Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wstęp
str. 7

Rozdział 1
Uprawnienia budowlane nadawane w latach 1928-1961
str. 15

Rozdział 2
Uprawnienia budowlane nadawane w latach 1961-1974
str. 26


2.1. Wprowadzenie
str. 26

2.2. Budownictwo powszechne
str. 26

2.3. Budownictwo specjalne
str. 55

2.3.1. Uprawnienia budowlane w budownictwie specjalnym w zakresie gospodarki wodnej, żeglugi i rolnictwa
str. 57

2.3.2. Uprawnienia budowlane w budownictwie specjalnym w zakresie komunikacji
str. 71

Rozdział 3
Uprawnienia budowlane nadawane w latach 1975-1994
str. 89

Rozdział 4
Uprawnienia budowlane nadawane w latach 1995-2004
str. 174


4.1. Uprawnienia budowlane nadawane przez organ administracji państwowej stopnia wojewódzkiego w latach 1995-2002
str. 174

4.2. Uprawnienia budowlane w telekomunikacji nadawane przez Ministra Łączności w okresie 1995-2004
str. 209

4.3. Uprawnienia budowlane w dziedzinie transportu kolejowego nadawane w okresie 1997-2004
str. 222

4.4. Uprawnienia budowlane z użyciem materiałów wybuchowych nadawane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w okresie 2001-2004
str. 230

Rozdział 5
Uprawnienia budowlane nadawane przez organy samorządu zawodowego
str. 234


5.1. Uprawnienia budowlane nadawane po dniu 1 stycznia 2003 r
str. 234

5.2. Uprawnienia budowlane nadawane po nowelizacji ustawy - Prawo budowlane dokonanej ustawą z dnia 19 września 2003 r
str. 285

5.3. Uprawnienia budowlane nadawane po nowelizacji ustawy - Prawo budowlane dokonanej w 2004 r
str. 312

5.4. Uprawnienia budowlane nadawane po nowelizacji ustawy - Prawo budowlane dokonanej ustawą z dnia 28 lipca 2005 r
str. 327

ZAŁĄCZNIK

Fałszowanie uprawnień budowlanych (odpowiedzialność karna)
str. 351

Wykaz aktów prawnych
str. 353


Ukryj

Opis:

Książka porusza podstawowe zagadnienia dotyczące uprawnień budowlanych nadawanych od początku funkcjonowania prawa budowlanego, tj. od 1928 r. do chwili obecnej. Podstawowym celem książki jest pomoc izbom samorządu zawodowego, organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz komisjom przetargowym (przed rozstrzygnięciem każdego przetargu) w wyjaśnianiu zakresu uprawnień budowlanych. Przedmiotem książki są zatem trudne zagadnienia, które wobec braku stabilności w obszarze prawa budowlanego stwarzają poważne wątpliwości interpretacyjne, a które dotyczą szerokiej rzeszy osób wykonujących samodzielne funkcje projektanta i kierownika budowy. Przytoczone chronologicznie przepisy, wyjaśnienia i wzory decyzji ułatwiają rozstrzyganie powstających wątpliwości, natomiast układ książki zapewnia łatwe odnalezienie interesujących czytelnika uprawnień i ich opisów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1391-9 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 354
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Prawo budowlane
Kod: ABC-0643:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów