Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Andrzej Siemaszko,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1719:W01P01  Ilość w paczce: 4

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 120,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 108,00 zł. ( Oszczędzasz: 12,00 zł. )

Spis treści: 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości: dwadzieścia pracowitych i ciekawych lat
Andrzej Siemaszko
str. 9

Książki Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
str. 21

Opracowania Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
str. 25

I. Prawo cywilne


Orzekanie przysposobienia międzynarodowego przez polskie sądy
Elżbieta Holewińska-Łapińska
str. 45

Ochrona czci (dobrego imienia) w polskim prawie cywilnym i karnym - analiza porównawcza
Jacek Sadomski
str. 96

Zasiedzenie własności w perspektywie kodyfikacyjnej
Roman Trzaskowski
str. 161

Nierozpoznanie istoty sprawy jako podstawa uchylenia orzeczenia w postępowaniu cywilnym
Piotr Rylski
str. 232

Pojęcie budynku lub innego urządzenia w art. 231 k.c.
Michał Warciński
str. 309

Orzekanie o zezwoleniu na zawarcie małżeństwa kobiecie, która nie ukończyła 18 lat
Maciej Domański
str. 320

Wymagania formalne pytań prawnych w praktyce orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego
Mikołaj Wild
str. 355

II. Prawo karne

Nowe uregulowania dotyczące handlu ludźmi w kodeksie karnym
Eleonora Zielińska
str. 397

Ingerencja prokuratora w ściganie przestępstw prywatnoskargowych
Katarzyna Dudka, Marek Mozgawa
str. 410

Apelacja czy co innego - rozważania modelowe na tle kodeksu postępowania karnego z 1997 r.
Teresa Gardocka
str. 479

Przestępstwo narażenia życia lub zdrowia pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo (art. 220 § 1 i 2 k.k.). Praktyka ścigania karnego
Stanisław Łagodziński
str. 511

Wpływ stosowania instytucji z art. 335 i 387 k.p.k. na wymiar kary
Michał Jankowski
str. 547

Analiza spraw dotyczących przestępstw z art. 218 k.k. zakończonych w latach 2006-2008 umorzeniem postępowania przygotowawczego
Magdalena Budyn-Kulik
str. 563

Instytucja zabezpieczenia majątkowego w praktyce sądów i prokuratur
Andrzej Ważny
str. 622

Tymczasowe aresztowania w sprawach o przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5
Stanisław Momot
str. 647

Przestępstwo publicznego propagowania faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa lub nawoływania do nienawiści (art. 256 § 1 k.k.)
Paweł Bachmat
str. 672

Przestępstwa bazowe w zawiadomieniach Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawach o pranie pieniędzy
Konrad Buczkowski
str. 764

III. Kryminologia

Sprawność postępowań karnych w świetle danych statystycznych
Andrzej Siemaszko
str. 801

Stalking w Polsce. Rozmiary - formy - skutki
Beata Gruszczyńska, Marek Marczewski, Paweł Ostaszewski, Andrzej Siemaszko, Dagmara Woźniakowska-Fajst
str. 832

Reagowanie na czyny karalne i demoralizację nieletnich - koncepcje teoretyczne, statystyki i opinie sędziów rodzinnych
Beata Czarnecka-Dzialuk, Dobrochna Wójcik
str. 868

Wartość ukradzionych i zrabowanych rzeczy w roku 2003 (na podstawie polskiej części ICVS '04/'05)
Jacek Czabański
str. 923

Statystyczny obraz tymczasowego aresztowania w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
Paweł Ostaszewski
str. 941

Współpraca zakładów poprawczych z innymi instytucjami w procesie usamodzielniania wychowanków
Roman Kulma
str. 967

Wykaz skrótów
str. 995Ukryj

Opis:

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości powstał w roku 1990 z połączenia Instytutu Badania Prawa Sądowego przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Instytutu Problematyki Przestępczości przy Prokuraturze Generalnej. Główną sferą aktywności naukowej IWS jest prowadzenie badań empirycznych w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, karnego oraz kryminologii, w tym zwłaszcza badań akt spraw sądowych i prokuratorskich. Instytut zajmuje się - ponadto monitorowaniem tendencji przestępczości, polityki kryminalnej oraz funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. o Badania i analizy realizowane przez IWS wielokrotnie przyczyniały się do modyfikacji praktyki oraz nadawały ton nowym rozwiązaniom legislacyjnym. Instytut opracował m.in. pionierskie analizy dotyczące problematyki mienia zabużańskiego, gruntów warszawskich, opłat i kosztów sądowych oraz upadłości konsumenckiej. W dziedzinie prawa karnego i kryminologii, wykonał zaś serię szeroko zakrojonych badań wiktymizacyjnych, jak. również probacji, stalkingu i tymczasowego aresztowania. W ostatnich latach Instytut realizuje też zadania badawcze na rzecz Komisji Kodyfikacyjnych oraz Rady ds. Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości. Efektem działalności naukowej Instytutu jest około 300 opracowań i raportów empirycznych. o Instytut Wymiaru Sprawiedliwości publikuje trzy serie wydawnicze: "niebieską" - poświęconą adaptacji polskiego prawa do europejskich standardów normatywnych, "zieloną" - zawierającą monografie z szeroko pojętego prawa cywilnego oraz "czerwoną" - odnoszącą się do prawa karnego materialnego i procesowego, Od kilku lat Instytut wydaje również "Prawo w działaniu", rodzaj obszernego periodyku, w którym zamieszczane są raporty z badań praktyki prokuratorsko-sądowej. Sztandarową publikacją IWS jest, ukazujący się co cztery lata, "Atlas przestępczości w Polsce". Instytut wydał dotąd blisko 60 książek. o Niezmiernie ważną sferą aktywności IWS jest współpraca międzynarodowa. Instytut bierze udział w Partnerstwie Ramowym z Komisją Europejską w zakresie programu Prevention of and Eight Against Crime. Pracownicy IWS uczestniczą też w dwóch zespołach zadaniowych Komisji Europejskiej - ds. Urzędowych Danych o Przestępczości oraz ds. Europejskich Badań Wiktymizacyjnych. o Instytut Wymiaru Sprawiedliwości bierze także udział w ważnych międzynarodowych projektach badawczych: International Crime Victim Survey (ICVSJ, International Sclf-Report. Delinquency Study (ISRD), Europcan Sourcebook of Crime and Criminal Justicc Statistics, ewaluacji europejskich systemów sądownictwa w ramach Europcan Commission for the Efficiency of Justicc (CEPEJ), a ostatnio w pilotażu unijnych badań wiktymizacyjnych pod patronatem EUROSTAT.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1271-4 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1000
Rodzaj: księga pamiątkowa , Medium: książki (WKP)
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: KAM-1719:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa