Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Edyta Rutkowska-Tomaszewska,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.05.2011 r.
Kod: ABC-0578:W01P01  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Edyta Rutkowska-Tomaszewska - doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół prawa bankowego, prawa usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony klienta (zwłaszcza konsumenta), a także prawa rynku finansowego, przede wszystkim problematyki nadzoru finansowego. Jest autorką wielu publikacji dotyczących wymienionych dziedzin, w tym dwóch monografii Bankowe wzorce umowne, Bydgoszcz 2002 oraz Naruszenie obowiązków informacyjnych banków wprawie umów konsumenckich, Warszawa 2009, a także współautorką podręczników Prawo bankowe, pod red. E. Fojcik-Mastalskiej, Wrocław 2009 oraz Prawo finansowe, pod red. E. Fojcik-Mastalskiej i R, Mastalskiego, Warszawa 2011. Zagadnienie nieuczciwych praktyk na rynku bankowych usług konsumenckich na tle usług finansowych mieści się w zakresie szeroko rozumianego prawa konsumenckiego. Tematyka ta jest niezwykle aktualna z uwagi na fakt wejścia w życie w grudniu 2007 r. ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, stanowiącej implementację dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorstwa wobec konsumentów na rynku wewnętrznym. Ustawa ta wzmacnia pozycję konsumenta na rynku i przewiduje dodatkowe rozwiązania w zakresie dochodzenia roszczeń konsumenckich, wynikających ze stosowania przez przedsiębiorców nieuczciwych praktyk rynkowych. Książka prezentuje przykłady nieuczciwych praktyk rynkowych na rynku usług bankowych (w bankowym obrocie konsumenckim), w postaci: - nieuczciwej i wprowadzającej w błąd reklamy usług bankowych, - naruszania obowiązków informacyjnych przez banki jako praktyki wprowadzającej w błąd, - nieuczciwych praktyk związanych z kodeksami dobrych praktyk. Publikacja skierowana jest do pracowników banków, prawników i konsumentów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1346-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 204
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: ABC-0578:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów