Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Wojciech Gonet,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.02.2011 r.
Kod: KAM-1637:W01P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Rozdział 1
Europejskie Karty Samorządu Lokalnego i Regionalnego jako podstawy działalności samorządu terytorialnego
str. 17


1. Europejska Karta Samorządu Lokalnego
str. 17

2. Europejska Karta Samorządu Regionalnego
str. 20

3. Podsumowanie
str. 21

Rozdział 2
Samorząd terytorialny w systemie organów publicznych
str. 22


1. Zadania samorządu terytorialnego jako determinanta ich pozycji w systemie organów publicznych
str. 22

2. Samostanowienie przez samorząd terytorialny o zakresie realizowanych zadań
str. 32

3. Finansowanie zadań samorządu terytorialnego
str. 41

4. Reprezentacja samorządu terytorialnego wobec administracji rządowej
str. 45

5. Nadzór administracji rządowej nad samorządem terytorialnym
str. 48

6. Pozycja samorządu terytorialnego w systemie organów publicznych
str. 51

Rozdział 3
Swoboda umów jako zasada prawa cywilnego
str. 55


1. Swoboda kontraktów
str. 55

2. Granice swobody umów
str. 58

3. Stosowane zasady swobody umów w kontraktach jednostek samorządu terytorialnego
str. 61

Rozdział 4
Ograniczenia swobody umów w samorządzie terytorialnym w wybranych krajach
str. 63


1. Norwegia
str. 63

2. Islandia
str. 66

3. Szwecja
str. 67

4. Bułgaria
str. 68

5. Hiszpania
str. 68

6. Luksemburg
str. 69

7. Holandia
str. 70

8. Francja
str. 71

9. Australia
str. 73

10. Nowa Zelandia
str. 74

11. Podsumowanie
str. 76

Rozdział 5
Ograniczenia swobody zawierania umów przez samorząd terytorialny w Polsce
str. 84


1. Ograniczenia swobody umów w latach 1918-1950
str. 84

2. Ograniczenia swobody umów w samorządzie terytorialnym po jego reaktywowaniu w 1990 r.
str. 92

2.1. Ograniczenia swobody umów dotyczące form organizacyjno-prawnych i przedmiotu gospodarki komunalnej
str. 92

2.2. Ograniczenia swobody umów związane z zaciąganiem zobowiązań finansowych przez samorząd terytorialny
str. 106

2.3. Ograniczenia swobody umów związane z ustanawianiem zabezpieczeń wykonania zobowiązań samorządu terytorialnego
str. 117

2.4. Ograniczenia w zawieraniu przez samorząd terytorialny umów o udzielanie pożyczki oraz umów o ustanowienie zabezpieczenia wykonania zobowiązań innych podmiotów
str. 122

2.4.1. Możliwość udzielenia przez samorząd terytorialny kredytu i gwarancji
str. 122

2.4.2. Beneficjenci pożyczek, poręczeń, gwarancji i innych zabezpieczeń udzielanych przez samorząd terytorialny
str. 126

2.4.3. Problematyka pomocy publicznej związanej z udzieleniem finansowania przez samorząd terytorialny
str. 136

2.4.4. Wpływ udzielenia poręczeń przez samorząd terytorialny oraz gwarancji przez gminy powiaty na ich zadłużenie
str. 138

2.4.5. Podsumowanie
str. 139

2.5. Ograniczenia swobody umów samorządu terytorialnego w zakresie obrotu nieruchomościami
str. 142

2.6. Inne ograniczenia
str. 148

3. Klasyfikacja ograniczeń swobody umów w samorządzie terytorialnym
str. 153

4. Ograniczenia swobody umów samorządu terytorialnego w Polsce na tle rozwiązań obowiązujących w innych krajach
str. 156

Rozdział 6
Zasadność i skutki ograniczeń swobody umów w samorządzie terytorialnym
str. 159


1. Cele ograniczeń swobody umów w samorządzie terytorialnym
str. 159

2. Skutki ograniczeń swobody umów w samorządzie terytorialnym
str. 168

Bibliografia
str. 171

Wykaz orzeczeń
str. 175

Ukryj

Opis:

Zawieranie umów przez samorząd terytorialny związane jest z wieloma kontrowersjami teoretycznymi i praktycznymi. Możliwość zawarcia niektórych umów bywa kwestionowana przez organy nadzoru. W pewnych rodzajach umów samorząd terytorialny nie może być stroną, a zakres możliwości zawierania innych umów jest w przepisach określony bardzo enigmatycznie. Utrudnia to uczestniczenie jednostkom samorządu terytorialnego w obrocie cywilnoprawnym.

W książce przedstawiono ograniczenia swobody kontraktowej, które dotyczą jednostek samorządu terytorialnego; wskazano również kierunki zmian obowiązujących przepisów. Dzięki temu stanowi pomoc dla pracowników sektora samorządowego, regionalnych izb obrachunkowych, pracowników wydających rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące uchwał samorządowych w urzędach wojewódzkich, pracowników banków oraz pracowników naukowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1314-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 176
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-1637:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów