Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Jan Zimmermann,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1714:W01D01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz najważniejszych skrótów
str. 9

Przedmowa
str. 11

Część pierwsza
Wygłoszone referaty
str. 13

I. Czas w ustrojowym prawie administracyjnym
str. 15


Renata Kusiak-Winter
Czas w prawie administracyjnym ustrojowym (uwagi na temat petryfikacji ustroju samorządu terytorialnego na przykładzie Niemiec
str. 17

Piotr Dobosz
Czas w ustrojowym prawie administracyjnym
str. 33

II. Czas w materialnym prawie administracyjnym
str. 61


Jolanta Blicharz
Dyskusja nad znaczeniem "czasu" w prawie administracyjnym oraz nad ewentualnymi konsekwencjami rozwoju współczesnej medycyny i biologii dla niektórych rozwiązań prawnych wyznaczających administracyjny status osób fizycznych
str. 63

Joanna Człowiekowska
Czas w materialnym prawie administracyjnym
str. 80

III. Czas w procesowym prawie administracyjnym
str. 99


Piotr Lisowski
Czas w procesowym prawie administracyjnym
str. 101

Ewa Szczygłowska
Regulacja czasu trwania postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę a wymogi spójności systemu prawa administracyjnego - w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
str. 147

Część druga
Głosy w dyskusji i inne opracowania
str. 169

Jan Boć
Trzy sfery znaczenia upływu czasu dla prawa administracyjnego
str. 171

Andrzej Chajbowicz
Kilka aspektów czasu w działalności policji administracyjnej
str. 174

Piotr Dobosz
Znaki drogowe jako uproszczona i przyspieszona forma nakazów i zakazów w prawie administracyjnym
str. 181

Andrzej Duda
Bieg czasu a problem wszczęcia postępowania administracyjnego na żądanie strony
str. 184

Wojciech Jakimowicz
Płaszczyzny badań nad problematyką czasu i jego rolą w prawie administracyjnym
str. 195

Jan Jeżewski
Rygor czasu - rygor procedury
str. 201

Mariusz Kotulski
Zasady ogólne postępowania administracyjnego w aspekcie czasu
str. 206

Barbara Kowalczyk
Czas w procedurze tworzenia prawa - kontekst członkostwa w UE
str. 218

Marcin Miemiec
Czas a ustrojowe prawo administracyjne
str. 228

Paweł Mysłowski
Racjonalność instytucji kar za zwłokę w wydaniu decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę jako instrumentu zapewniającego szybkość postępowania
str. 230

Iwona Niżnik-Dobosz
Płaszczyzna abstrakcyjna i rzeczywista czasu w prawie administracyjnym
str. 238

Konrad Nowacki
Refleksja w tle działań legislacyjnych administracji. Refleksja o działaniach legislacyjnych rządu
str. 246

Andrzej Pakuła
Czas w prawie administracyjnym - czas w administrowaniu
str. 251

Michał Sobol
Zasada aktualności regulacji w prawie administracyjnym
str. 253

Jerzy Supernat
Czas a prawo administracyjne
str. 274

Jan Zimmermann
Refleksje ogólne o prawie administracyjnym zainspirowane czasem
str. 278

Ukryj

Opis:

W dniach 27-28 listopada 2010 r. odbyto się w Krakowie I Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów. Wzięli w nim udział pracownicy naukowi i doktoranci z Zakład u Prawa Administracyjnego i z Zakładu Nauki Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz z Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tematem tego Spotkania było zagadnienie czasu w prawie administracyjnym. W prawie administracyjnym, które jest najbardziej dynamiczne i najściślej związane z bieżącym życiem społecznym, czas ma znaczenie uniwersalne i wiąże się dosłownie z każdym zagadnieniem. Obserwacja zagadnienia czasu pozwala więc na przyglądanie się dowolnie wybranej materii prawa administracyjnego, a problem czasu stanowi tu świetną płaszczyznę rozważań. Niniejsza książka zawiera wygłoszone referaty, głosy w dyskusji, a także inne opracowania związane z tematem Spotkania.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1248-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 284
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-1714:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów