Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Jakub Kosowski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1786:W01D01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Słowo wstępne
str. 15

Rozdział I
Miejsce zasady informacji prawnej w systemie zasad polskiego procesu karnego
str. 19


1. Zasady procesu karnego - pojęcie, katalog, kryteria ich wyodrębniania
str. 19

1.1. Pojęcie zasad procesowych w teorii prawa
str. 19

1.2. Zasady naczelne procesu karnego i kryteria ich wyodrębniania
str. 23

2. Pojęcie i zakres zasady informacji prawnej
str. 28

2.1. Pojęcie zasady informacji prawnej
str. 28

2.2. Funkcje zasady informacji prawnej
str. 37

2.3. Zakres zasady informacji prawnej
str. 39

2.4. Zasada informacji prawnej w katalogu zasad naczelnych procesu karnego
str. 49

3. Zasada informacji prawnej a zasada lojalności
str. 53

4. Zasada informacji prawnej a pojęcie rzetelnego procesu
str. 58

Rozdział II
Kształtowanie się dyrektywy informowania uczestników procesu o ich prawach i obowiązkach przed wejściem w życie kodeksu postępowania karnego z 1997 r.
str. 71


1. Ustawodawstwo państw zaborczych tymczasowo obowiązujące w II Rzeczypospolitej
str. 71

1.1. Rosyjska ustawa postępowania karnego z dnia 20 listopada 1864 r.
str. 71

1.2. Austriacka ustawa o postępowaniu karnem z dnia 23 maja 1873 r.
str. 77

1.3. Niemiecka ustawa postępowania karnego z dnia 1 lutego 1877 r.
str. 83

2. Kodeks postępowania karnego z 1928 r.
str. 91

2.1. Obowiązek dokonania pouczenia
str. 92

2.2. Uprawnienie do dokonania pouczenia
str. 100

2.3. Obowiązek a prawo do dokonania pouczenia
str. 107

2.4. Konsekwencje braku pouczenia
str. 110

2.5. Podsumowanie
str. 117

3. Kodeks postępowania karnego z 1969 r.
str. 119

Rozdział III
Bezwzględna postać zasady informacji prawnej
str. 125


1. Uwagi ogólne
str. 125

2. Pouczenia "uczestników procesu" (uwagi ogólne)
str. 127

3. Pouczenia strony biernej procesu
str. 155

4. Pouczenia stron czynnych procesu
str. 172

5. Pouczenia przedstawicieli stron procesowych
str. 181

6. Pouczenia osobowych źródeł dowodowych
str. 184

7. Pouczenia innych uczestników procesu
str. 190

Rozdział IV
Względna postać zasady informacji prawnej
str. 197


1. Uwagi ogólne
str. 197

2. Zakres względnej postaci zasady informacji prawnej
str. 198

2.1. Pouczanie "w miarę potrzeby"
str. 198

2.2. Kryteria stosowania względnej postaci zasady informacji prawnej
str. 203

2.2.1. Kryteria przedmiotowe
str. 203

2.2.2. Kryteria podmiotowe
str. 212

2.3. Względna postać zasady informacji prawnej w praktyce stosowania prawa
str. 221

3. Istota względnej postaci zasady informacji prawnej
str. 231

Rozdział V
Sposób dokonania pouczenia
str. 234


1. Uwagi ogólne
str. 234

2. Organ uprawniony do dokonania pouczenia
str. 235

3. Forma dokonania pouczenia
str. 241

4. Powtarzanie pouczeń
str. 250

5. Zrozumienie pouczenia przez uczestnika postępowania
str. 253

6. Inne zagadnienia związane ze sposobem dokonania pouczenia
str. 261

Rozdział VI
Konsekwencje nieprzestrzegania zasady informacji prawnej
str. 264


1. Uwagi ogólne
str. 264

2. Brak, mylne, niepełne pouczenie
str. 265

3. Konsekwencje nieprzestrzegania względnej postaci zasady informacji prawnej
str. 269

4. Katalog najistotniejszych konsekwencji nieprzestrzegania zasady informacji prawnej
str. 275

4.1. Konsekwencje związane z biegiem terminów
str. 275

4.2. Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań
str. 282

4.3. Możliwość wykorzystania dowodu
str. 285

4.4. Zaskarżenie orzeczenia
str. 290

4.5. Przyznanie uprawnienia nieznanego ustawie
str. 296

4.6. Inne wybrane konsekwencje
str. 298

Rozdział VII
Zasada informacji prawnej w świetle badań empirycznych
str. 304


1. Cel, przedmiot i zakres badań
str. 304

2. Wyniki badań empirycznych
str. 306

2.1. Sposób dokonania pouczenia
str. 306

2.2. Wybrane zagadnienia dotyczące bezwzględnej postaci zasady informacji prawnej
str. 314

2.3. Wybrane zagadnienia dotyczące względnej postaci zasady informacji prawnej
str. 316

3. Wnioski z badań empirycznych
str. 334

Rozdział VIII
Uwagi końcowe
str. 339


Aneks nr 1. Wzór ankiety do badań ankietowych sędziów
str. 345

Aneks nr 2. Wzór ankiety do badań ankietowych prokuratorów
str. 353

Bibliografia
str. 359


Ukryj

Opis:

Ksiazka stanowi pierwsze w polskiej literaturze monograficzne opracowanie zasady informacji prawnej (art. 16 k.p.k.), wskazujac na jej znaczenie, zakres oraz miejsce w katalogu zasad naczelnych procesu karnego; nie pominieto równiez historycznych aspektów ksztaltowania sie tej zasady. Autor szczególowo analizuje bezwzgledna i wzgledna postac zasady informacji prawnej, powolujac sie przy tym na bogate pismiennictwo i orzecznictwo. Poruszona zostala takze problematyka sposobu dokonania pouczenia oraz konsekwencji nieprzestrzegania zasady informacji prawnej. Ponadto autor formuluje wnioski de lege ferenda majace na celu uproszczenie procedury przy jednoczesnym zabezpieczeniu praw uczestników postepowania. .. Monografi a jest kierowana do praktyków, którzy na co dzien maja stycznosc z postepowaniem karnym, a w szczególnosci do przedstawicieli organów procesowych, gdyż to wlasnie one sa glównymi adresatami zasady informacji prawnej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1249-3 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 388
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1786:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów