Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Małgorzata Dumkiewicz,
Seria:  Biblioteka prawa handlowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1685:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 13

Rozdział I
Udział w spółce z o.o. jako przedmiot wspólności
str. 17


1. Pojęcie udziału w spółce z o.o.
str. 17

1.1. Udział jako członkostwo w spółce
str. 17

1.2. Udział jako część kapitału zakładowego
str. 24

1.3. Udział jako prawo podmiotowe wspólnika
str. 39

1.3.1. Definicja udziału jako prawa podmiotowego
str. 39

1.3.2. Charakter prawny udziału
str. 45

1.3.3. Prawo udziałowe a prawo członkostwa
str. 55

2. Stosowanie przepisów o współwłasności do praw wspólników w spółce z o.o.
str. 70

2.1. Regulacja współwłasności rzeczy w kodeksie cywilnym a wspólność praw
str. 70

2.2. Zakres stosowania przepisów o współwłasności rzeczy do wspólności praw wspólników w spółce z o.o.
str. 76

Rozdział II
Rodzaje wspólności udziałów
str. 81


1. Udziały objęte wspólnością w częściach ułamkowych
str. 81

1.1. Powstanie wspólności udziałów w częściach ułamkowych
str. 81

1.1.1. Przyczyny powstania stosunku współwłasności wspólności w częściach ułamkowych
str. 81

1.1.2. Powstanie wspólności ułamkowej udziałów wskutek wspólnie dokonanej czynności prawnej
str. 85

1.1.2.1. Wspólne objęcie udziałów w spółce z o.o.
str. 85

1.1.2.2. Wspólne nabycie udziałów w spółce z o.o.
str. 96

1.1.3. Powstanie wspólności udziałów w wyniku spadkobrania
str. 98

1.1.3.1. Nabycie wchodzących w skład spadku udziałów a nabycie prawa członkostwa
str. 98

1.1.3.2. Chwila powstania wspólności udziałów wchodzących w skład spadku
str. 108

1.1.3.3. Chwila nabycia statusu wspólnika przez spadkobierców
str. 111

1.1.4. Pozostałe przypadki powstania wspólności udziałów w częściach ułamkowych
str. 113

1.2. Istota i charakter prawny wspólności udziałów w częściach ułamkowych
str. 123

2. Udziały objęte wspólnością łączną
str. 131

2.1. Powstanie wspólności łącznej udziałów
str. 131

2.1.1. Udziały w spółce z o.o. jako składnik majątku wspólników spółki cywilnej
str. 131

2.1.2. Udziały w spółce z o.o. jako składnik majątku wspólnego małżonków
str. 138

2.2. Istota i charakter prawny wspólności łącznej udziałów
str. 153

3. Ustanie wspólności udziałów w spółce z o.o.
str. 158

3.1. Przyczyny ustania wspólności udziałów związane z wygaśnięciem prawa udziałowego
str. 158

3.2. Przyczyny ustania wspólności udziałów niezwiązane z wygaśnięciem prawa udziałowego
str. 167

3.2.1. Zdarzenia powodujące wygaśnięcie wspólności
str. 167

3.2.2. Zniesienie wspólności
str. 174

Rozdział III
Wykonywanie uprawnień z udziałów wspólnych
str. 179


1. Wykonywanie uprawnień z udziałów wspólnych w spółce
str. 179

1.1. Zakres zastosowania art. 184 k.s.h.
str. 179

1.2. Ustanowienie i wskazanie wspólnego przedstawiciela
str. 187

1.3. Status wspólnego przedstawiciela współuprawnionych
str. 199

2. Wykonywanie uprawnień z udziałów wspólnych poza spółką
str. 206

3. Odpowiedzialność współuprawnionych za świadczenia związane z udziałem
str. 215

Zakończenie
str. 221

Orzecznictwo
str. 229

Bibliografia
str. 231

Ukryj

Opis:

Prezentowana monografia jest kompleksowym opracowaniem budzącej duże kontrowersje w doktrynie i orzecznictwie problematyki wspólności udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Zagadnienie to wykracza poza ramy jednego działu prawa cywilnego, przyczyny objęcia wspólnością udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie są bowiem jednolite - wynikają z przepisów normujących różne rodzaje stosunków społecznych. W pracy omówiono szereg istotnych z punktu widzenia poruszanej tematyki zagadnień prawnych takich jak: rodzaje oraz przyczyny powstania i ustania wspólności udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, a także zasady wykonywania uprawnień z udziałów wspólnych, w tym status wspólnego przedstawiciela współuprawnionych z udziałów. W książce wykorzystano wypowiedzi doktryny oraz dorobek judykatury, co stanowi ważne tło przedstawionych problemów praktycznych. Publikacja adresowana jest zarówno do badaczy, jak i praktyków prawa, w szczególności może okazać się przydatna uczestnikom obrotu gospodarczego, którzy mają do czynienia w swojej działalności z problematyką wspólności udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1339-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 240
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-1685:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów