Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Oktawian Nawrot,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.02.2011 r.
Kod: KAM-1633:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 105,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 94,50 zł. ( Oszczędzasz: 10,50 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział I. Pojęcie, przedmiot i metody bioetyki
str. 21


1. Genus proximus i differentia specifica bioetyki
str. 21

2. Źródła bioetyki
str. 28

3. Modele rozwiązywania sporów bioetycznych
str. 35

3.1. Model kazuistyczny
str. 35

3.2. Model pryncypialistyczny
str. 39

3.3. Model wirtuistyczny
str. 43

3.4. Model utylitarystyczny (konsekwencjalistyczny)
str. 48

3.5. Model personalistyczny
str. 52

3.6. Model kontraktualistyczny
str. 57

3.7. Model komunitarystyczny
str. 62

Rozdział II. Problemy bioetyczne a cele Rady Europy
str. 69


1. Aktywność Komitetu Ministrów w związku z rozwojem biomedycyny
str. 73

2. Bioetyka w pracach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
str. 80

3. Znaczenie europejskiej konwencji bioetycznej w procesie kształtowania standardów bioetycznych
str. 83

Rozdział III. Status normatywny życia ludzkiego w fazie prenatalnej
str. 96


1. Europejska konwencja praw człowieka a początek ochrony życia człowieka
str. 98

2. Status ludzkiego embrionu w prawie miękkim Rady Europy
str. 123

3. Antropologia europejskiej konwencji bioetycznej
str. 141

Rozdział IV. Techniki wspomaganego rozrodu
str. 151


1. Istota i rodzaje technik wspomaganego rozrodu
str. 152

2. Etyczno-prawne kontrowersje dotyczące zapłodnienia in vitro
str. 155

3. Zapłodnienie pozaustrojowe w regulacjach Rady Europy
str. 176

4. Techniki wspomaganego rozrodu w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
str. 194

Rozdział V. Diagnostyka prenatalna i preimplantacyjna
str. 218


1. Metody diagnostyki prenatalnej i preimplantacyjnej
str. 220

2. Dylematy etyczno-prawne związane z diagnostyką prenatalną i preimplantacyjną
str. 225

3. Diagnostyka prenatalna i preimplantacyjna w standardach zalecanych Rady Europy
str. 245

4. Diagnostyka prenatalna i preimplantacyjna w standardach konwencyjnych Rady Europy
str. 267

Rozdział VI. Badania na embrionach in vitro
str. 285


1. Kierunki badań na embrionach
str. 287

2. Etyczne aspekty inżynierii genetycznej i badań na embrionalnych komórkach macierzystych
str. 295

3. Badania na embrionach w prawodawstwie Rady Europy
str. 312

Rozdział VII. Klonowanie
str. 364


1. Biologiczne aspekty klonowania
str. 366

2. Etyka a klonowanie istot ludzkich
str. 370

3. Standardy bioetyczne Rady Europy wobec klonowania
str. 385

Epilog. Rewolucja biogenetyczna Rady Europy
str. 398

1. Świątynia przebudowana
str. 399

2. Godność jako podstawa regulacji biogenetycznych
str. 408

3. Tożsamość istoty ludzkiej - redukcjonizm biologiczny czy nowe ugruntowanie metafizyki?
str. 422

Bibliografia
str. 4
Ukryj

Opis:

Oddawana do rąk Czytelnika monografia stanowi pierwszą w literaturze polskiej próbę kompleksowego przedstawienia standardów bioetycznych Rady Europy dotyczących problematyki powstawania ludzkiego życia w kontekście rozwoju biologii i medycyny. Autor, po wstępnej charakterystyce bioetyki oraz określeniu jej miejsca w systemie ochrony praw człowieka Rady Europy, koncentruje swoje rozważania na zagadnieniu statusu normatywnego ludzkiego życia w fazie prenatalnej, technikach wspomaganej prokreacji, z techniką zapłodnienia in vitro na czele, diagnostyce prenatalnej i preimplantacyjnej, badaniach na embrionach oraz klonowaniu. Całość dopełnia ogólna refl eksja nad stanem i jakością standardów bioetycznych Rady Europy w zakresie ludzkiej biogenezy, a także możliwymi kierunkami ich rozwoju.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1291-2 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 468
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Ochrona zdrowia
Kod: KAM-1633:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów