Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:

Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa

Publikacja stanowi w większości zbiór referatów wygłoszonych w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Współczesne tendencje w rozwoju procesu karnego z perspektywy dogmatyki oraz teorii i filozofii prawa

więcej

Autorzy: Jerzy Skorupka, Izabela Hayduk-Hawrylak,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1741:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

.. Publikacja stanowi w wiekszosci zbiór referatów wygloszonychw trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowejpt. Wspólczesne tendencje w rozwoju procesu karnegoz perspektywy dogmatyki oraz teorii i fi lozofi i prawa, zorganizowanejprzez Katedre Postepowania Karnego przywspóludziale Katedry Teorii i Filozofi i Prawa WydzialuPrawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroclawskiego,która odbyla sie w dniach 19-21 maja 2010 r.w Brunowie kolo Lwówka Slaskiego... Celem konferencji byla ocena dotychczasowego modeluoraz kierunków rozwoju prawa karnego procesowego zarównona swiecie, jak i w Polsce. Organizatorzy dazyli nietylko do koncentracji na analizie historyczno-prawnej i dogmatyczno-prawnej, lecz takze do ukazania teoretycznychi fi lozofi cznych implikacji zachodzacych przeobrazen... Konferencja miala charakter nowatorski. Do tej pory nieprowadzono bowiem badan w tak szerokim zakresie, któreuwzglednialyby obie te perspektywy i wykorzystywaly dorobekdogmatyki prawa oraz teorii i fi lozofi i prawa. Nie dyskutowanotez wymienionej problematyki w takim gronie... Publikacje cechuje wielowatkowe ujecie obecnegoi przyszlego modelu procesu karnego. Nie moglo byc jednakinaczej, skoro problematyka ewolucji procesu karnegoma zlozony charakter, a swoje stanowisko przedstawiliprzedstawiciele róznych dyscyplin naukowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1442-8 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 292
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1741:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów