów ochrony zdrowia w wybranych krajach europejskich
str. 174

6. Zasoby w systemie ochrony zdrowia
str. 176

7. Wskaźniki stanu zdrowia populacji
str. 182

8. Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia 2009 (EHCI)
str. 185

9. Podsumowanie
str. 189

.10. Literatura
str. 189

Rozdział 9
Metody taksonomiczne i ekonometryczne w badaniach publicznych wydatków zdrowotnych (Agnieszka Strzelecka)
str. 190


1. System ochrony zdrowia w Niemczech
str. 192

2. System ochrony zdrowia we Francji
str. 193

3. System ochrony zdrowia w Wielkiej Brytanii
str. 194

4. System ochrony zdrowia w Szwecji
str. 195

5. System ochrony zdrowia na Słowacji
str. 195

6. System ochrony zdrowia w czechach
str. 196

7. System ochrony zdrowia na Węgrzech
str. 196

8. Cechy uwzględnione w analizach
str. 196

9. Uporządkowanie wybranych krajów europejskich ze względu na finansowanie ochrony zdrowia ze środków publicznych oraz funkcjonowanie opieki zdrowotnej
str. 197

.10. Wytyczenie ścieżki rozwoju
str. 201

.11. Podział wybranych krajów europejskich na podobnie działające regiony
str. 209

.12. Określenie tendencji wydatków publicznych na ochronę zdrowia
str. 211

.13. Podsumowanie
str. 213

.14. Literatura
str. 214

.15. Wykorzystane programy komputerowe
str. 215

Rozdział 10
Zastosowanie panelowego modelu przesunięć udziałów Berzega w analizie wydatków na ochronę zdrowia (Jadwiga Suchecka, Agata Żółtaszek)
str. 216


1. Wprowadzenie
str. 216

2. Analiza przesunięć udziałów
str. 218

3. Transformacje metody SSA
str. 220

4. Str. uktura finansowania ochrony zdrowia w wybranych krajach OECD
str. 224

5. Regionalno-czasowy model Berzega tempa zmian wydatków na ochronę zdrowia
str. 230

6. Podsumowanie
str. 233

7. Literatura
str. 234

8. Źródła internetowe
str. 235

Rozdział 11
Stan zdrowia ludności Ukrainy i czynniki warunkujące - studium porównawcze z Polską (Wiktoria Pantylej)
str. 236

1. Wprowadzenie
str. 236

2. Czynniki warunkujące stan zdrowia ludności Ukrainy i Polski
str. 237

3. Sytuacja zdrowotna ludności Ukrainy i Polski w świetle analiz statystycznych
str. 245

4. Podsumowanie
str. 258

5. Literatura
str. 258

Rozdział 12
Problemy finansowania ochrony zdrowia w Republice Białorusi (Jewgienij Tiszczenko, Marina Surmacz)
str. 260


1. Wprowadzenie
str. 260

2. Na przełomie XX i XXI w
str. 260

3. Pierwsza dekada XXI w.: restrukturyzacja systemu zarządzania w ochronie zdrowia
str. 263

4. Ochrona zdrowia Białorusi dzisiaj: problemy i zadania
str. 266

5. Literatura
str. 269

Rozdział 13
Ekonomiczno-społeczne konsekwencje nadmiernej konsumpcji alkoholu w krajach europejskich (Agnieszka Maciąg)
str. 270

1. Sytuacja osób uzależnionych od alkoholu na rynku pracy
str. 270

2. Społeczne następstwa nadużywania alkoholu w wybranych krajach europejskich
str. 271

3. Koszty społeczne nadużywania alkoholu w wybranych krajach europejskich
str. 274

4. Podsumowanie
str. 278

5. Literatura
str. 278

Rozdział 14
Potencjał rozwojowy rynku farmaceutycznego w krajach Europy Środkowej (Marcin Czech)
str. 280


1. Wprowadzenie
str. 280

2. Cel pracy
str. 281

3. Metodyka
str. 281

4. Wyniki
str. 283

5. Podsumowanie
str. 288

6. Literatura
str. 289

Rozdział 15
Analiza wpływu sposobu finansowania świadczeń na efektywność i jakość opieki zdrowotnej - projekt InterQuality (Tomasz Hermanowski)
str. 291


1. Wprowadzenie
str. 291

2. Finansowanie opieki zdrowotnej a jej jakość
str. 291

3. Badania jakości opieki zdrowotnej
str. 292

4. Równość dostępu
str. 295

5. Podstawy teoretyczne badań
str. 296

6. Założenia projektu InterQuality
str. 296

7. Oczekiwane rezultaty projektu
str. 298

8. Podsumowanie
str. 298

9. Załącznik
str. 299

10. Literatura
str. 301

Ukryj

Opis:

W publikacji przedstawiono wyniki zdrowotne osiągane w poszczególnych krajach i grupach państw, mierzone za pomocą wybranych wskaźników epidemiologicznych, korelację rezultatów zdrowotnych z rozmiarami, dynamiką i strukturą nakładów fi nansowych, a także metody dyscyplinowania wydatków na ochronę zdrowia oraz doskonalenia organizacji i funkcjonowania systemów ochrony zdrowia. Ponadto w książce porównano wydatki publiczne i prywatne na zdrowie oraz funkcje sektora publicznego i prywatnego w zakresie świadczeń usług zdrowotnych, jak również opisano rolę państwa w tych sektorach. Książka adresowana jest do teoretyków interesujących się problemami ochrony zdrowia na świecie, studentów specjalizujących się w zarządzaniu ochroną zdrowia lub w zdrowiu publicznym oraz praktyków, którzy poszukują inspiracji do rozwiązywania problemów pojawiających się w codziennym życiu zawodowym. Autorami publikacji są pracownicy naukowi uniwersytetów, uczelni medycznych i ekonomicznych z Grodna, Katowic, Lublina, Łodzi, Poznania oraz Warszawy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1286-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 304
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Kod: KAM-1718:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa