Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszykaSeria:  Akademicka / Repetytorium
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2011
Kod: KAM-1550:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 39,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 35,10 zł. ( Oszczędzasz: 3,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 17

Wstęp
str. 19

Rozdział 1
Część ogólna prawa podatkowego (Anna Kasprzycka, Ewelina Pęcak)
str. 21


1.1. Podatek
str. 21

1.1.1. Definicja podatku (Anna Kasprzycka)
str. 21

1.1.2. Cechy podatku (Anna Kasprzycka)
str. 21

1.1.3. Konstrukcja wewnętrzna podatku (Ewelina Pęcak)
str. 22

1.1.4. Podmiot podatku (Ewelina Pęcak)
str. 22

1.1.5. Przedmiot podatku (Ewelina Pęcak)
str. 24

1.1.6. Podstawa opodatkowania (Ewelina Pęcak)
str. 25

1.1.7. Stawka podatkowa (Ewelina Pęcak)
str. 26

1.1.8. Ulgi, zwolnienia, wyłączenia (Anna Kasprzycka)
str. 27

1.1.9. Tryby, terminy płatności (Anna Kasprzycka)
str. 27

1.2. Organy podatkowe (Anna Kasprzycka)
str. 27

1.3. Obowiązek podatkowy (Ewelina Pęcak)
str. 28

1.4. Zobowiązania podatkowe (Ewelina Pęcak)
str. 29

1.5. Wymiar zobowiązania (Ewelina Pęcak)
str. 32

1.6. Wykonanie zobowiązań podatkowych (Anna Kasprzycka)
str. 33

1.6.1. Terminy płatności
str. 33

1.6.2. Przedłużenie terminu płatności
str. 33

1.6.3. Zaległość podatkowa
str. 34

1.6.4. Ulgi w spłacie zobowiązań
str. 36

1.7. Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych (Anna Kasprzycka)
str. 37

1.7.1. Wstęp
str. 37

1.7.2. Zapłata
str. 38

1.7.3. Pobranie podatku przez płatnika lub inkasenta
str. 40

1.7.4. Potrącenie
str. 41

1.7.5. Zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku
str. 42

1.7.6. Zaniechanie poboru podatku
str. 43

1.7.7. Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych
str. 43

1.7.8. Przejęcie własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym
str. 44

1.7.9. Umorzenie zaległości podatkowej
str. 45

1.8. Przedawnienie (Anna Kasprzycka)
str. 46

1.8.1. Przedawnienie zobowiązania podatkowego a przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego
str. 46

1.8.2. Terminy przedawnienia
str. 48

1.9. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe (Ewelina Pęcak)
str. 49

1.9.1. Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta (art..26-32 o p.)
str. 49

1.9.2. Odpowiedzialność solidarna (rozdz..13, art..91-92 o p.)
str. 52

1.9.3. Odpowiedzialność osób trzecich (art..107-119 o p.)
str. 54

1.10. Korekta deklaracji (art..81-81c i.174 o p.) (Ewelina Pęcak)
str. 61

1.11. strata (Ewelina Pęcak)
str. 62

1.12. nadpłata (Anna Kasprzycka)
str. 62

1.12.1. Pojęcie nadpłaty
str. 62

1.12.2. Moment powstania nadpłaty
str. 63

1.12.3. Zasady postępowania z nadpłatami
str. 64

1.12.4. Oprocentowanie nadpłaty
str. 65

1.12.5. Zwrot nadpłaty
str. 65

Rozdział 2
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) (Katarzyna Daniec, Piotr Strzelecki)
str. 67


2.1. Podmiot, przedmiot i podstawa opodatkowania (Piotr Strzelecki)
str. 67

2.1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania
str. 67

2.1.2. Źródła przychodów
str. 68

2.1.3. Koszty uzyskania przychodów
str. 70

2.1.4. Podstawa opodatkowania
str. 71

2.1.5. Szczególna forma opodatkowania
str. 71

2.2. Opodatkowanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
str. 72

2.2.1. Wspólne opodatkowanie małżonków (Piotr Strzelecki)
str. 72

2.2.2. Nowelizacja opodatkowania małżonków (Katarzyna Daniec)
str. 72

2.2.3. Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci (Piotr Strzelecki)
str. 73

2.3. Zwolnienia przedmiotowe (Katarzyna Daniec)
str. 74

2.4. Obliczanie i zapłata podatku (Katarzyna Daniec)
str. 75

2.4.1. Obliczanie podatku
str. 75

2.4.2. Ulgi
str. 76

2.4.3. Pobór podatku
str. 76

2.5. Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości (Katarzyna Daniec)
str. 77

2.6. Inne formy opodatkowania (Katarzyna Daniec)
str. 78

2.6.1. Podatek liniowy
str. 78

2.6.2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
str. 78

2.6.3. Karta podatkowa
str. 79

2.6.4. Porównanie skali podatkowej z alternatywnymi metodami opodatkowania
str. 80

Rozdział 3
Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) (Jakub Ciborowski, Barbara Dróżdż, Marta Larwa, Emilia Sroka)
str. 81


3.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania (Emilia Sroka)
str. 81

3.1.1. Podatnicy
str. 81

3.1.2. Zwolnienia podmiotowe
str. 82

3.1.3. Obowiązek podatkowy
str. 83

3.1.4. Rok podatkowy
str. 83

3.1.5. Przedmiot opodatkowania
str. 83

3.1.6. Dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych
str. 84

3.1.7. Przychody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem CIT
str. 85

3.1.8. Ewidencja rachunkowa
str. 85

3.1.9. Szczególna dokumentacja podatkowa
str. 85

3.1.10. Opodatkowanie dochodów w drodze oszacowania
str. 86

3.2. Przychód (Barbara Dróżdż)
str. 87

3.2.1. Definicja przychodu
str. 87

3.2.2. Główne kategorie przychodów
str. 87

3.2.3. Moment uzyskania przychodu
str. 89

3.2.4. Wartości niezaliczane do przychodów
str. 90

3.3. Zwolnienia przedmiotowe (Barbara Dróżdż)
str. 92

3.3.1. Kategorie zwolnień
str. 92

3.3.2. Zwolnienia bezwarunkowe
str. 92

3.3.3. Zwolnienia warunkowe
str. 95

3.4. Sposób płatności (Barbara Dróżdż)
str. 97

3.4.1. Sposób obliczenia, pobrania i zapłaty podatku
str. 97

3.4.2. Samoobliczenie - zaliczki miesięczne (art..25 ust..1a ustawy o CIT)
str. 97

3.4.3. Zaliczki kwartalne (art..25 ust..1b oraz.1c ustawy o CIT)
str. 98

3.4.4. Zaliczki odprowadzane w szczególnym terminie (art..25 ust..2a ustawy o CIT)
str. 98

3.4.5. Zaliczki w formie uproszczonej (art..25 ust..6-10 ustawy o CIT)
str. 99

3.4.6. Jednorazowa wpłata podatku (art..25 ust..4 ustawy o CIT)
str. 99

3.4.7. Roczne zeznanie podatkowe (art..27 ustawy o CIT)
str. 100

3.5. Zryczałtowany podatek dochodowy (Barbara Dróżdż)
str. 100

3.5.1. Płatnicy - obowiązek pobrania podatku
str. 100

3.5.2. Płatnicy - brak obowiązku pobrania podatku
str. 101

3.5.3. Roczne deklaracje (art..26a ustawy o CIT)
str. 101

3.6. Koszty uzyskania przychodu - definicja (Marta Larwa)
str. 101

3.7. Ogólna charakterystyka wybranych kosztów (Marta Larwa)
str. 104

3.7.1. Wstęp
str. 104

3.7.2. Straty
str. 104

3.7.3. Sankcje i kary
str. 105

3.7.4. Kary umowne i odszkodowania
str. 107

3.7.5. Podatki
str. 107

3.7.6. Wierzytelności
str. 109

3.7.7. Odsetki
str. 110

3.7.8. Reprezentacja
str. 112

3.7.9. Odpisy amortyzacyjne
str. 112

3.7.10. Inne wydatki
str. 113

3.8. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Jakub Ciborowski)
str. 114

3.8.1. Wstęp
str. 114

3.8.2. Składniki majątku podlegające amortyzacji
str. 114

3.8.3. Składniki majątku niepodlegające amortyzacji
str. 116

3.8.4. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
str. 116

3.8.5. Zasady odpisów amortyzacyjnych
str. 117

3.8.6. Metody amortyzacji
str. 118

3.9. Podstawa opodatkowania i stawki podatku (Jakub Ciborowski)
str. 120

Rozdział 4
Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) (Maciej Folta)
str. 123


4.1. Przedmiot opodatkowania
str. 123

4.1.1. Czynności opodatkowane
str. 123

4.1.2. Niektóre czynności zwolnione od PCC
str. 124

4.1.3. PCC a podatek VAT
str. 124

4.2. Obowiązek podatkowy
str. 125

4.2.1. Podatnik
str. 125

4.2.2. Płatnik
str. 125

4.2.3. Moment powstania obowiązku podatkowego
str. 126

4.2.4. Podstawa opodatkowania
str. 126

4.2.5. Właściwy organ podatkowy
str. 126

4.3. Zwolnienia od podatku
str. 127

4.3.1. Zwolnienia podmiotowe
str. 127

4.3.2. Zwolnienia przedmiotowe
str. 127

4.4. Pobór podatku
str. 128

4.5. Zwrot podatku
str. 128

Rozdział 5
Podatek od towarów i usług (VAT) (Przemysław Antas)
str. 129


5.1. Zasady systemu VAT
str. 129

5.2. Podmiot podatku
str. 130

5.2.1. Podatnicy podatku VAT
str. 130

5.2.2. Organy podatkowe
str. 133

5.2.3. Podmioty pomocnicze
str. 133

5.3. Przedmiot podatku i obowiązek podatkowy
str. 134

5.3.1. Czynności opodatkowane
str. 134

5.3.2. Moment powstania obowiązku podatkowego
str. 135

5.3.3. Odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju
str. 135

5.3.4. Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
str. 136

5.3.5. Eksport towarów
str. 137

5.3.6. Import towarów
str. 137

5.3.7. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
str. 138

5.3.8. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
str. 139

5.3.9. Likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną lub rozwiązanie spółki osobowej
str. 140

5.4. Podstawa opodatkowania i zapłata podatku
str. 140

5.4.1. Ustalenie podstawy opodatkowania
str. 140

5.4.2. Odliczenie podatku naliczonego
str. 142

5.5. Stawki podatku
str. 143

5.6. Zwolnienia i wyłączenia
str. 144

5.6.1. Zwolnienia przedmiotowe
str. 144

5.6.2. Zwolnienia przedmiotowo-podmiotowe
str. 145

5.6.3. Zwolnienia podmiotowe
str. 145

5.7. Dokumentacja podatkowa
str. 145

5.7.1. Faktury
str. 145

5.7.2. Ewidencje
str. 146

5.7.3. Deklaracje
str. 147

Rozdział 6
Podatek akcyzowy (akcyza) (Marcin Opoka)
str. 148


6.1. Informacje podstawowe
str. 148

6.2. Podatnicy
str. 148

6.3. Przedmiot opodatkowania
str. 149

6.5. Obowiązek podatkowy - zasada (art..10 ust..1 u p a.)
str. 150

6.6. Podstawa opodatkowania
str. 151

6.7. Stawki podatku
str. 152

6.8. Skład podatkowy
str. 152

6.9. Procedura zawieszenia poboru akcyzy
str. 154

6.10. znaki akcyzy
str. 154

Rozdział 7
Podatki i opłaty lokalne (Krzysztof Rokoszak)
str. 157


7.1. Uwagi ogólne
str. 157

7.2. Podatek od nieruchomości
str. 157

7.2.1. Przedmiot opodatkowania
str. 157

7.2.2. Podmiot podatku (podatnik)
str. 159

7.2.3. Moment powstania / wygaśnięcia obowiązku podatkowego
str. 159

7.2.4. Podstawa opodatkowania
str. 160

7.2.5. Stawki podatku
str. 160

7.2.6. Terminy i sposoby płatności podatku
str. 161

7.2.7. Zwolnienia
str. 162

7.2.8. Najczęstsze problemy interpretacyjne
str. 164

7.3. Podatek od środków transportowych
str. 164

7.4. Opłaty lokalne
str. 166

7.4.1. Opłata targowa
str. 166

7.4.2. Opłata miejscowa
str. 166

7.4.3. Opłata uzdrowiskowa
str. 167

7.4.4. Opłata od posiadania psów
str. 168

7.4.5. Uwaga końcowa
str. 168

Rozdział 8
Podatek rolny (Krzysztof Rokoszak)
str. 169


8.1. Uwagi ogólne
str. 169

8.2. Przedmiot opodatkowania
str. 169

8.3. Podmiot podatku
str. 170

8.4. Obowiązek podatkowy
str. 170

8.5. Czynności związane z podatkiem rolnym
str. 170

8.6. Podstawa opodatkowania podatkiem rolnym
str. 171

8.6.1. Pojęcie gospodarstwa rolnego
str. 171

8.6.2. Podstawa opodatkowania
str. 171

8.6.3. Hektary przeliczeniowe
str. 172

8.7. Stawki podatku rolnego
str. 173

8.8. Obowiązek podatkowy, terminy i sposoby płatności podatku rolnego
str. 173

8.9. Organ podatkowy
str. 174

8.10. ulgi i zwolnienia
str. 174

8.10.1. Zwolnienia przedmiotowe
str. 174

8.10.2. Zwolnienia podmiotowe
str. 175

8.10.3. Ulgi
str. 176

8.10.3.1. Ulga inwestycyjna
str. 176

8.10.3.2. Ulga dla gospodarstw żołnierzy
str. 176

8.10.3.3. Ulga dla gruntów położonych na terenach górskich
str. 177

8.10.3.4. Ulga w razie klęski żywiołowej
str. 177

8.10.3.5. Kumulacja ulg
str. 177

Rozdział 9
Podatek leśny (Krzysztof Rokoszak)
str. 178


9.1. Uwagi ogólne
str. 178

9.2. Przedmiot opodatkowania
str. 178

9.3. Podatnik
str. 179

9.4. Obowiązek podatkowy
str. 179

9.5. Czynności związane z podatkiem leśnym
str. 179

9.6. Podstawa opodatkowania i stawki podatku
str. 180

9.7. Terminy i sposoby płatności podatku leśnego
str. 180

9.8. Ulgi i zwolnienia
str. 181

Rozdział 10 Podatek od gier (Krzysztof Rokoszak)
str. 182


10.1. uwagi ogólne
str. 182

10.2. pojęcia stosowane w ustawie
str. 182

10.3. zezwolenia na działalność w zakresie gier
str. 184

10.4. podatnicy podatku od gier
str. 185

10.5. obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania
str. 185

10.6. stawki podatku od gier
str. 185

10.7. terminy i sposoby płatności podatku od gier
str. 186

10.8. właściwość miejscowa organów podatkowych
str. 186

10.9. dopłaty
str. 187

Rozdział 11 Podatek tonażowy (Emilia Sroka)
str. 188


11.1. wstęp
str. 188

11.2..Historia podatku tonażowego
str. 188

11.3. podstawa opodatkowania
str. 189

11.4. najważniejsze zasady opodatkowania podatkiem tonażowym
str. 190

11.5. podatnicy podatku tonażowego
str. 191

11.6. działalność podlegająca opodatkowaniu podatkiem tonażowym
str. 192

11.7. podsumowanie
str. 192

Rozdział 12 Podatek od spadków i darowizn (Anna Rudek)
str. 193


12.1. definicja podatku
str. 193

12.2. przedmiot podatku
str. 193

12.3. podmiot podatku
str. 194

12.3.1. Wiadomości ogólne
str. 194

12.3.2. Grupy podatkowe
str. 194

12.4. podstawa opodatkowania i kwoty wolne od podatku
str. 194

12.4.1. Podstawa opodatkowania
str. 194

12.4.2. Kwoty wolne od podatku
str. 195

12.5. obowiązek podatkowy
str. 195

12.5.1. Powstanie obowiązku podatkowego
str. 195

12.5.2. Obowiązek przy nabyciu niezgłoszonym do opodatkowania
str. 195

12.6. skala podatkowa
str. 196

12.7. zwolnienia podatkowe
str. 196

12.7.1. Zwolnienia podmiotowe
str. 196

12.7.2. Zwolnienia przedmiotowe
str. 197

12.8. Czynności i dokumenty związane z podatkiem od spadków i darowizn
str. 198

Rozdział 13
Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe (Przemysław Antas)
str. 199


13.1. międzynarodowe prawo podatkowe
str. 199

13.1.1. Wiadomości ogólne
str. 199

13.1.2. Zakres podmiotowy modelowej Konwencji
str. 200

13.1.3. Zakres przedmiotowy modelowej Konwencji
str. 201

13.1.4. Metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu
str. 201

13.2. europejskie prawo podatkowe
str. 203

13.2.1. Wiadomości ogólne
str. 203

13.2.2. Harmonizacja podatków pośrednich
str. 204

13.2.3. Harmonizacja podatków bezpośrednich
str. 206

Rozdział 14 Cło (Magdalena Małecka)
str. 208


14.1. podstawowe zagadnienia - pojęcie, klasyfikacja
str. 208

14.2. międzynarodowe prawo celne
str. 209

14.3. unijne prawo celne
str. 210

14.4. polskie prawo celne
str. 212

Rozdział 15
Inne daniny publiczne (Przemysław Antas)
str. 213


15.1. opłaty
str. 213

15.1.1. Wiadomości ogólne
str. 213

15.1.2. Wiadomości szczególne
str. 214

15.2. parapodatki
str. 216

Rozdział 16
Postępowanie podatkowe (Przemysław Antas, Dariusz Biel, Anna Daszczyńska, Magdalena Małecka, Gabriela Pagacz)
str. 218


16.1. zasady postępowania podatkowego (Gabriela Pagacz)
str. 218

16.2. strona i podmioty na prawach strony (Przemysław Antas)
str. 219

16.2.1. Wiadomości ogólne
str. 219

16.2.2. Strona postępowania podatkowego
str. 220

16.2.3. Podmioty na prawach strony
str. 221

16.3. pełnomocnik (Przemysław Antas)
str. 222

16.4. załatwianie spraw (Przemysław Antas)
str. 223

16.4.1. Terminy do załatwiania spraw
str. 223

16.4.2. Bezczynność organu
str. 224

16.4.3. Czynności sprawdzające
str. 224

16.5. doręczenia
str. 226

16.5.1. Wiadomości ogólne (Anna Daszczyńska)
str. 226

16.5.2. Sposoby doręczeń
str. 227

16.5.2.1. Doręczenie właściwe (Anna Daszczyńska)
str. 227

16.5.2.2. Doręczenie zastępcze (Anna Daszczyńska)
str. 227

16.5.2.3. Doręczenie konkludentne (Anna Daszczyńska)
str. 228

16.5.2.4. Sposoby doręczeń - schemat (Przemysław antas)
str. 229

16.5.2.5. Moment wystąpienia skutku doręczenia (Przemysław Antas)
str. 229

16.5.3. Miejsce doręczenia (Anna Daszczyńska)
str. 230

16.5.3.1. Doręczanie pism osobom fizycznym
str. 230

16.5.3.2. Doręczanie pisma osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej
str. 231

16.6. Przywrócenie terminu
str. 231

16.6.1. Wstęp (Anna Daszczyńska)
str. 231

16.6.2. Właściwość organu (Anna Daszczyńska)
str. 231

16.6.3. Forma rozstrzygnięcia (Anna Daszczyńska)
str. 231

16.6.4. Wstrzymanie wykonania decyzji (Anna Daszczyńska)
str. 232

16.6.5. Przywrócenie terminu - schemat (Przemysław Antas)
str. 232

16.7. Protokoły i adnotacje (Magdalena Małecka)
str. 233

16.7.1. Wstęp
str. 233

16.7.2. Podstawa prawna
str. 233

16.7.3. Protokół
str. 233

16.7.4. Adnotacja
str. 234

16.8. Udostępnianie akt (Magdalena Małecka)
str. 234

16.8.1. Wstęp
str. 234

16.8.2. Podstawa prawna
str. 234

16.8.3. Istota
str. 234

16.9. Dowody (Magdalena Małecka)
str. 235

16.9.1. Podstawa prawna
str. 235

16.9.2. Definicja dowodu
str. 235

16.9.3. Klasyfikacja i opis środków dowodowych
str. 236

16.9.4. Postępowanie dowodowe
str. 238

16.9.5. Uchylenie tajemnicy bankowej
str. 239

16.9.6. Ciężar dowodu
str. 241

16.10. decyzje i postanowienia podatkowe
str. 241

16.10.1. Wstęp (Gabriela Pagacz)
str. 241

16.10.2. Podział decyzji podatkowych (Gabriela Pagacz)
str. 242

16.10.3. Doręczenie decyzji (Gabriela Pagacz)
str. 242

16.10.4. Sprostowanie lub uzupełnienie decyzji (Gabriela Pagacz)
str. 243

16.10.5. Postanowienia (Gabriela Pagacz)
str. 243

16.10.6. Wykonanie decyzji (Dariusz Biel)
str. 244

16.10.6.1. Wykonanie decyzji ostatecznej
str. 244

16.10.6.2. Wykonanie decyzji nieostatecznej
str. 244

16.11. odwołanie i zażalenie (Gabriela Pagacz)
str. 245

16.11.1. Odwołanie
str. 245

16.11.2. Zażalenie
str. 248

16.12. stwierdzenie nieważności decyzji podatkowej (Gabriela Pagacz)
str. 248

16.13. wygaśnięcie decyzji podatkowej (Gabriela Pagacz)
str. 249

16.14. zmiana lub uchylenie decyzji ostatecznej (Gabriela Pagacz)
str. 249

16.15. wznowienie postępowania (Anna Daszczyńska)
str. 250

16.15.1. Wstęp
str. 250

16.15.2. Przesłanki wznowienia postępowania
str. 250

16.15.3. Właściwość organu
str. 251

16.15.4. Przebieg postępowania
str. 251

16.16. zawieszenie postępowania (Anna Daszczyńska)
str. 252

16.16.1. Wstęp
str. 252

16.16.2. Przesłanki obligatoryjnego zawieszenia postępowania
str. 252

16.16.3. Przesłanki fakultatywnego zawieszenia postępowania
str. 253

16.16.4. Skutki zawieszenia postępowania
str. 253

16.16.5. Przesłanki podjęcia postępowania
str. 254

16.17. Kontrola podatkowa (Przemysław Antas)
str. 254

16.17.1. Wiadomości ogólne
str. 254

16.17.2. Wszczęcie kontroli podatkowej
str. 255

16.17.3. Udział kontrolowanego w czynnościach kontrolnych
str. 256

16.17.4. Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych
str. 257

16.17.5. Prawa i obowiązki kontrolującego
str. 257

16.17.6. Prawa i obowiązki kontrolowanego w trakcie kontroli
str. 258

16.17.7. Zakończenie kontroli podatkowej
str. 259

16.18. tajemnica skarbowa (Magdalena Małecka)
str. 260

16.18.1. Podstawa prawna
str. 260

16.18.2. Istota
str. 260

16.18.3. Udostępnianie i ujawnianie informacji
str. 261

16.18.4. Przechowywanie informacji
str. 263

16.18.5. Przepisy karne
str. 263

16.19. interpretacje przepisów prawa podatkowego (Przemysław Antas)
str. 264

Rozdział 17 Prawo budżetowe (Dariusz Biel)
str. 266


17.1. Budżet
str. 266

17.1.1. Definicja normatywna
str. 266

17.1.2. Definicja doktrynalna
str. 267

17.1.3. Historia budżetu
str. 267

17.2. Źródła prawa budżetowego
str. 267

17.3. Rodzaje budżetów
str. 268

17.4. Zasady budżetowe
str. 268

17.5. Zakres ustawy budżetowej
str. 270

17.6. Struktura formalna budżetu - klasyfikacja budżetowa
str. 271

17.7. Dochody i wydatki budżetowe
str. 273

17.8. Nadwyżka i deficyt budżetowy
str. 277

17.9. Rezerwy budżetowe
str. 277

17.9.1. Wstęp
str. 277

17.9.2. Rezerwa ogólna
str. 278

17.9.3. Rezerwy celowe
str. 278

17.10. procedura budżetowa
str. 281

17.10.1. Ustalanie budżetu
str. 281

17.10.2. Wykonywanie budżetu państwa
str. 283

17.10.2.1. Wstęp
str. 283

17.10.2.2. Zasady wykonywania budżetu państwa
str. 284

17.10.2.3. Wykonawcy budżetu
str. 284

17.10.2.4. Dysponowanie środkami budżetowymi
str. 285

17.10.2.5. Zmiany w budżecie w toku jego wykonywania
str. 286

17.10.3. Kontrola wykonania budżetu
str. 286

17.11. wieloletni plan finansowy państwa
str. 287

17.12. Budżet jednostki samorządu terytorialnego
str. 289

17.13. dochody jednostek samorządu terytorialnego
str. 290

17.13.1. Wstęp
str. 290

17.13.2. Dochody zewnętrzne jednostek samorządu terytorialnego
str. 290

17.13.2.1. Subwencja ogólna
str. 290

17.13.2.2. Dotacje celowe
str. 290

17.13.3. Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego
str. 291

17.14. rezerwa ogólna i celowa w budżecie jednostek samorządu terytorialnego
str. 292

17.15. zakres budżetu jednostek samorządu terytorialnego
str. 293

17.16. uchwalanie i kontrola budżetu jednostek samorządu terytorialnego
str. 294

17.17. wykonywanie budżetu jednostek samorządu terytorialnego
str. 296

17.18. wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego
str. 296

17.19. ustawa i uchwała o prowizorium budżetowym
str. 299

Ukryj

Opis:

Repetytorium w zwięzły i przystępny sposób przedstawia najważniejsze wiadomości z zakresu prawa finansowego. Podstawowe instytucje i założenia prawa finansowego zostały zaprezentowane w formie przejrzystych tabel i wykresów, co ma ułatwić uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy.

Publikacja jest kierowana do studentów wydziałów prawa, administracji, ekonomii oraz innych, dla których informacje na temat podatków oraz finansów publicznych mogą okazać się przydatne w utrwaleniu wiedzy przed egzaminami z tej gałęzi prawa. Zawarte wiadomości mogą również posłużyć aplikantom radcowskim i adwokackim oraz osobom przygotowującym sie do egzaminu na doradcę podatkowego.

Niniejsza książka powstała dzięki wspólnemu wysiłkowi grupy absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, obecnych aplikantów adwokackich i radcowskich.

Autorzy:
Przemysław Antas
Dariusz Biel
Jakub Ciborowski
Katarzyna Daniec
Anna Daszczyńska
Barbara Dróżdż
Maciej Folta
Anna Kasprzycka
Marta Larwa
Magdalena Małecka
Marcin Opoka
Gabriela Pagacz
Ewelina Pęcak
Krzysztof Rokoszak
Anna Rudek
Piotr Strzelecki
Emilia Sroka

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0345-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 300
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: KAM-1550:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa