Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Mobbing, dyskryminacja, molestowanie - zasady przeciwdziałania [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Autor prezentuje wachlarz działań, dzięki którym zarówno pracodawcy, jak i zatrudnieni mogą zdiagnozować niebezpieczeństwa, zminimalizować prawdopodobieństwo ich wystąpienia oraz ograniczyć ich szkodliwe skutki.

więcej

Autorzy: Jarosław Marciniak,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  15.09.2014 r.
Kod: ABC-0663;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wprowadzenie | str. 13

Rozdział 1
Przejawy mobbingu w zakładzie pracy | str. 19


1.1. Definicje mobbingu a praktyka | str. 19

1.2. Zjawisko mobbingu - próba uchwycenia kluczowych elementów | str. 25

1.3. Tendencje w postrzeganiu zjawiska mobbingu | str. 31

1.4. Tendencje w prawie pracy | str. 33

1.5. Mobbing a stalking | str. 37

Rozdział 2
Mobbing a dyskryminacja | str. 41


2.1. Charakterystyka pojęcia dyskryminacji | str. 41

2.2. Walka z dyskryminacją w UE | str. 43

2.3. Przepisy dotyczące dyskryminacji - podstawowymi zasadami prawa pracy | str. 47

2.4. Zmiany przepisów - konkretyzacja i uszczegółowienie | str. 49

2.5. Ciężar dowodu w sprawach o dyskryminację | str. 52

2.6. Prawo a praktyka | str. 54

2.6.1. Dyskryminacja w wynagradzaniu | str. 60

2.6.2. Dyskryminacja w dostępie do szkoleń | str. 67

Rozdział 3
Dyskryminacja a molestowanie | str. 69


3.1. Definicja molestowania | str. 69

3.2. Czym jest, a czym nie jest molestowanie seksualne? | str. 71

3.3. Czy wszystko może być molestowaniem? | str. 73

3.4. Co to oznacza dla ofiary? | str. 76

3.5. Dynamika i formy molestowania | str. 77

3.6. Cechy molestowania seksualnego i specyficzne zachowania sprawcy | str. 78

3.7. Podejście pracodawców | str. 79

3.8. Rady dla molestowanego pracownika | str. 80

Rozdział 4
Jak może dojść do mobbingu i innych patologii? | str. 83


4.1. Konflikty podłożem problemów interpersonalnych i patologii w firmie | str. 83

4.2. Ewolucja od konfliktu do mobbingu | str. 86

4.3. Etapy narastania zjawisk | str. 87

4.4. Kiedy na pewno mamy do czynienia z mobbingiem, a kiedy z dyskryminacją? | str. 93

Rozdział 5
Czynniki sprzyjające powstawaniu niepożądanych zjawisk | str. 96


5.1. Organizacja i struktura | str. 96

5.2. Zarządzanie firmą | str. 98

5.3. Pracownicy i zespoły - kto może być mobberem? | str. 100

5.4. Czynniki zewnętrzne | str. 104

Rozdział 6
Konsekwencje mobbingu, dyskryminacji, molestowania dla zakładu pracy | str. 105


6.1. Konsekwencje prawne | str. 105

6.2. Praktyka sądowa - tendencje w orzecznictwie i przykłady orzeczeń | str. 112

6.3. Konsekwencje zarządcze | str. 125

6.4. Konsekwencje społeczne | str. 127

6.5. Konsekwencje indywidualne | str. 127

Rozdział 7
Prawdopodobieństwo zagrożenia mobbingiem, dyskryminacją i molestowaniem | str. 130


7.1. Rzeczywista skala zjawiska w Polsce | str. 130

7.2. Skala zjawiska w Europie i w innych krajach | str. 135

7.3. Na co powinni zwracać uwagę pracodawcy? | str. 141

Rozdział 8
Istota przeciwdziałania patologiom | str. 142


8.1. Konieczność przełożenia prawnych zapisów na praktykę zarządzania - 10 lat polityki antymobbingowej w Polsce | str. 142

8.2. Wytyczne Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy dotyczące działań antymobbingowych | str. 147

8.3. Zakres działań wynikający z obowiązku pracodawcy | str. 149

8.4. Czy w ogóle można przeciwdziałać mobbingowi? | str. 151

Rozdział 9
Przeciwdziałanie w praktyce | str. 153


9.1. Punkt wyjścia - deklaracja woli pracodawcy | str. 153

9.2. Działania diagnostyczne | str. 155

9.3. Działania informacyjne oraz uświadamiające | str. 169

9.3.1. Przykład informacji podstawowej | str. 170

9.3.2. Przykład zawartości biuletynu dotyczącego zjawiska mobbingu przeznaczonego dla pracowników | str. 172

9.3.3. Przykładowy program szkolenia dotyczącego przeciwdziałania mobbingowi | str. 173

9.4. Rozwiązania systemowe - procedury i polityki antymobbingowe | str. 177

9.4.1. Treść procedury i jej szczegółowość | str. 182

9.4.2. Przygotowanie tekstu i zakres konsultacji | str. 183

9.4.3. Jak wdrożyć procedurę antymobbingową (antydyskryminacyjną) | str. 185

9.4.4. Stosowanie sankcji wobec sprawców - czy i w jakim zakresie? | str. 193

9.5. Inne rozwiązania systemowe | str. 197

9.6. Szczegółowe rekomendacje dotyczące obszaru rekrutacji | str. 210

9.7. Inne działania - rozwiązania indywidualne | str. 223

9.8. Pomoc psychologiczna ofiarom mobbingu | str. 226

Rozdział 10
Przykłady dokumentów wewnątrzorganizacyjnych | str. 229


10.1. Przykład regulacji wewnętrznej (1) | str. 229

10.2. Przykład regulacji wewnętrznej (2) | str. 241

10.3. Przykład regulacji wewnętrznej (3) | str. 243

10.4. Przykład regulacji wewnętrznej (4) | str. 247

10.5. Regulacja dotycząca molestowania seksualnego | str. 258

Zakończenie | str. 263

Literatura | str. 269


Ukryj

Opis:

Książka przybliża sposoby przeciwdziałania mobbingowi oraz zjawiskom dyskryminacji i molestowania w realiach przedsiębiorstw i innych organizacji. Powyższe zagadnienia omówiono w kontekście interesującym pracodawców; przedstawiono również szczegółowe rozwiązania - przede wszystkim proceduralne, organizacyjne i kadrowe.

Istotna część opracowania dotyczy, przyjętej w naszych realiach, praktyki przeciwdziałania mobbingowi i zjawisku dyskryminacji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3445-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 272
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: ABC-0663;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów