Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Piotr Sokal,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1721:W01P01;Z01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Współczesny obrót gospodarczy posługuje się instrumentami finansowymi, spośród których najbardziej powszechny na rynku kapitałowym jest obrót akcjami. Pojawiające się w związku z licznymi nowelizacjami aktów prawnych nowe zagadnienia, a wraz z nimi - problemy w praktyce obrotu, dostarczyły argumentów do zbadania opisanej w książce tematyki. Monografia ukazuje w sposób kompleksowy instytucję zastawu zwykłego i rejestrowego na akcjach zdematerializowanych oraz w postaci dokumentu, poczynając od pactum de pignore dando, a kończąc na postępowaniu upadłościowym, egzekucji sądowej, pozaegzekucyjnych sposobach zaspokojenia zastawnika i wygaśnięciu zastawu. W książce został przedstawiony także zastaw w ujęciu historycznym i prawnoporównawczym z nawiązaniem do prawa niemieckiego, austriackiego, francuskiego oraz systemów prawa common law. Publikacja zawiera analizę regulacji zastawu na akcjach w świetle obowiązującego stanu prawnego. W pracy zostało wskazane, w jaki sposób należy stosować oraz interpretować przepisy odnoszące się do zastawu na akcjach, a w związku z tym - przepisy regulujące prawo rynku kapitałowego, w tym prawo obrotu instrumentami finansowymi, a także jak wykorzystać dotychczasowy dorobek nauki i orzecznictwa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1338-4 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 472
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Giełda
Kod: KAM-1721:W01P01;Z01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów