Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Damian Gil,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.04.2011 r.
Kod: KAM-1772:W01D01  Ilość w paczce: 16

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Publikacja wypełnia lukę wydawniczą w interpretacji różnych problemów z zakresu postępowania z oskarżenia prywatnego. Celem pracy było ukazanie odmienności przebiegu postępowania z oskarżenia prywatnego w polskim procesie karnym. .. Oskarżenie prywatne znalazło się już w pierwszych polskich kodyfi kacjach karnych i w historii prawa karnego procesowego można zaobserwować istotne różnice w ujęciu normatywnym i wykładni trybu prywatnoskargowego. W pracy autor musiał niekiedy zdecydowanie i krytycznie ocenić instytucje, które mogą wypaczyć sens procesu prywatnoskargowego. Przykładowo można tu wskazać: postępowanie mediacyjne, oskarżenie wzajemne, a także domniemania (fi kcje) prawne uregulowane w art. 491 i 496 § 3 k.p.k. Autor zaproponował nowe desygnaty pojęcia „interes społeczny” (art. 60 § 1 k.p.k.) jako przesłanki ingerencji prokuratora. .. Brak aktualnych publikacji (szczególnie monografi i) podejmujących problematykę oskarżenia prywatnego sprawia, że praca może być wykorzystywana przez seminarzystów piszących prace z postępowania karnego, sędziów – przy uzasadnianiu wyroków w postępowaniu z oskarżenia prywatnego, prokuratorów – przy wyjaśnianiu przesłanki ingerencji (art. 60 k.p.k.). Problemy postępowania dowodowego, oskarżenia wzajemnego, postępowania mediacyjnego są szczególnie ważne dla pełnomocników i obrońców, którzy w trosce o interes klienta zapewne poszukują fachowej literatury celem doskonalenia swoich umiejętności na tym polu.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1403-9 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 324
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1772:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów