Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Maciej Siwicki,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1764:W01D01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Prezentowana książka jest w literaturze polskiej jedynym monografi cznym opracowaniem poświęconym przestępczości związanej z treścią informacji. Dotyczy zagadnień społecznie i politycznie ważnych i niepokojących, które nie zostały dotąd w pełni naukowo opracowane. Rozważania w niej zawarte koncentrują się wokół trzech generalnych zagadnień: – zakresu kryminalizacji przestępstw związanych z treścią informacji na tle Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości, decyzji ramowej Rady z dnia 22 grudnia 2003 r. dotyczącej zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografi i dziecięcej oraz decyzji ramowej Rady z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwalczania pewnych form i przejawów rasizmu i ksenofobii za pomocą środków prawnokarnych, – zasad odpowiedzialności dostawców dostępu do Internetu i innych operatorów usług internetowych na tle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego oraz – sposobów przeciwdziałania wykorzystywaniu Internetu w celu rozpowszechniania treści zakazanych przez prawo. .. Publikacja adresowana jest do sędziów, adwokatów, prokuratorów, a także wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami przestępczości związanej z treścią informacji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1246-2 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 300
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1764:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów