Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz

W publikacji omówiono m.in.: nowe rozwiązania dotyczące faktur korygujących, uchylenie obowiązkowej korekty kosztów podatkowych oraz modyfikacje związane z wprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego.

więcej

Autorzy: Adam Mariański, Michał Wilk, Aneta Nowak-Piechota,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 kwietnia 2016 r.
Kod: ABC-0642:W04P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 249,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 224,10 zł. ( Oszczędzasz: 24,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 15

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) | str. 19

Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania | str. 21
Art. 1. | str. 21
Art. 1a. | str. 27
Art. 2. | str. 36
Art. 3. | str. 43
Art. 4. | str. 48
Art. 4a. | str. 49
Art. 4b. (uchylony) | str. 66
Art. 4c. | str. 66
Art. 5. | str. 67
Art. 6. | str. 76
Art. 7. | str. 88
Art. 7a. | str. 95
Art. 8. | str. 97
Art. 9. | str. 105
Art. 9a. | str. 113
Art. 9b. | str. 130
Art. 10. | str. 134
Art. 11. | str. 151

Rozdział 2. Przychody | str. 163
Art. 12. | str. 163
Art. 13. (uchylony) | str. 223
Art. 14. | str. 223
Art. 14a. | str. 231

Rozdział 3. Koszty uzyskania przychodów | str. 234
Art. 15. | str. 234
Art. 15a. | str. 273
Art. 15b. (uchylony) | str. 280
Art. 15c. | str. 283
Art. 16. | str. 289
Art. 16a. | str. 431
Art. 16b. | str. 438
Art. 16c. | str. 449
Art. 16d. | str. 451
Art. 16e. | str. 454
Art. 16f. | str. 457
Art. 16g. | str. 458
Art. 16h. | str. 482
Art. 16i. | str. 487
Art. 16j. | str. 492
Art. 16k. | str. 495
Art. 16l. | str. 500
Art. 16ł. | str. 501
Art. 16m. | str. 504

Rozdział 4. Zwolnienia przedmiotowe | str. 507
Art. 17. | str. 507

Rozdział 4a. Opodatkowanie stron umowy leasingu | str. 560
Art. 17a-17l. | str. 560
Art. 17b. | str. 561
Art. 17c. | str. 563
Art. 17d. | str. 563
Art. 17e. | str. 563
Art. 17f. | str. 564
Art. 17g. | str. 565
Art. 17h. | str. 565
Art. 17i. | str. 566
Art. 17j. | str. 566
Art. 17k. | str. 567
Art. 17l. | str. 567

Rozdział 5. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku | str. 579
Art. 18. | str. 579
Art. 18a-18b. (uchylone) | str. 592
Art. 18c. (utracił moc) | str. 592
Art. 18d-18e. | str. 592
Art. 18e. | str. 593
Art. 19. | str. 596
Art. 19a. (uchylony) | str. 601
Art. 20. | str. 601
Art. 21. | str. 613
Art. 22. | str. 632
Art. 22a. | str. 640
Art. 22b. | str. 640
Art. 22c. | str. 641
Art. 23-24. (uchylone) | str. 643
Art. 24a. | str. 643

Rozdział 6. Pobór podatku | str. 659
Art. 25. | str. 659
Art. 25a. | str. 677
Art. 26. | str. 678
Art. 26a. | str. 698
Art. 27. | str. 699
Art. 27a. | str. 704
Art. 28. | str. 705
Art. 28a. | str. 706

Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 710
Art. 29. | str. 710
Art. 30. | str. 710
Art. 31. | str. 710
Art. 32. | str. 710
Art. 33. | str. 711
Art. 34. | str. 711
Art. 35. | str. 711
Art. 36. | str. 711

Rozdział 8. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 712
Art. 37. | str. 712
Art. 38. (uchylony) | str. 714
Art. 38a. | str. 714
Art. 38b. | str. 715
Art. 38c. | str. 715
Art. 39. | str. 716
Art. 40. | str. 716
Art. 41. | str. 717
Art. 42. | str. 717

Załączniki | str. 719

Dodatek. Koszty reklamy i reprezentacji - odmienne skutki podatkowe | str. 757

Wykaz literatury | str. 777

Wykaz orzeczeń | str. 781

Autorzy | str. 789

Ukryj

Opis:

Adam Mariański – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; doradca podatkowy, adwokat, partner zarządzający w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej; współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych; członek zarządu polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association); członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (European Association of Tax Law Professors) oraz Rady Programowej „Przeglądu Podatkowego”; autor albo współautor ponad dwustu publikacji poświęconych prawu podatkowemu, w tym monogra?i, artykułów, glos, opinii oraz kilku praktycznych komentarzy; wykładowca na wielu konferencjach, szkoleniach i studiach podyplomowych z zakresu prawa podatkowego.
Aleksandra Krajewska – doktorantka w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; prawnik w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej; współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDiSP. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa podatkowego.
Aneta Nowak-Piechota – doradca podatkowy w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej; doktorantka w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDiSP. Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa podatkowego.
Michał Wilk – doktor nauk prawnych, radca prawny i doradca podatkowy; adiunkt w Katedrze Materialnego Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; współpracownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych oraz Fundacji CDiSP; zastępca redaktora naczelnego „Kwartalnika Prawa Podatkowego”. Członek polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (International Fiscal Association), członek-założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego.
Jakub Żurawiński – doradca podatkowy w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej; ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

„Niniejszy komentarz ma za zadanie przybliżyć zasady opodatkowania CIT. Został on napisany przez praktyków i dla praktyków, a jego celem jest wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych powstających na gruncie ustawy. W wielu miejscach autorzy przywołali przykłady wskazujące na praktyczne zastosowanie komentowanych zagadnień”.
z Wprowadzenia
W czwartym wydaniu książki omówiono m.in.:
? nowe rozwiązania dotyczące faktur korygujących,
? uchylenie obowiązkowej korekty kosztów podatkowych,
? modyfikacje związane z wprowadzeniem postępowania restrukturyzacyjnego,
? modyfikacje katalogu kosztów uzyskania przychodów,
? ulgę na działalność badawczo-rozwojową, która zastąpiła obowiązującą wcześniej ulgę na nowe technologie.
W dodatku do komentarza dokonano obszernego omówienia zagadnienia kosztów reprezentacji i reklamy.
Publikacja jest przeznaczona dla doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, księgowych, właścicieli biur rachunkowych, osób zatrudnionych w działach finansowych oraz dla pracowników administracji podatkowej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8092-273-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 , 792
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki dochodowe
Kod: ABC-0642:W04P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów