Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Feliks Zedler, Anna Hrycaj, Patryk Filipiak,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.03.2011 r.
Kod: KAM-1596:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego
str. 21

Preambuła
str. 23

Rozdział I
Przepisy ogólne
str. 33


Artykuł.1. Zakres zastosowania
str. 33

Artykuł.2. Definicje
str. 45

Artykuł.3. Jurysdykcja
str. 56

Artykuł.4. Prawo właściwe
str. 80

Artykuł.5. Prawa rzeczowe osób trzecich
str. 83

Artykuł.6. Potrącenie
str. 89

Artykuł.7. Zastrzeżenie własności
str. 91

Artykuł.8. Umowa dotycząca nieruchomości
str. 93

Artykuł.9. Systemy płatności oraz rynki finansowe
str. 96

Artykuł.10. Umowa o pracę
str. 99

Artykuł.11. Skutki co do praw podlegających wpisowi do rejestru
str. 101

Artykuł.12. Wspólnotowe patenty i znaki towarowe
str. 103

Artykuł.13. Czynności prawne dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli
str. 104

Artykuł.14. Ochrona nabywcy.- osoby trzeciej
str. 106

Artykuł.15. Wpływ postępowania upadłościowego na toczące się postępowania
str. 108

Rozdział II
Uznanie postępowań upadłościowych
str. 112


Artykuł.16. Zasada ogólna
str. 112

Artykuł.17. Skutki uznania
str. 123

Artykuł.18. Uprawnienia zarządcy
str. 129

Artykuł.19. Dowód powołania zarządcy
str. 139

Artykuł.20. Obowiązek zwrotu zaspokojenia i zaliczenie otrzymanego zaspokojenia
str. 141

Artykuł.21. Obwieszczenie
str. 149

Artykuł.22. Wpis do rejestrów publicznych
str. 154

Artykuł.23. Koszty
str. 158

Artykuł.24. Świadczenie do rąk dłużnika
str. 158

Artykuł.25. Uznanie i wykonalność innych orzeczeń
str. 162

Artykuł.26. Porządek publiczny
str. 191

Rozdział III
Wtórne postępowanie upadłościowe
str. 200


Artykuł.27. Wszczęcie postępowania
str. 201

Artykuł.28. Prawo właściwe
str. 216

Artykuł.29. Prawo zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania
str. 218

Artykuł.30. Zaliczka na koszty postępowania
str. 228

Artykuł.31. Obowiązek współpracy i udzielania informacji
str. 233

Artykuł.32. Wykonywanie praw wierzycieli
str. 250

Artykuł.33. Wstrzymanie likwidacji
str. 259

Artykuł.34. Ukończenie wtórnego postępowania upadłościowego
str. 265

Artykuł.35. Nadwyżka we wtórnym postępowaniu upadłościowym
str. 272

Artykuł.36. Późniejsze wszczęcie postępowania głównego
str. 273

Artykuł.37. Przekształcenie wcześniejszego postępowania
str. 274

Artykuł.38. Środki zabezpieczające
str. 277

Rozdział IV
Zawiadomienie wierzycieli i zgłaszanie ich wierzytelności
str. 285


Artykuł.39. Prawo zgłoszenia wierzytelności
str. 285

Artykuł.40. Obowiązek zawiadomienia wierzycieli
str. 296

Artykuł.41. Treść zgłoszenia wierzytelności
str. 300

Artykuł.42. Języki
str. 302

Rozdział V
Przepisy przejściowe i końcowe
str. 305


Artykuł.43. Czasowy zakres zastosowania
str. 305

Artykuł.44. Stosunek do umów międzynarodowych
str. 309

Artykuł.45. Zmiany w załącznikach
str. 314

Artykuł.46. Sprawozdanie
str. 317

Artykuł.47. Wejście w życie
str. 318

Załączniki
str. 321

Bibliografia
str. 333

Skorowidz
str. 361

Ukryj

Opis:

Rozwój międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz możliwość swobodnego przepływu osób, towarów i usług w ramach unii europejskiej powoduje, że coraz częściej stosunki prawne wykraczają poza obszar prawny jednego państwa. Dotyczy to również skutków wszczęcia postępowań upadłościowych. W prawie europejskim zasadniczym aktem prawnym regulującym problematykę związaną z transgranicznymi postępowaniami upadłościowym] jest rozporządzenie rady (WE) Nr 1 346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, któremu poświęcony jest niniejszy komentarz. W opracowaniu tym w szerokim zakresie wykorzystano nie tylko polską i zagraniczną literaturę przedmiotu, lecz również dotyczące tej problematyki orzecznictwo sądów polskich i zagranicznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1290-5 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 368
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Prawo upadłościowe
Kod: KAM-1596:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów