Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Bogumił Brzeziński, Jan Paweł Tarno,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1747:W01D01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13


Izabela Andrzejewska-Czernek
Wykładnia prawa Unii Europejskiej dokonywana przez polskie organy podatkowe
str. 17

Piotr Andrzejewski
Rozprawa administracyjna w sprawach podatkowych jako praktyczny wyraz zasad ogólnych ordynacji podatkowej w świetle gwarancji procesowych strony
str. 32

Justyna Bartosiewicz
Problematyka udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych dotyczących podatków pobieranych przez urzędy skarbowe a stanowiących dochody gmin
str. 46

Michał Bochenek
Sądowa kontrola decyzji w sprawach umorzeń zobowiązań podatkowych
str. 60

Piotr Dębkowski
Moment powstania zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług
str. 70

Leszek Foryś
Sądowa kontrola podatkowych decyzji uznaniowych w sprawach ulg w zapłacie podatku
str. 84

Rafał Frankiewicz
Pojęcie "względy techniczne" w orzecznictwie sądów jako czynnik decydujący o rozmiarze obciążeń w podatku od nieruchomości
str. 100

Tomasz Furmanek
Ciężar dowodu w sprawach opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych i poglądów doktryny
str. 111

Agnieszka Gortych-Ratajczyk
Skuteczność mediacji w sprawach podatkowych
str. 124

Małgorzata Grego, Aleksandra Czajka
Doradcy podatkowi a magistrzy prawa. Dyskusja o roli pełnomocnika przed sądem administracyjnym w sprawach podatkowych
str. 140

Agnieszka Grosińska
Doradca podatkowy w postępowaniu przed sądem administracyjnym
str. 154

Grzegorz Adam Heleniak
Wyczerpanie środków zaskarżenia w postępowaniu podatkowym jako wymaganie wniesienia skargi do sądu administracyjnego
str. 167

Łukasz Kamiński
Kontrola sądów administracyjnych w sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego (interpretacji indywidualnych)
str. 181

Adam Karwowski
Podatek od nieruchomości w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
str. 195

Michał Korszun
Dostawa złomu a obowiązek podatkowy w VAT w orzecznictwie sądowym
str. 209

Michał Kowalski
Niepodatkowe należności budżetowe jako danina publiczna w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
str. 223

Jadwiga Majewska
Artykuł 130 § 1 pkt 6 o.p. w orzecznictwie sądów administracyjnych
str. 235

Katarzyna Marszał
Sądowa kontrola interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawach indywidualnych
str. 252

Michał Mąka
Zasada prawdy materialnej w postępowaniu podatkowym w kontekście wybranego orzecznictwa sądów administracyjnych
str. 268

Jan Olszanowski, Wojciech Piątek
Podstawy skargi kasacyjnej w orzecznictwie Izby Finansowej NSA - wybrane zagadnienia
str. 282

Paweł Pijewski
Wpis sądowy w sprawach podatkowych
str. 295

Maciej Pikuła
Koszty uzyskania przychodów w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych - wybrane problemy
str. 308

Tomasz Porczyński
Samorządowe kolegium odwoławcze jako organ odwoławczy od decyzji podatkowych wydanych na podstawie uznania administracyjnego
str. 322

Konrad Purski
Sądowa kontrola decyzji podatkowych w Republice Francuskiej - podstawowe zasady
str. 336

Krzysztof Radzikowski
Specyfika sądowej kontroli decyzji określających zaległość podatkową wydanych w oparciu o zarzut obejścia prawa podatkowego. Ujęcie modelowe a praktyka orzecznicza
str. 345

Ilona Waksmundzka
Sądowa kontrola indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zagadnienia wybrane
str. 363

Roman Wiatrowski
Sądowa kontrola interpretacji indywidualnych
str. 378

Aneta Woźniak
Wznowienie postępowania administracyjnego na skutek orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości
str. 390

Ukryj

Opis:

Niniejsza książka prezentuje dorobek IV Letnich Warsztatów Doktoranckich, które odbyły się w Łodzi w dniach 30 czerwca–2 lipca 2010 r. Zawarte w niej artykuły pokazują spojrzenie najmłodszego pokolenia polskiej nauki prawa na obowiązujące regulacje prawa podatkowego przez pryzmat orzecznictwa sądów administracyjnych. Autorzy proponują rozwiązania problemów pojawiających się w orzecznictwie sądowym w sprawach podatkowych. .. Szczególnie interesujące dla Czytelnika będą opracowania związane z mediacją w sprawach podatkowych, pozycją doradcy podatkowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym, zasadą prawdy obiektywnej i ciężarem dowodu w postępowaniu podatkowym. .. Publikację rekomendujemy każdemu, kogo interesują problemy powstające na gruncie stosowania prawa podatkowego, m.in.: doradcom podatkowym, sędziom, pracownikom administracji podatkowej oraz studentom.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1261-5 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 404
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-1747:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów