Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Dorota Dobija, Izabela Koładkiewicz, Iwona Cieślak, Karol Klimczak,
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0727:W01P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

O autorach
str. 7

Kluczowe pojęcia i definicje
str. 9

Wstęp
str. 11

1. Budowa skutecznych rad dyrektorów/rad nadzorczych - ważne wyzwanie dla akcjonariuszy
str. 15


1.1. Skuteczność działania rady dyrektorów/rady nadzorczej - dotychczasowa praktyka
str. 15

1.2. Czynniki warunkujące skuteczność działania rady dyrektorów/rady nadzorczej
str. 21

2. Komitet audytu
str. 39


2.1. Istota, rola i zadania komitetu audytu
str. 39

2.2. Regulacje i doświadczenia zagraniczne
str. 41

2.3. Ewolucja regulacji w zakresie komitetów audytu w Polsce
str. 48

2.4. Praktyczne aspekty działalności komitetu audytu
str. 54

3. Doświadczenia funkcjonowania komitetów audytu w Polsce
str. 64


3.1. Wyniki badań dotyczących skuteczności komitetu audytu, przeprowadzonych na rozwiniętych rynkach kapitałowych
str. 64

3.2. Praktyka funkcjonowania i skuteczności działania komitetów audytu - wyniki badań
str. 66

3.3. Skuteczność komitetu audytu
str. 73

4. Komitet nominacji
str. 75


4.1. Czynniki stymulujące tworzenie komitetu nominacji
str. 75

4.2. Komitet nominacji - kluczowe zadania i nowe wyzwania
str. 77

4.3. Profile członków komitetu nominacji - podstawowe charakterystyki
str. 86

4.4. Dynamika rozwoju instytucji komitetu nominacji - implementacja
str. 90

4.5. Komitet nominacji - oczekiwania
str. 94

4.6. Nowe kierunki badań
str. 97

5. Komitet do spraw wynagrodzeń
str. 100


5.1. Identyfikacja czynników stymulujących tworzenie komitetów ds. wynagrodzeń
str. 100

5.2. Zalecenia i regulacje
str. 103

5.3. Efektywność komitetów ds. wynagrodzeń
str. 117

6. Wpływ efektywności komitetu audytu na wartość spółki
str. 125


6.1. Czynniki wpływające na wartość spółki
str. 125

6.2. Przegląd badań
str. 127

6.3. Metodologia badania empirycznego oceniającego wpływ komitetu audytu na wartość spółek
str. 128

6.4. Wyniki badań
str. 130

7. W kierunku zwiększenia efektywności funkcjonowania rady nadzorczej
str. 133


7.1. Rada nadzorcza jako aktywny uczestnik procesu kreowania wartości
str. 133

7.2. Zwiększone oczekiwania wobec komitetów audytu, wynagrodzeń i nominacji
str. 137

7.3. Wyzwania dla polskiego ładu korporacyjnego
str. 140

Podsumowanie
str. 145

Bibliografia
str. 147

Załączniki

1. Kodowanie cech efektywności komitetu audytu
str. 155

2. Przykładowy regulamin komitetu audytu
str. 157

3. Dobre praktyki komitetów audytu w Polsce
str. 164

Indeks
str. 169


Ukryj

Opis:

Celem książki jest przybliżenie czytelnikom w syntetycznym ujęciu najbardziej powszechnych zagadnień związanych z komitetami rady dyrektorów/rady nadzorczej. Omówiono regulacje istniejące w Polsce, ale przedstawiono też problem w szerszym kontekście: zarówno z perspektywy historycznej, jak i perspektywy regulacji ponadnarodowych i rozwiązań przyjętych w innych krajach. Opracowanie prezentuje także wyniki badań pierwszych doświadczeń polskiego ładu korporacyjnego z komitetami rad nadzorczych.

Szczegółowo omówiono następujące obszary tematyczne:

  • ogólne zagadnienia dotyczące skuteczności rad nadzorczych, koncepcjo niezależności członków rady, rola i praktyka powoływania komitetów w radach nadzorczych spółek,
  • tworzenie i funkcjonowanie komitetów audytu - proces rozwoju regulacji w tym zakresie na świecie i w Polsce, wyniki badań empirycznych dotyczących rozwoju komitetów audytu i ich skuteczności w Polsce,
  • komitety nominacji i wynagrodzeń - czynniki stymulujące ich tworzenie oraz ich rola i zadania,
  • wyniki badań ilościowych, których celem było określenie wpływu funkcjonowania komitetu audytu na wartość przedsiębiorstwa,
  • kierunki rozwoju systemu ładu korporacyjnego i najważniejsze zagadnienia związane ze zwiększaniem skuteczności działania rady nadzorczej.

Treść uzupełnia przykładowy regulamin komitetu audytu.

Książka przeznaczona jest dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z ładem korporacyjnym i rynkami finansowymi. Będzie doskonałym źródłem wiedzy dla praktyków: zarządzających, członków rad nadzorczych, uczestników polskiego rynku kapitałowego, a także studentów kierunków ekonomicznych, prawniczych, zarządzania i finansów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1341-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 172
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: OFE-0727:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów