Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Henryk Dolecki (redaktor naukowy), Tadeusz Wiśniewski (redaktor naukowy), Helena Ciepła, Tadeusz Żyznowski, Dariusz Zawistowski,
Seria:  Duże Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  21.11.2013 r.
Kod: ABC-0559:W02P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 219,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 197,10 zł. ( Oszczędzasz: 21,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego | str. 13

CZĘŚĆ DRUGA
POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE


TYTUŁ I
PRZEPISY OGÓLNE | str. 16

TYTUŁ II
ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH | str. 102

TYTUŁ III
INNE WYPADKI ZABEZPIECZENIA | str. 138

CZĘŚĆ TRZECIA
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE


TYTUŁ I
PRZEPISY OGÓLNE | str. 148

Dział I
ORGANY EGZEKUCYJNE, ICH WŁAŚCIWOŚĆ I POSTĘPOWANIE W OGÓLNOŚCI | str. 148

Dział II
TYTUŁY EGZEKUCYJNE I KLAUZULA WYKONALNOŚCI | str. 196

Dział IIA
ZAŚWIADCZENIE EUROPEJSKIEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO | str. 246

Dział IIB
STWIERDZENIE WYKONALNOŚCI EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPŁATY | str. 256

Dział IIC
ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ORZECZENIA WYDANEGO W EUROPEJSKIM POSTĘPOWANIU W SPRAWIE DROBNYCH ROSZCZEŃ | str. 258

Dział III
WSZCZĘCIE EGZEKUCJI I DALSZE CZYNNOŚCI EGZEKUCYJNE | str. 259

Dział IV
ZAWIESZENIE I UMORZENIE POSTĘPOWANIA | str. 288

Dział V
OGRANICZENIA EGZEKUCJI | str. 325

Dział VI
POWÓDZTWA PRZECIWEGZEKUCYJNE | str. 340

TYTUŁ II
EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH | str. 389

Dział I
EGZEKUCJA Z RUCHOMOŚCI | str. 389

Rozdział 1. Zajęcie | str. 389

Rozdział 2. Sprzedaż | str. 410

Dział II
EGZEKUCJA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ | str. 429

Dział III
EGZEKUCJA Z RACHUNKÓW BANKOWYCH | str. 441

Dział IV
EGZEKUCJA Z INNYCH WIERZYTELNOŚCI | str. 467

Dział IVA
EGZEKUCJA Z INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH | str. 495

Dział V
WYJAWIENIE MAJĄTKU | str. 523

Dział VI
EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI | str. 542

Rozdział 1. Przepisy wstępne | str. 542

Rozdział 2. Zajęcie | str. 551

Rozdział 3. Opis i oszacowanie | str. 588

Rozdział 4. Obwieszczenie o licytacji | str. 601

Rozdział 5. Warunki licytacyjne | str. 611

Rozdział 6. Licytacja | str. 622

Rozdział 7. Przybicie | str. 638

Rozdział 8. Przysądzenie własności | str. 652

Rozdział 9. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego | str. 670

Dział VIA
UPROSZCZONA EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI | str. 678

Dział VII
EGZEKUCJA ZE STATKÓW MORSKICH | str. 688

Dział VIII
PODZIAŁ SUMY UZYSKANEJ Z EGZEKUCJI | str. 696

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 696

Rozdział 2. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę | str. 717

Rozdział 3. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych | str. 723

Rozdział 4. Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości | str. 724

TYTUŁ III
PRZEPISY SZCZEGÓLNE O EGZEKUCJI | str. 736

Dział I
EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH | str. 739

Dział II
PRZEPISY SZCZEGÓLNE O EGZEKUCJI Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW | str. 793

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 793

Rozdział 2. Egzekucja przez zarząd przymusowy | str. 799

Rozdział 3. Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego | str. 818

Dział III
EGZEKUCJA W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE SPRZEDAŻY PUBLICZNEJ | str. 830

Dział IV
(SKREŚLONY) | str. 837

Dział V
EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ ALIMENTACYJNYCH | str. 837

Dział VI
(SKREŚLONY) | str. 847

Skorowidz rzeczowy 849

Ukryj

Opis:

Drugie wydanie komentarza do ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, pod redakcją naukową dr hab. Henryka Doleckiego i prof. dr. hab. Tadeusza Wiśniewskiego, obejmuje omówienie przepisów dotyczących postępowania zabezpieczającego (artykuły 730-757) oraz zagadnień związanych z postępowaniem egzekucyjnym (artykuły 758-1088). Uwzględnia wszystkie zmiany w kodeksie, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2011 r.

Autorzy - wybitni przedstawiciele praktyki prawniczej - w sposób kompletny i szczegółowy omawiają m.in.:

  • tryb i zasady udzielania zabezpieczenia,
  • wymogi formalne i treść wniosku o udzielnie zabezpieczenia,
  • sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,
Wiele uwagi poświęcono przepisom regulującym postępowanie egzekucyjne, poczynając od przepisów ogólnych, organów egzekucyjnych i ich właściwości, tytułów egzekucyjnych, wszczęcia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego, a kończąc na całościowym przedstawieniu rodzajów i sposobów egzekucji sądowej.

Komentowane zagadnienia zostały mocno osadzone w judykaturze. Poglądy doktryny przedstawiane są szeroko, z zaznaczeniem kwestii budzących kontrowersje. Autorzy, postrzegając omawiane instytucje przez pryzmat potrzeb cywilistycznej praktyki prawniczej, nie poprzestają jednak tylko na ukazywaniu problemów, ale poszukują właściwej interpretacji przepisów i proponują możliwe rozwiązania.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4431-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm)
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: CYWILNE POSTĘPOWANIE
Kod: ABC-0559:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów