Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Wiktor Patena,
Seria:  Finanse i Inwestycje
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0742:W01P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

O autorze
str. 7

Lista skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 13

Rozdział 1. Wycena - zagadnienia wstępne
str. 17


1. 1. Cel wyceny
str. 17

1. 2. Definicje wartości
str. 22

1. 3. Od wyceny do zarządzania wartością
str. 28

Rozdział 2. Standardy wyceny
str. 33


2. 1. Standardy wyceny na świecie
str. 33

2. 2. Standardy wyceny w Polsce
str. 43

2. 3. Szacowanie wartości przedsiębiorstwa w analizach przedprywatyzacyjnych
str. 53

Rozdział 3. Klasyfikacja metod wyceny
str. 57


3. 1. Przegląd literatury
str. 57

3. 2. Klasyfikacje metod wyceny
str. 60

Rozdział 4. Wybór metod wyceny
str. 70


4. 1. Wybór między podejściem kontynuacyjnym a likwidacyjnym
str. 70

4. 2. Algorytmy decyzyjne w procesie wyboru metod szacowania wartości przedsiębiorstwa
str. 75

Rozdział 5. Metody dochodowe
str. 80


5. 1. Klasyfikacja metod dochodowych
str. 80

5. 2. Procedura wyceny metodą dochodową
str. 87

5. 3. Budowa dokumentów finansowych pro forma
str. 89

5. 4. Budowa modelu prognostycznego
str. 94

5. 5. Przepływy gotówki
str. 111

5. 6. Techniki iteracyjne i-DCF
str. 122

5. 7. Koszt kapitału
str. 132

5. 8. Wartości pozaoperacyjne i pozabilansowe
str. 148

5. 9. Analizy scenariuszowe i analiza wrażliwości
str. 150

5. 10. Wycena spółek typu start-up
str. 162

5. 11. Studium przypadku - wycena spółki typu start-up
str. 172

5. 12. Studium przypadku - wycena hotelu
str. 178

5. 13. Problemy związane z wyceną metodą dochodową
str. 187

Rozdział 6. Metody majątkowe
str. 192


6. 1. Metoda wartości skorygowanej aktywów netto
str. 194

6. 2. Metody odtworzeniowa i likwidacyjna
str. 202

6. 3. Studium przypadku - wycena inwentarza żywego
str. 207

Rozdział 7. Metody porównawcze
str. 210


7. 1. Klasyfikacja metod porównawczych
str. 212

7. 2. Model natychmiastowy
str. 213

7. 3. Model jednoczynnikowy
str. 214

7. 4. Model wieloczynnikowy
str. 215

7. 5. Problemy w stosowaniu metod porównawczych
str. 217

7. 6. Studium przypadku - wycena spółki hotelarskiej
str. 230

Rozdział 8. Elementy opcyjne w wycenie
str. 242


8. 1. Pojęcie opcji realnych
str. 242

8. 2. Opcje finansowe
str. 244

8. 3. Przykład stosowania opcji realnych
str. 248

8. 4. Opcje realne - klasyfikacja metod wyceny
str. 249

8. 5. Wycena opcji realnych - opcja porzucenia
str. 254

8. 6. Wycena opcji realnych - przykład firmy farmaceutycznej
str. 257

8. 7. Firma jako opcja
str. 262

Rozdział 9. Metody mieszane w wycenie przedsiębiorstw
str. 265


9. 1. Metody mieszane
str. 266

9. 2. Metoda mieszana PATEV
str. 269

9. 3. Premie za płynność i kontrolę
str. 272

Podsumowanie
str. 281

Bibliografia
str. 283

Indeks
str. 291


Ukryj

Opis:

Wycena przedsiębiorstwa, dotychczas kojarzona głównie z jego sprzedażą, obecnie coraz częściej rozpoczyna proces zarządzania wartością. Poszczególne etapy modelu wyceny zostały opisane w wielu książkach. W tej publikacji podjęto jednak próbę przedstawienia koherentnego modelu DCF pozwalającego na połączenie ich w całość, począwszy od wyboru metody, a skończywszy na weryfikacji wyników. Zbudowanie takiego modelu nie jest możliwe bez użycia technik iteracyjnych. Model DCF, oparty na iteracyjnym podejściu do wyceny przedsiębiorstwa, zaprezentowany został w rozdziale piątym. Inne metody wyceny mają jedynie uzupełniać lub weryfikować wycenę dokonaną za pomocą podejścia dochodowego. Są to przede wszystkim metody porównawcze. Książkę tę wyróżnia, oprócz prezentacji spójnego modelu wyceny opartego na technikach iteracyjnych, praktyczne podejście do wyceny. Może ona służyć jako przewodnik objaśniający krok po kroku, jak dokonać wyceny przedsiębiorstwa. Kolejne etapy prac to wybór metody, analiza danych historycznych, tworzenie założeń do prognoz, generowanie dokumentów finansowych pro forma, obliczanie przepływów gotówkowych, szacowanie wartości przedsiębiorstwa, przeprowadzanie analiz scenariuszowych i wrażliwości, stosowanie dyskont, weryfikacja i interpretacja wyników. Niemal w każdym rozdziale znajduje się studium przypadku lub przykład ilustrujący opisaną metodę. Do książki dołączono model DCF na CD - uproszczoną wersję modelu używanego przez autora w praktyce gospodarczej. Publikacja przeznaczona jest dla osób działających na rynkach kapitałowych (konsultantów, inwestorów] i w samych przedsiębiorstwach (właścicieli, zarządzających), a także studentów pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wyceny przedsiębiorstwa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1460-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 296
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Przedsiębiorczość
Kod: OFE-0742:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa