Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Józef Penc,
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: OFE-0752;pakiet  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

O autorze
str. 9

Uwagi wstępne
str. 11

1. Organizacja jako system społeczny
str. 21


1.1. Istota, cele i zadania organizacji
str. 21

1.2. Ludzie w organizacji, ich role i powiązania
str. 35

2. Zarządzanie funkcjonowaniem i rozwojem organizacji
str. 56


2.1. Sztuka zarządzania organizacjami
str. 56

2.2. Projektowanie rozwoju i przyszłości organizacji
str. 68

3. Aktywność zawodowa i zachowania w organizacji
str. 95


3.1. Osobowość i kompetencje pracowników oraz ich pozyskiwanie
str. 95

3.2. Zachowania pracowników w organizacji
str. 122

4. Dysfunkcje w zachowaniach ludzi
str. 147


4.1. Patologia zachowań w środowisku pracy
str. 147

4.2. Konflikty w organizacji i ich rozwiązywanie
str. 173

5. Stresy w środowisku pracy
str. 198


5.1. Stres pracowniczy
str. 198

5.2. Stres menedżerski
str. 219

6. Doskonalenie kierowania ludźmi
str. 237


6.1. Proces i style kierowania ludźmi
str. 237

6.2. Stymulowanie zaangażowania w zadania organizacji
str. 256

6.2.1. Doskonalenie systemu motywacji
str. 258

6.2.2. Doskonalenie systemu wewnętrznej komunikacji
str. 269

6.2.3. Rozsądne sprawowanie kontroli
str. 275

6.2.4. Doskonalenie procesu oceniania efektywności pracownika
str. 280

7. Doskonalenie się menedżera w sztuce kierowania
str. 301


7.1. Menedżer i jego zadania w nowoczesnej organizacji
str. 301

7.2. Doskonalenie umiejętności i stylu pracy menedżera
str. 323

Uwagi końcowe
str. 337

Literatura
str. 341

Indeks
str. 349

Ukryj

Opis:

Książka Zachowania organizacyjne w przedsiębiorstwie przedstawia najważniejsze aspekty zachowania człowieka w organizacji, a jej celem jest udzielenie menedżerom merytorycznego wsparcia w rozwijaniu umiejętności kierowania ludźmi. Zdaniem autora, w najbliższych latach umiejętność ta stanie się atutem każdego menedżera. W interesie przedsiębiorstw leży zwiększanie kreatywności i zaangażowania jednostek, imperatywem staje się permanentne kształcenie i rozwój. Zachodzące w świecie pracy zmiany nie pozwalają już na narzucanie pracownikom gotowych rozwiązań i zachowań. Przeciwnie, wymagają współdziałania, negocjacji i partnerstwa. Niezbędny jest dialog społeczny między wzajemnie szanującymi się stronami: kierownictwem i pracownikami. Przestrzeganie kontraktu społecznego stanowi dziś kluczowy element dynamiki organizacji i warunek realizacji jej misji. Organizacja powinna dążyć do pełnego wykorzystania zdolności i umiejętności ludzkich i stawać się twórczą, uczącą się społecznością. Nowoczesne kierowanie ludźmi wymaga jednak zmiany nastawienia. Potrzebny jest klimat emocjonalny sprzyjający zaufaniu, gotowości do współpracy, otwartemu komunikowaniu się i uczciwej wymianie informacji. W publikacji krytycznej analizie zostały poddane: społeczny podsystem organizacji, uwarunkowania jego sprawności, jak również przyczyny jego niesprawności ujawniające się w postaci różnych dysfunkcji i patologii. Książka może stanowić wartościową lekturę dla studentów zarządzania i nauk pokrewnych, kadry menedżerskiej oraz wszystkich osób, które pragną lepiej poznać i zrozumieć ludzkie zachowania i dzięki temu udoskonalić swoje umiejętności postępowania z ludźmi.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1429-9 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 356
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: pakiet
Dział: Biznes i zarządzanie / Przedsiębiorczość
Kod: OFE-0752;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów