Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
str. 13

Część pierwsza
Postępowanie rozpoznawcze

Księga druga
Postępowanie nieprocesowe
str. 15

Tytuł I
Przepisy ogólne
str. 15

Tytuł II
Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw
str. 99


Dział I
Sprawy z zakresu prawa osobowego
str. 99

Rozdział 1
Uznanie za zmarłego i stwierdzenie zgonu
str. 99

Oddział 1
Postępowanie o uznanie za zmarłego
str. 99

Oddział 2
Postępowanie o stwierdzenie zgonu
str. 110

Oddział 3
Uchylenie postanowień orzekających uznanie za zmarłego lub stwierdzenie zgonu
str. 115

Rozdział 2
Ubezwłasnowolnienie
str. 121

Oddział 1
Przepisy ogólne
str. 121

Oddział 2
Doradca tymczasowy
str. 131

Oddział 3
Postępowanie
str. 135

Dział II
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli
str. 152

Rozdział 1
Sprawy małżeńskie
str. 152

Rozdział 2
Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuńcze
str. 193

Oddział 1
Przepisy ogólne
str. 193

Oddział 2
Sprawy z zakresu stosunków między rodzicami a dziećmi
str. 223

Oddział 3
Sprawy o przysposobienie
str. 239

Oddział 4
Sprawy z zakresu opieki
str. 247

Oddział 5
Sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
str. 253

Oddział 6
Sprawy dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem
str. 289

Rozdział 3
Sprawy z zakresu kurateli
str. 306

Dział III
Sprawy z zakresu prawa rzeczowego
str. 317

Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 317

Rozdział 2
Stwierdzenie zasiedzenia
str. 319

Rozdział 2a
Przepadek rzeczy
str. 326

Oddział 1
Przepadek rzeczy na podstawie prawa celnego
str. 326

Oddział 2
Przepadek pojazdów
str. 331

Rozdział 3
Zarząd związany ze współwłasnością i użytkowaniem
str. 333

Rozdział 4
Zniesienie współwłasności
str. 339

Rozdział 5
Ustanowienie drogi koniecznej i służebności przesyłu
str. 357

Rozdział 6
Postępowanie wieczystoksięgowe
str. 361

Dział IV
Sprawy z zakresu prawa spadkowego
str. 401

Rozdział 1
Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza
str. 406

Rozdział 2
Przyjęcie lub odrzucenie spadku
str. 416

Rozdział 3
Ogłoszenie testamentu
str. 423

Rozdział 4
Wyjawienie przedmiotów spadkowych
str. 432

Rozdział 5
Przesłuchanie świadków testamentu ustnego
str. 438

Rozdział 6
Sprawy dotyczące wykonawcy testamentu
str. 440

Rozdział 7
Zarząd spadku nie objętego
str. 442

Rozdział 8
Stwierdzenie nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego
str. 447

Rozdział 9
Dział spadku
str. 475

Rozdział 10
Inne sprawy spadkowe
str. 503

Dział IVA
Sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego
str. 507

Dział V
Sprawy depozytowe
str. 521

Rozdział 1
Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego
str. 521

Rozdział 2
Zwrot depozytu sądowego składającemu i wydanie depozytu sądowego uprawnionemu
str. 535

Rozdział 3
Postępowanie w sprawach o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu
str. 539

Dział VI
Postępowanie rejestrowe
str. 543

Księga trzecia
(uchylona)
str. 570

Księga czwarta
Postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt
str. 570

Skorowidz rzeczowy
str. 581


Ukryj

Opis:

Drugie wydanie komentarza, obejmującego artykuły od 506 do 729 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, pod redakcją naukową dr. hab. Henryka Doleckiego i prof. dr. hab. Tadeusza Wiśniewskiego zawiera omówienie wszystkich zmian w kodeksie, które miały miejsce od czasu pierwszej edycji w 2011 r.
Autorzy-wybitni przedstawiciele praktyki prawniczej i nauki - prezentują najważniejsze nowelizacje przepisów kodeksu postępowania cywilnego, dotyczące m.in.:

  • umieszczania informacji o dokonanych zapisach windykacyjnych w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  • wykonywania orzeczeń dotyczących kontaktów z dziećmi,
  • umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Komentowane zagadnienia zostały mocno osadzone w judykaturze. Poglądy doktryny przedstawiane są szeroko, z zaznaczeniem kwestii budzących kontrowersje. Autorzy postrzegając omawiane instytucje przez pryzmat potrzeb cywilistycznej praktyki prawniczej, nie poprzestają jednak tylko na ukazywaniu problemów, ale poszukują właściwej interpretacji przepisów i proponują możliwe rozwiązania.

Adresaci:
Komentarz adresowany jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych i aplikantów. Nie brak w nim również rozważań mogących zainteresować przedstawicieli doktryny.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz
Redakcja naukowa Henryk Dolecki i Tadeusz Wiśniewski
Tom l - artykuły 1-366
Tom II - artykuły 367-50537
Tom III - artykuły 506-729
Tom IV - artykuły 730-1088
Tom V - artykuły 1096-1217

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4146-2 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 588
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne
Kod: ABC-0557:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów