Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Antoni Bojańczyk,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1740:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 119,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 107,10 zł. ( Oszczędzasz: 11,90 zł. )

Opis:

Publikacja stanowi pierwsze w polskim piśmiennictwiemonografi czne opracowanie zagadnień dotyczących dowoduprywatnego w procesie karnym... Strukturę pracy determinuje przyjęta metoda badawczapolegająca na przedstawieniu problematyki dowodu prywatnegow wybranych obcych systemach prawa karnegoprocesowego, a następnie na gruncie teorii i praktyki krajowegoprocesu karnego... Autor przedstawia defi nicję dowodu prywatnego, analizędopuszczalności dowodu prywatnego, relację dowoduprywatnego do takich zasad procesowych, jak: zasadaprawdy materialnej, zasada swobodnej oceny dowodówczy zasada swobody dowodzenia. Omawia również wpływnaruszeń prawa na dopuszczalność dowodów prywatnychoraz uprawnienia i obowiązki pełnomocników w zakresiegromadzenia tych dowodów... W pracy sformułowano, na podstawie wyników badańprawnoporównawczych, szereg postulatów de lege ferenda... Monografi a jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców:przedstawicieli nauki prawa, praktyków – sędziów,prokuratorów, adwokatów i radców prawnych – oraz aplikantówzawodów prawniczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1241-7 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 560
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1740:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów