Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Anna Błachnio-Parzych,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.04.2011 r.
Kod: KAM-1768:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział I
Kryminalizacja jako proces tworzenia prawa
str. 15


1. Pojęcie kryminalizacji
str. 15

2. Konstytucja jako materialna podstawa tworzenia prawa karnego
str. 18

3. Modele racjonalnego prawodawcy
str. 25

4. Struktura decyzji kryminalizacyjnej oparta na modelu racjonalnego prawodawcy
str. 38

Rozdział II
Ewolucja i zarys kryminalizacji zjawiska manipulacji instrumentami finansowymi
str. 41


1. Ewolucja kryminalizacji zjawiska manipulacji instrumentami finansowymi
str. 41

2. Przestępstwo manipulacji instrumentami finansowymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
str. 55

3. Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi w wybranych krajach
str. 62

3.1. Odpowiedzialność z tytułu manipulacji instrumentami finansowymi w Stanach Zjednoczonych
str. 62

3.2. Odpowiedzialność z tytułu manipulacji instrumentami finansowymi w Wielkiej Brytanii
str. 67

3.3. Odpowiedzialność z tytułu manipulacji instrumentami finansowymi w Republice Federalnej Niemiec
str. 73

3.4. Kryminalizacja zjawiska manipulacji instrumentami finansowymi w wybranych krajach - ujęcie modelowe
str. 75

4. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa rynków kapitałowych
str. 78

4.1. Rynek kapitałowy i inne pojęcia
str. 78

4.2. Instrumenty finansowe
str. 79

4.3. Instrumenty pochodne, krótka sprzedaż instrumentów finansowych
str. 81

4.4. Systemy notowań
str. 85

Rozdział III
Zjawisko manipulacji instrumentami finansowymi
str. 89


1. Wprowadzenie
str. 89

2. Czynniki wpływające na decyzje inwestorów
str. 90

3. Teorie formowania cen na rynku kapitałowym
str. 92

3.1. Wprowadzenie
str. 92

3.2. Teoria efektywności informacyjnej rynków kapitałowych
str. 93

3.3. Teoria finansów behawioralnych
str. 99

3.4. Teoria chaosu
str. 105

4. Transakcje manipulacyjne
str. 106

4.1. Wprowadzenie
str. 106

4.2. Manipulacja cenowa
str. 107

4.2.1. Wprowadzające w błąd zlecenia i transakcje
str. 107

4.2.2. Zlecenia składane przed zamknięciem notowań
str. 119

4.2.3. Spółki groszowe
str. 121

4.3. Wykorzystanie kontroli nad rynkiem
str. 122

4.4. Transakcje fikcyjne
str. 130

5. Manipulacja przez informacje
str. 133

5.1. Wprowadzenie
str. 133

5.2. Informacje ujawniane przez spółki
str. 137

5.2.1. Informacje, których ujawnienie jest obowiązkiem spółki
str. 140

5.2.1.1. Informacje okresowe. Sprawozdania finansowe
str. 140

5.2.1.2. Informacje bieżące
str. 145

5.2.1.3. Informacje poufne
str. 146

5.2.2. Informacje, do których przekazywania spółka nie jest zobowiązana
str. 147

5.2.2.1. Relacje inwestorskie i gra marketingowa
str. 147

5.2.2.2. Prognozy finansowe
str. 148

5.3. Rekomendacje i opinie
str. 151

5.4. Informacje rozpowszechniane przez internet
str. 154

5.5. Prawdziwość i rzetelność informacji
str. 159

5.6. Interpretacja wpływu zdarzeń na notowania instrumentów finansowych
str. 162

Rozdział IV
Manipulacja instrumentami finansowymi jako zjawisko wymagające interwencji prawodawcy
str. 167


1. Wprowadzenie
str. 167

2. Kryteria oceny zjawisk społecznych
str. 171

3. Społeczne niebezpieczeństwo, społeczna szkodliwość czynu
str. 183

4. Ocena zjawiska manipulacji instrumentami finansowymi
str. 190

4.1. Znaczenie rynku kapitałowego i wykształcone w obrocie instrumentami finansowymi wartości
str. 190

4.2. Szkodliwość manipulacji instrumentami finansowymi
str. 198

4.3. Naganność manipulacji instrumentami finansowymi
str. 211

4.4. Spekulacja
str. 220

4.5. Arbitraż
str. 229

4.6. Animatorzy rynku
str. 232

4.7. Stabilizacja kursu
str. 234

4.8. Odkup akcji własnych
str. 237

5. Podsumowanie
str. 241

Rozdział V
Kryminalizacja a inne środki przeciwdziałania manipulacji instrumentami finansowymi
str. 242


1. Wprowadzenie
str. 242

2. Kryteria wyboru środka stanowiącego sposób rozwiązania problemu społecznego
str. 243

3. Prawo a inne systemy kontroli społecznej
str. 247

4. Samoregulacja rynku kapitałowego
str. 250

5. Cywilnoprawna ochrona przed manipulacją instrumentami finansowymi
str. 257

6. Regulacja rynku kapitałowego
str. 264

7. Znaczenie prawa represyjnego dla przeciwdziałania manipulacji instrumentami finansowymi
str. 271

7.1. Odpowiedzialność administracyjna
str. 271

7.2. Prawo karne jako celowy, proporcjonalny i subsydiarny środek reakcji
str. 274

7.2.1. Celowość prawa karnego
str. 274

7.2.2. Proporcjonalność prawa karnego jako środka reakcji
str. 279

7.2.3. Subsydiarność prawa karnego
str. 282

7.3. Celowość, proporcjonalność i subsydiarność kryminalizacji zjawiska manipulacji instrumentami finansowymi
str. 286

7.3.1. Wprowadzenie
str. 286

7.3.2. Kryminalizacja manipulacji instrumentami finansowymi a przestępstwo oszustwa
str. 290

7.3.3. Kryminalizacja transakcji manipulacyjnych
str. 292

7.3.3.1. Manipulacja cenowa
str. 292

7.3.3.2. Wykorzystanie kontroli nad rynkiem
str. 301

7.3.3.3. Transakcje fikcyjne
str. 303

7.3.4. Kryminalizacja manipulacji przez informacje
str. 305

7.3.5. Porozumienie mające na celu manipulację
str. 313

7.3.6. Zagrożenie karą
str. 320

7.3.7. Podsumowanie
str. 322

8. Typizacja przestępstwa manipulacji instrumentami finansowymi
str. 323

8.1. Wprowadzenie
str. 323

8.2. Podstawy rekonstrukcji normy zakazującej manipulacji instrumentami finansowymi
str. 324

8.3. Charakter dyspozycji normy zakazującej manipulacji instrumentami finansowymi
str. 332

Zakończenie
str. 341

Bibliografia
str. 347

Wykaz aktów prawnych
str. 363

Ukryj

Opis:

Jest to pierwsza w polskiej literaturze prawniczej książkapoświęcona giełdowej manipulacji instrumentami fi -nansowymi. Autorka zajmuje się tym zjawiskiem z perspektywykryminalizacji, czyli tworzenia prawa karnego.Przedstawia nie tylko obowiązującą w tym zakresie regulacjęprawną, ale także analizę zachowań traktowanych jakomanipulacja z punktu widzenia ekonomii, a w szczególnościinżynierii fi nansowej. Ocenia szkodliwość i nagannośćzachowań manipulacyjnych, która to ocena bywa kontrowersyjnai wymaga wskazania granic między manipulacjąa spekulacją giełdową... Autorka szczegółowo przedstawia istotę manipulacji.Pokazuje, jakie rodzaje zachowań traktowane są jakomanipulacja oraz co decyduje o ich negatywnej ocenie.Analizuje również inne niż prawo karne sposoby przeciwdziałaniamanipulacji, a także prezentuje rozwiązania obowiązującew Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz StanachZjednoczonych... Książkę wyróżnia to, że porusza zagadnienia związanenie tylko z manipulacją, ale także z teorią kryminalizacji... Publikacja adresowana jest do osób zainteresowanychproblematyką nieprawidłowości w obrocie gospodarczym,a zwłaszcza nadużyć na rynku fi nansowym, zarówno prawników,jak i ekonomistów. Jej odbiorcami mogą być studenci,naukowcy oraz praktycy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1247-9 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 368
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1768:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów