Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  


Serwis Budowlany - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

Dostęp roczny

 • Silver - Akty prawne, orzecznictwo, komentarze, baza pytań i odpowiedzi.
 • Gold - plus Zadawanie pytań e-mailem
 • Platinum - plus Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i wiele więcej
Dostęp online po zakupie publikacji.

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: SB_grupa  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 1 062,72 zł.

Opis:

Serwis zawiera:

Analizy problemów prawnych - analizy konkretnych zagadnień z zakresu zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska w postaci zebranych dokumentów:

 • przepisów prawnych,
 • komentarzy napisanych przez specjalistów,
 • orzecznictwa
 • wzorów dokumentów
 • odpowiedzi na pytania użytkowników
stanowiących materiały w oparciu, o które rozwiążesz wszelkie problemy praktyczne związane z danym zagadnieniem będącym przedmiotem analizy.

Akty prawne

Ujednolicone teksty aktów prawnych z zakresu z zakresu:
 • planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • prawa budowlanego
 • gospodarki nieruchomościami
 • geodezji i kartografii
 • normalizacji i certyfikacji
 • bezpieczeństwa pracy w budownictwie
 • mieszkalnictwa
 • energetyki
 • ochrony środowiska
 • zamówień publicznych
Każdy inspektor czy specjalista ds. budownictwa zapanuje nad przepisami dzięki wyróżnieniom wszelkich zmian w przepisach i wyszukiwaniu treści aktu prawnego na wybrany dzień.

Orzeczenia

Stale rozbudowywany zbiór ponad 4300 orzeczeń TK, SN, NSA, WSA publikowanych i niepublikowanych. Są to przykłady praktycznych rozwiązań najbardziej skomplikowanych problemów budowlanych i mieszkaniowych.

Komentarze eksperckie

Omówienia zagadnień, które budzą największe wątpliwości, a tym samym największe zainteresowanie użytkowników. Napisane przez specjalistów z dziedziny prawa budowlanego, nieruchomości, planowania i zagospodarowania przestrzennego. Aktualizowane na bieżąco.

Odpowiedzi na pytania użytkowników Regularnie powiększana baza pytań użytkowników wraz wyjaśnieniami dotyczącymi stawania przepisów w konkretnych stanach prawnych.

Normy budowlane

Informator o normach dotyczących projektowania oraz wykonawstwa. Aktualizowany na bieżąco w zależności od ukazywania się norm z powyższego zakresu. Użytkownik otrzymuje najnowszą informację o nowościach branżowych.

Wzory dokumentów

Gotowe wzorów wniosków, decyzji, umów, pism i protokołów w wersji:

 • do przejrzenia (PDF)
 • graficzny (RTF)
 • do wypełnienia (DOC)
Słownik pojęć

Definicje terminów występujących w aktach prawnych i praktyce budowlanej.

Stawki i wskaźniki

Aktualne wskaźniki i stawki z zakresu prawa budowlanego i nieruchomości.

Bazy teleadresowe

Dane teleadresowe inspektoratów nadzoru budowlanego i urzędów administracji publicznej na szczeblu województwa, powiatu, gminy oraz członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Kosztorysowych, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami, wydziałów ksiąg wieczystych.

Aktywne drukowanie

Serwis pozwala na samodzielne zredagowanie swojej własnej gazety czy biuletynu dla Klienta. Taką możliwość daje funkcjonalność Twój Biuletyn. To nowatorskie rozwiązanie umożliwia gromadzenie i sprawne zarządzanie dokumentami przeznaczonymi do wydruku.

Użytkownik może zadawać pytania specjalistom (nie występuje w wersji Silver!)

- opracowaną przez eksperta odpowiedź otrzymuje w ciągu 7 dni roboczych. Udzielone odpowiedzi (wraz z informacją o stanie prawnym) znajdują się w Serwisie i są na bieżąco aktualizowane.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (nie występuje w wersji Silver i Gold!)

– kompleksowa informacja przestrzenna o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu oraz o walorach gospodarczych i przyrodniczych poszczególnych jednostek terytorialnych kraju

Szczegóły towaru