Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Anna Błachnio-Parzych,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.04.2011 r.
Kod: KAM-1768:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Jest to pierwsza w polskiej literaturze prawniczej książkapoświęcona giełdowej manipulacji instrumentami fi -nansowymi. Autorka zajmuje się tym zjawiskiem z perspektywykryminalizacji, czyli tworzenia prawa karnego.Przedstawia nie tylko obowiązującą w tym zakresie regulacjęprawną, ale także analizę zachowań traktowanych jakomanipulacja z punktu widzenia ekonomii, a w szczególnościinżynierii fi nansowej. Ocenia szkodliwość i nagannośćzachowań manipulacyjnych, która to ocena bywa kontrowersyjnai wymaga wskazania granic między manipulacjąa spekulacją giełdową... Autorka szczegółowo przedstawia istotę manipulacji.Pokazuje, jakie rodzaje zachowań traktowane są jakomanipulacja oraz co decyduje o ich negatywnej ocenie.Analizuje również inne niż prawo karne sposoby przeciwdziałaniamanipulacji, a także prezentuje rozwiązania obowiązującew Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz StanachZjednoczonych... Książkę wyróżnia to, że porusza zagadnienia związanenie tylko z manipulacją, ale także z teorią kryminalizacji... Publikacja adresowana jest do osób zainteresowanychproblematyką nieprawidłowości w obrocie gospodarczym,a zwłaszcza nadużyć na rynku fi nansowym, zarówno prawników,jak i ekonomistów. Jej odbiorcami mogą być studenci,naukowcy oraz praktycy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1247-9 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 368
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1768:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów