Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Beata Jamka,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0706:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 105,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 94,50 zł. ( Oszczędzasz: 10,50 zł. )

Spis treści: 

O autorce
str. 11

Wprowadzenie
str. 13

Rozdział 1. Przedsiębiorstwo wobec wyzwań współczesności
str. 23


1.1. Definicja i klasyfikacja przedsiębiorstw
str. 23

1.2. Cel a teorie przedsiębiorstwa
str. 29

1.3. Interesariusze przedsiębiorstwa
str. 39

1.4. Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem
str. 46

1.4.1. Globalizacja
str. 48

1.4.2. Zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstw
str. 55

1.4.3. Społeczeństwo postindustrialne - gospodarka oparta na wiedzy
str. 63

1.4.4. Gospodarka usługowa i procesy dematerializacji
str. 70

1.4.5. Zmiany demograficzne i rynek pracy
str. 74

Rozdział 2. LUDZIE JAKO ZASÓB. Zarządzanie kompetencjami
str. 84


2.1. Pojęcie i klasyfikacja zasobów
str. 84

2.2. Teoria zasobowa firmy
str. 93

2.3. Model zasobów ludzkich
str. 100

2.4. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
str. 107

2.4.1. Istota strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
str. 107

2.4.2. Relacja między zarządzaniem zasobami ludzkimi a strategią ogólną przedsiębiorstwa
str. 109

2.4.3. Dualizm strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
str. 112

2.5. Jakość i wartość zasobów ludzkich
str. 116

2.5.1. Kształtowanie jakości zasobów ludzkich poprzez szkolenia
str. 118

2.5.2. Zarządzanie kompetencjami a standardy jakości zasobów ludzkich
str. 124

2.5.3. Wartość ludzkich zasobów
str. 132

Rozdział 3. LUDZIE JAKO KAPITAŁ. Zarządzanie wiedzą i talentami
str. 142


3.1. Pojęcie kapitału ludzkiego
str. 142

3.2. Teoria kapitału ludzkiego
str. 146

3.3. Kapitał ludzki a kapitał intelektualny
str. 150

3.4. Kapitał społeczny
str. 156

3.5. Kapitał społeczny przedsiębiorstwa
str. 164

3.6. Zarządzanie wiedzą
str. 169

3.6.1. Pojęcie wiedzy
str. 170

3.6.2. Istota zarządzania wiedzą
str. 173

3.6.3. Modele zarządzania wiedzą
str. 176

3.7. Zarządzanie ludźmi a zarządzanie wiedzą
str. 180

3.8. Zarządzanie talentami
str. 188

3.8.1. "Wojna o talenty"
str. 188

3.8.2. Implikacje podmiotowego rozumienia talentu
str. 193

3.8.3. Implikacje atrybutowego rozumienia talentu
str. 198

3.9. Pomiar kapitału ludzkiego
str. 211

3.9.1. Zarys istoty pomiaru
str. 211

3.9.2. Metody wartościowania kapitału ludzkiego
str. 213

3.9.3. Sprawozdania kapitału ludzkiego/intelektualnego
str. 215

3.9.4. Poziom pomiaru i mierniki kapitału ludzkiego
str. 218

Rozdział 4. LUDZIE JAKO POTENCJAŁ. Zarządzanie różnorodnością
str. 222


4.1. Redefinicja strategii przedsiębiorstwa
str. 222

4.2. Ludzie jako potencjał
str. 224

4.3. Istota zarządzania różnorodnością
str. 229

4.4. Przesłanki zarządzania różnorodnością
str. 233

4.4.1. Koegzystencja pokoleń na rynku pracy - zarządzanie pokoleniami
str. 234

4.4.2. Zarządzanie pracownikami wielokulturowymi i "rozszerzonymi"
str. 239

4.4.3. Zarządzanie pracownikami "wirtualnymi" - telepraca i offshoring
str. 247

4.4.4. Zarządzanie pracownikami wiedzy
str. 254

4.4.5. Polityka równości - zarządzanie pracownikami "defaworyzowanymi"
str. 258

4.5. Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy
str. 263

4.6. Perspektywy zarządzania różnorodnością
str. 274

Rozdział 5. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie kapitałem ludzkim. Spójność koncepcji i metod
str. 281


5.1. Ludzie jako zasób i kapitał
str. 281

5.2. Od zarządzania personelem do zarządzania zasobami ludzkimi
str. 284

5.3. Zarządzanie kapitałem ludzkim a dojrzałość teorii
str. 288

5.4. Mody w zarządzaniu
str. 292

5.5. Od zarządzania zasobami ludzkimi do zarządzania kapitałem ludzkim
str. 297

5.5.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi
str. 297

5.5.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie kompetencjami
str. 298

5.5.3. Istota zarządzania kapitałem ludzkim
str. 300

5.5.4. Zarządzanie kapitałem ludzkim a zarządzanie kompetencjami
str. 309

5.5.5. "Zasobowe" i "kapitałowe" zarządzanie wiedzą i talentami
str. 310

5.5.6. Atrybutowe rozumienie talentu a dopasowanie zawodowe
str. 312

5.5.7. Atrybutowe zarządzanie talentami a zarządzanie potencjałem kadr i zarządzanie różnorodnością - istota działań
str. 318

5.5.8. Zarządzanie kapitałem ludzkim a zarządzanie różnorodnością
str. 327

5.6. Przyszłość zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwie
str. 328

Zakończenie
str. 337

Bibliografia
str. 343

Spis tabel
str. 374

Spis ilustracji
str. 376

Indeks
str. 379


Ukryj

Opis:

W ostatnich latach następuje zauważalne przechodzenie w terminologii kadrowej od "zarządzania zasobami ludzkimi" do "zarządzania kapitałem ludzkim". Niestety, często oba terminy stosowane są zamiennie, a przyczynkarski charakter prowadzonej w literaturze przedmiotu dyskusji nie wyjaśnia istoty zmiany. Prezentowana książka w zamierzeniu wypełnia tę lukę - jej celem jest analiza przyczyn i skutków przejścia od ZZL do ZKL. Wywód dostarcza więc odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy ludzie w przedsiębiorstwie są zasobem, czy kapitałem?
  • Co to znaczy, że ludzie są zasobem, a co - że kapitałem?
  • Dlaczego w ostatnich latach zaczęto postrzegać ludzi bardziej jako kapitał, a (już) nie (tylko) jako zasób?
  • Czy sposób postrzegania ludzi jako kapitału implikuje inne metody zarządzania nimi, niż gdy są zasobem?
  • A może na ludzi w organizacji należałoby spojrzeć z jeszcze innej perspektywy, skoro sposób myślenia determinuje sposób działania?
"Praca doktor Beaty Jamki wyróżnia się wysokim poziomem merytorycznym i walorami nowatorstwa widocznymi nie tylko w analizie, diagnozowaniu stanu w podobszarach HRM, ale i w projektowaniu nowych metod zarządzania. (...) z pełnym przekonaniem rekomenduję ją Wydawnictwu do opublikowania jako książki zaadresowanej do grona czytelników, którymi będą nauczyciele akademiccy, studenci, menedżerowie oraz eksperci firm świadczących usługi outsourcingowe".

(z recenzji prof. zw. dr hab. Alicji Sajkiewicz)


"Praca jest ważnym wkładem w dyskurs o kształcie teorii zarządzania ludźmi w organizacji (...), podejmującym wyzwanie uczynienia pola bardziej jednoznacznym i wewnętrznie spójnym. Nadto, z punktu widzenia językowego, dostępnym szerszemu niż tylko naukowemu gremium", gdyż "wypowiedź jest barwna i zrozumiała".

(z recenzji dr hab. Alicji Miś, prof. UEK)

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1281-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 384
Rodzaj: poradnik , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: OFE-0706:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa