Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I

Artykuły 1-366

Drugie wydanie komentarza, obejmującego artykuły od 1 do 366 ustawy Kodeks postępowania cywilnego, pod redakcją naukową dr. hab. Henryka Doleckiego i prof. dr hab. Tadeusza Wiśniewskiego

więcej


Opis:

Drugie wydanie komentarza, obejmującego artykuły od 1 do 366 ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, pod redakcją naukową dr. hab. Henryka Doleckiego i prof. dr hab. Tadeusza Wiśniewskiego zawiera omówienie wszystkich zmian w kodeksie, które miały miejsce od czasu pierwszej edycji w 2011 r.

Autorzy - wybitni przedstawiciele praktyki prawniczej i nauki-prezentują najważniejsze nowelizacje przepisów kodeksu postępowania cywilnego - w tym dotychczas największą, która weszła w życie 3 maja 2012 r. - dotyczące m.in.:

  • reguł działania stron i uczestników postępowania oraz prezentacji materiału procesowego przez strony,
  • wprowadzenia pojęcia organizacji pozarządowych i zasad udziału tych podmiotów w postępowaniu,
  • doręczeń pism sądowych,
  • wpływu ogłoszenia upadłości na tok postępowania z udziałem podmiotu, w stosunku do którego ogłoszono upadłość,
  • elektronicznych pism procesowych w postępowaniu.
Komentowane zagadnienia zostały mocno osadzone w judykaturze. Poglądy doktryny przedstawiane są szeroko, z zaznaczeniem kwestii budzących kontrowersje. Autorzy postrzegając omawiane instytucje przez pryzmat potrzeb cywilistycznej praktyki prawniczej, nie poprzestają jednak tylko na ukazywaniu problemów, ale poszukują właściwej interpretacji przepisów i proponują możliwe rozwiązania.

Adresaci:
Komentarz adresowany jest przede wszystkim do sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników sądowych i aplikantów. Nie brak w nim również rozważań mogących zainteresować przedstawicieli doktryny.

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz
Redakcja naukowa Henryk Dolecki i Tadeusz Wiśniewski
Tom l - artykuły 1-366
Tom II - artykuły 367-50537
Tom III - artykuły 506-729
Tom IV - artykuły 730-1088
Tom V - artykuły 1096-1217

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4118-9 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1180
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne
Kod: ABC-0560:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów