Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Beata Glinka, Svetlana Gudkova,
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0685:W01D06  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 63,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 56,70 zł. ( Oszczędzasz: 6,30 zł. )

Spis treści: 

Wstęp
str. 11

Układ podręcznika
str. 13

Podziękowania
str. 14

1. Pojęcie przedsiębiorczości
str. 17


Definicja przedsiębiorczości
str. 18
Rodzaje przedsiębiorczości
str. 19
Przedsiębiorczość a smali business
str. 26
Specyfika małych przedsiębiorstw
str. 29
Etyka i społeczna odpowiedzialność w działaniach przedsiębiorcy
str. 32
Studia przypadku, problemy do dyskusji i ćwiczenia
str. 38
Literatura zalecana
str. 39
Literatura dodatkowa
str. 39

2. Istota przedsiębiorczości
str. 41


Przedsiębiorca w teoriach ekonomicznych -jaka jest rola przedsiębiorców w gospodarce?
str. 42
Twórcza destrukcja
str. 44
Doprowadzanie do równowagi
str. 49
Przedsiębiorca: równoważy czy destabilizuje?
str. 51
Funkcje przedsiębiorcy w gospodarce - podsumowanie
str. 53
Przedsiębiorczość jako proces
str. 55
Szansa - istota i możliwości generowania
str. 62
Czynniki wpływające na zdolność do identyfikacji szans
str. 63
Źródła pomysłów na biznes
str. 65
Mity przedsiębiorczości
str. 69
Metafory przedsiębiorczości
str. 74
Studia przypadku, problemy do dyskusji i ćwiczenia
str. 79
Literatura zalecana
str. 81
Literatura dodatkowa
str. 81

3. Innowacyjność jako podstawa działań przedsiębiorczych
str. 84


Znaczenie innowacji
str. 84
Innowacje w gospodarce
str. 85
Mity dotyczące innowacji
str. 86
Rodzaje i źródła innowacji
str. 89
Rodzaje innowacji
str. 89
Źródła innowacji
str. 94
Innowacje: od pomysłu do sukcesu
str. 102
Co jest potrzebne do wdrożenia innowacji
str. 103
Proces wdrażania innowacji i zarządzania innowacjami
str. 105
Zarządzanie innowacjami - wykorzystanie zarządzania projektami
str. 110
Wybrane zasady wdrażania innowacji i zarządzania innowacjami
str. 112
Dyfuzja innowacji
str. 114
Studia przypadku, problemy do dyskusji i ćwiczenia
str. 116
Literatura zalecana
str. 117
Literatura dodatkowa
str. 117

4. Przedsiębiorca - kompetencje przedsiębiorcze
str. 119


Koncepcja kompetencji przedsiębiorczych
str. 122
Cechy przedsiębiorcze
str. 124
Motywy działania przedsiębiorców
str. 129
Poczucie własnej skuteczności
str. 134
Wiedza
str. 138
Mechanizmy poznawcze przedsiębiorców
str. 145
Studia przypadku, problemy do dyskusji i ćwiczenia
str. 149
Literatura zalecana
str. 150
Literatura dodatkowa
str. 150

5. Determinanty i sposoby rozwoju małych przedsiębiorstw
str. 153


Modele rozwoju przedsiębiorstw
str. 154
Momenty krytyczne w rozwoju przedsiębiorstw
str. 158
Rola wiedzy, uczenia się i doświadczenia w rozwoju przedsiębiorstw
str. 163
Sieci relacji społecznych - korzyści i sposoby budowania
str. 168
Sieci kontaktów - pojecie i podstawowe cechy
str. 169
Mechanizmy strukturalne i relacyjne
str. 171
Korzyści z uczestnictwa w sieciach społecznych
str. 174
Nawiązywanie i utrzymywanie relacji społecznych albo kształtowanie
kompetencji społecznych
str. 178
Rozpoczynanie działalności i zarządzanie małym przedsiębiorstwem -
podstawowe wyzwania
str. 179
Rozpoczynanie działalności - kwestie organizacyjne
str. 180
Zdobywanie i utrzymywanie klientów - działania marketingowe
str. 181
Zarządzanie małym przedsiębiorstwem - wyzwania i pułapki
str. 183
Studia przypadku, problemy do dyskusji i ćwiczenia
str. 202
Literatura zalecana
str. 204
Literatura dodatkowa
str. 205

6. Przedsiębiorczość w korporacji
str. 207


Przedsiębiorczość korporacyjna jako jeden z przejawów przedsiębiorczości
str. 207
Czy można być przedsiębiorczym w ramach korporacji?
str. 209
Cechy i uwarunkowania działania przedsiębiorcy korporacyjnego
str. 213
Przedsiębiorca korporacyjny a przedsiębiorca indywidualny
str. 213
Mity dotyczące przedsiębiorczości korporacyjnej
str. 217
Zewnętrzne uwarunkowania przedsiębiorczości korporacyjnej
str. 218
Wewnątrzorganizacyjne czynniki hamujące przedsiębiorczość korporacji
str. 220
Strategia organizacji
str. 222
Struktura organizacji
str. 223
Systemy planowania i kontroli
str. 225
Procesy i powiązania poziome
str. 226
Zarządzanie personelem i systemy wynagradzania
str. 227
Kultura organizacji
str. 229
Inne czynniki wpływające na przedsiębiorczość korporacyjną
str. 231
Co hamuje przedsiębiorczość w korporacji - podsumowanie
str. 232
Budowanie środowiska sprzyjającego inicjatywie
str. 233
Budowanie przedsiębiorczości w korporacji - dobre praktyki
str. 235
Rola menedżerów
str. 237
Jak zachęcić ludzi do przedsiębiorczości w ramach korporacji -
podsumowanie
str. 239
Jak być przedsiębiorcą korporacyjnym?
str. 241
Studia przypadku, problemy do dyskusji i ćwiczenia
str. 244
Literatura zalecana
str. 249
Literatura dodatkowa
str. 249

7. Zewnętrzne uwarunkowania przedsiębiorczości
str. 250


Instytucjonalne warunki prowadzenia własnej działalności gospodarczej
str. 251
Działalność gospodarcza i pojecie przedsiębiorcy
str. 252
Prawne formy prowadzenia działalności gospodarczej
str. 254
Rozpoczynanie, zawieszanie i likwidacja działalności gospodarczej
str. 259
Koncesje, licencje i zezwolenia
str. 261
Zobowiązania przedsiębiorców wobec państwa
str. 263
Relacje z innymi podmiotami
str. 265
Stosunki pracy
str. 266
Specyficzne uregulowania dotyczące mikro-, małych i średnich podmiotów
str. 267
Ekonomiczne uwarunkowania przedsiębiorczości
str. 268
Wybrane czynniki ekonomiczne wpływające na przedsiębiorczość
str. 268
Trendy gospodarcze wpływające na przedsiębiorczość - wybrane aspekty
str. 272
Źródła finansowania przedsięwzięć biznesowych
str. 273
Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości
str. 287
Różnorodność kulturowa
str. 289
Wpływ kultury na działania przedsiębiorców
str. 290
Przykładowe programy wspierania rozwoju przedsiębiorczości
str. 294
Studia przypadku, problemy do dyskusji i ćwiczenia
str. 297
Literatura zalecana
str. 301
Literatura dodatkowa
str. 301

8. Biznesplan
str. 303


Przyczyny tworzenia biznesplanów i formy biznesplanów
str. 303
Typowy układ biznesplanu
str. 306
Streszczenie menedżerskie
str. 308
Opis przedsięwzięcia
str. 311
Opis oferty
str. 313
Analiza otoczenia i rynku docelowego
str. 315
Szacunki dotyczące wielkości sprzedaży
str. 321
Strategia firmy
str. 323
Działania marketingowe
str. 326
Zarządzanie
str. 333
Analiza finansowa
str. 336
Harmonogram realizacji przedsięwzięcia
str. 348
Ryzyko, szansę i zagrożenia
str. 349
Problemy i zadania występujące przy tworzeniu biznesplanu
str. 350
Studia przypadku, problemy do dyskusji i ćwiczenia
str. 353
Literatura zalecana
str. 354
Literatura dodatkowa
str. 354

Indeks
str. 355

Ukryj

Opis:

"Glinka i Gudkova traktują przedsiębiorczość jako proces równoległy do cyklu życia firmy. Jest to podejście amerykańskie, wypracowane w grupie Babson College i rozpropagowane przez takich autorów, jak Timmons czy Churchill. Jest to pierwszy w literaturze polskiej podręcznik należący do tego nurtu. Książka wyraźnie nawiązuje do pionierskich prac Profesora Stefana Kwiatkowskiego, który jako pierwszy spośród polskich uczonych zwrócił uwagę na ten "procesowy" aspekt przedsiębiorczości i był w skali globalnej pionierem międzynarodowych porównawczych badań nad przedsiębiorczością intelektualną. Książka jest Mu dedykowana i wpisuje się w Jego szkołę naukową, co jest godnym odnotowania, rzadkim wydarzeniem w świecie akademickim."

Z recenzji prof. dr hab. Andrzeja K. Koźmińskiego


"Dynamizacja gospodarek krajów wysoko rozwiniętych możliwa jest jedynie dzięki lepszemu wykorzystaniu ich potencjału społecznego. Odbywać się to powinno m.in. poprzez stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości indywidualnej i korporacyjnej. Ten proces musi obejmować zarówno stwarzanie odpowiednich warunków instytucjonalno-finansowych, jak i rozwój i podnoszenie poziomu edukacji z zakresu przedsiębiorczości. Mimo wyraźnie zarysowanych potrzeb, nie było dotąd w Polsce opracowania, które w kompleksowy sposób ujmowałoby najważniejsze z tego zakresu problemy i zagadnienia."

Z recenzji dr. hab. Jacka Pasiecznego

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1278-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 360
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Przedsiębiorczość
Kod: OFE-0685:W01D06 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów