Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Aneta Małgorzata Arkuszewska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1613:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 17

Rozdział I
Cel wprowadzenia instytucji referendarza sądowego do polskiego systemu prawnego i ogólne założenia jego działalności
str. 29


1. Rys historyczny instytucji referendarza sądowego i sądu referendarskiego
str. 29

2. Motywy wprowadzenia instytucji referendarza sądowego do systemu sądownictwa
str. 34

3. Czynności z zakresu ochrony prawnej a wymierzanie sprawiedliwości
str. 36

4. Kryteria określenia pojęcia "referendarz sądowy"
str. 46

5. Podsumowanie
str. 51

Rozdział II
Status referendarza sądowego w prawie wybranych krajów europejskich
str. 53


1. Europejska Unia Referendarzy
str. 53

2. Status referendarza sądowego w federalnym ustawodawstwie austriackim
str. 56

3. Status referendarza sądowego w federalnym ustawodawstwie niemieckim
str. 61

4. Status referendarza sądowego w ustawodawstwie francuskim
str. 69

5. Status referendarza sądowego w ustawodawstwie włoskim
str. 71

6. Status referendarza sądowego w ustawodawstwie węgierskim
str. 73

7. Status referendarza sądowego w innych państwach europejskich
str. 74

8. Podsumowanie
str. 78

Rozdział III
Status zawodowy referendarza sądowego
str. 80


1. Przesłanki prawa do mianowania na stanowisko referendarza sądowego
str. 81

2. Status pracowniczy referendarza sądowego
str. 84

3. Awans zawodowy
str. 95

4. Podsumowanie
str. 98

Rozdział IV
Niezależność i bezstronność referendarza sądowego
str. 100


1. Pojęcie niezależności i bezstronności
str. 100

2. Problem niezależności referendarza sądowego w aspekcie niezawisłości sędziowskiej i niezawisłości asesora sądowego
str. 103

3. Bezstronność referendarza sądowego
str. 116

3.1. Wyłączenie referendarza sądowego
str. 116

3.2. Przyczyny włączenia z mocy ustawy (referendarius inhabilis)
str. 119

3.3. Przyczyny wyłączenia na wniosek strony lub żądanie referendarza sądowego (referendarius suspectus)
str. 129

3.4. Właściwość organu rozstrzygającego o wyłączeniu referendarza sądowego
str. 133

4. Zagadnienie zgodności z Konstytucją RP uprawnień referendarza sądowego
str. 137

5. Podsumowanie
str. 151

Rozdział V
Status jurysdykcyjny referendarza sądowego
str. 153


1. Uprawnienia referendarza sądowego w zakresie orzekania
str. 153

1.1. Uprawnienia referendarza sądowego w postępowaniu procesowym
str. 154

1.2. Uprawnienia referendarza sądowego w postępowaniu nieprocesowym
str. 163

1.2.1. Uprawnienia referendarza sądowego w postępowaniu wieczystoksięgowym
str. 164

1.2.2. Uprawnienia referendarza sądowego w postępowaniu rejestrowym
str. 168

1.2.3. Uprawnienia referendarza sądowego w postępowaniu spadkowym
str. 173

1.2.4. Uprawnienia referendarza sądowego w postępowaniu kompensacyjnym
str. 174

1.3. Uprawnienia referendarza sądowego do orzekania o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
str. 176

1.4. Uprawnienia referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym
str. 178

1.5. Uprawnienia referendarza sądowego w międzynarodowym postępowaniu cywilnym
str. 185

2. Orzeczenia referendarza sądowego zaskarżalne skargą
str. 187

2.1. Pojęcie orzeczenia
str. 187

2.2. Orzeczenia merytoryczne
str. 190

2.3. Orzeczenia kończące postępowanie w sprawie
str. 194

2.4. Orzeczenia przedstanowcze i zarządzenia
str. 200

3. Orzeczenia niezaskarżalne skargą referendarską
str. 208

4. Podsumowanie
str. 213

Rozdział VI
Skuteczność orzeczeń wydawanych przez referendarza sądowego
str. 215


1. Skutek prawny orzeczeń referendarza sądowego
str. 215

1.1. Prawomocność orzeczeń
str. 215

1.2. Skuteczność i wykonalność orzeczeń
str. 222

2. Rektyfikacja orzeczeń referendarskich
str. 231

2.1. Pojęcie rektyfikacji
str. 231

2.2. Sprostowanie orzeczeń
str. 232

2.3. Uzupełnianie orzeczeń
str. 240

2.4. Wykładnia orzeczeń
str. 244

3. Podsumowanie
str. 246

Rozdział VII
Nadzór sądowy nad działalnością jurysdykcyjną referendarza sądowego
str. 248


1. Cechy skargi i zasady zaskarżania orzeczeń referendarza sądowego
str. 248

1.1. Cechy skargi na orzeczenie referendarza sądowego
str. 248

1.2. Zasady zaskarżania orzeczeń referendarza sądowego
str. 250

1.2.1. Istnienie zaskarżonego orzeczenia
str. 251

1.2.2. Dopuszczalność zaskarżenia orzeczenia
str. 264

1.2.3. Legitymacja do zaskarżenia orzeczenia
str. 267

1.2.4. Termin do zaskarżenia orzeczenia referendarza sądowego
str. 280

1.2.5. Wymagania formalne skargi na orzeczenie referendarza sądowego i skutek ich niedochowania
str. 288

2. Odwołanie od zarządzeń referendarza sądowego
str. 296

3. Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, elektronicznym postępowaniu upominawczym i europejskim postępowaniu nakazowym
str. 300

4. Podsumowanie
str. 306

Uwagi sumujące (de lege lata i de lege ferenda)
str. 308

Źródła prawa
str. 315

Literatura
str. 324


Ukryj

Opis:

Przedmiotem niniejszej pracy są rozważania nad instytucją referendarza sądowego w postępowaniu cywilnym. W ich toku stwierdzono brak zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej niektórych uprawnień referendarza sądowego, któremu co do zasady poruczono zadania z zakresu ochrony prawnej, podczas gdy jego kompetencje wkraczają w obszar działalności ściśle zarezerwowany dla sędziów - wymierzanie sprawiedliwości. Wskazano również na brak kompleksowej regulacji dotyczącej referendarza sądowego przy wyposażeniu go w czynności ochrony prawnej, a nawet wymierzania sprawiedliwości; w ślad za tym podjęta została próba przedstawienia w sposób holistyczny uprawnienia i środków zaskarżenia (przez pryzmat zasad zaskarżenia) orzeczeń referendarza sądowego w postępowaniu cywilnym. W rozważaniach ujęto także te zagadnienia, które nie mówią o referendarzu wprost, a odsyłają pośrednio do innych przepisów.

W książce przedstawiono również Europejską Unię Referendarzy - Europäische Union des Rechtspfleger (EUR), a także instytucję referendarza sądowego w ustawodawstwie wybranych krajów europejskich, takich jak: Austria i Niemcy (Rechtspfleger), Francja (greffier), Włochy (funzionario giudiziario), Węgry (bírósági ügyintézők), Portugalia (o oficial de justiça), Hiszpania (secretarios judiciales) oraz Holandia (griffier).

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1368-1 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 344
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-1613:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów