Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Andrzej Siemaszko,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1719:W01P01  Ilość w paczce: 4

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 120,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 108,00 zł. ( Oszczędzasz: 12,00 zł. )

Opis:

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości powstał w roku 1990 z połączenia Instytutu Badania Prawa Sądowego przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Instytutu Problematyki Przestępczości przy Prokuraturze Generalnej. Główną sferą aktywności naukowej IWS jest prowadzenie badań empirycznych w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, karnego oraz kryminologii, w tym zwłaszcza badań akt spraw sądowych i prokuratorskich. Instytut zajmuje się - ponadto monitorowaniem tendencji przestępczości, polityki kryminalnej oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. o Badania i analizy realizowane przez IWS wielokrotnie przyczyniały się do modyfikacji praktyki oraz nadawały ton nowym rozwiązaniom legislacyjnym. Instytut opracował m.in. pionierskie analizy dotyczące problematyki mienia zabużańskiego, gruntów warszawskich, opłat i kosztów sądowych oraz upadłości konsumenckiej. W dziedzinie prawa karnego i kryminologii, wykonał zaś serię szeroko zakrojonych badań wiktymizacyjnych, jak. również probacji, stalkingu i tymczasowego aresztowania. W ostatnich latach Instytut realizuje też zadania badawcze na rzecz Komisji Kodyfikacyjnych oraz Rady ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości. Efektem działalności naukowej Instytutu jest około 300 opracowań i raportów empirycznych. o Instytut Wymiaru Sprawiedliwości publikuje trzy serie wydawnicze: "niebieską" - poświęconą adaptacji polskiego prawa do europejskich standardów normatywnych, "zieloną" - zawierającą monografie z szeroko pojętego prawa cywilnego oraz "czerwoną" - odnoszącą się do prawa karnego materialnego i procesowego, Od kilku lat Instytut wydaje również "Prawo w działaniu", rodzaj obszernego periodyku, w którym zamieszczane są raporty z badań praktyki prokuratorsko-sądowej. Sztandarową publikacją IWS jest, ukazujący się co cztery lata, "Atlas przestępczości w Polsce". Instytut wydał dotąd blisko 60 książek. o Niezmiernie ważną sferą aktywności IWS jest współpraca międzynarodowa. Instytut bierze udział w Partnerstwie Ramowym z Komisją Europejską w zakresie programu Prevention of and Eight Against Crime. Pracownicy IWS uczestniczą też w dwóch zespołach zadaniowych Komisji Europejskiej - ds. Urzędowych Danych o Przestępczości oraz ds. Europejskich Badań Wiktymizacyjnych. o Instytut Wymiaru Sprawiedliwości bierze także udział w ważnych międzynarodowych projektach badawczych: International Crime Victim Survey (ICVSJ, International Sclf-Report. Delinquency Study (ISRD), Europcan Sourcebook of Crime and Criminal Justicc Statistics, ewaluacji europejskich systemów sądownictwa w ramach Europcan Commission for the Efficiency of Justicc (CEPEJ), a ostatnio w pilotażu unijnych badań wiktymizacyjnych pod patronatem EUROSTAT.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1271-4 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1000
Rodzaj: księga pamiątkowa , Medium: książki (WKP)
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: KAM-1719:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa